MOOIE WOORDEN

Links heeft vreemde kerkgangers

Truke

Rinze Visser

Al dikwijls heb ik mij voorgenomen mij nergens meer over te verbazen. Echter, ik moet bekennen dat er toch meer dan eens in dit voornemen ingebroken wordt. Mensen worden regelmatig op het verkeerde been gezet, dat is wel bekend. Zeker ook daar waar het gaat om het herprogrammeren van de hersens ten faveure van het huidige en vooral het toekomstige sociale afbraakbeleid.

Enkele weken geleden beleefde ik weer zo'n moment van verbazing. In het ombudsprogramma van de VARA werd een licht autistische jongeman opgevoerd, die - kennelijk in het kader van de neoliberale flinkheid - aan het Nederlandse volk ten voorbeeld moest worden gesteld. De jongeman wilde bij het zoeken naar werk hulp van de instanties. De jongeman wilde vooral niet een uitkering. Om Rutte te herhalen: zo'n zelfredzame inwoner, daar kan rechts Nederland zijn vingers bij aflikken. Maar omdat de jongeman geen uitkering had omdat hij die niet wilde, kon de instantie hem niet helpen met het zoeken naar werk.

De teneur van het programma was deze: in dit zo vreselijk overdreven 'softe' sociale land word je een uitkering opgedrongen, ook als je die niet wilt; je wordt eigenlijk uitgenodigd, wat! verplicht tot inactiviteit. De 'linkse kerk' ten voeten uit... Doch, hier werd de kijker totaal op het verkeerde been gezet. De instanties zijn er niet voor om mensen een uitkering op te dringen, ze als het ware uit het arbeidsproces te lokken, zoals gesuggereerd werd, maar wel om mensen met een uitkering zo snel mogelijk van die uitkering af te helpen. In dit land wordt niemand gedwongen om een uitkering aan te vragen. De bewuste jongeman, hier opgevoerd en ten voorbeeld gesteld als het tegendeel van al die 'luie uitvreters', mag, als hij dat wil best van de wind leven.

Zo te zien had de jongeman een eigen woonruimte. Door zonder inkomsten te zitten - door in échte neoliberale vrijheid te leven - leefde hij op kosten van zijn ouders of misschien had hij de loterij gewonnen. Hij kreeg geen hulp van de instanties, omdat deze hem niet uit de uitkering konden krijgen. Om de doodeenvoudige reden, omdat hij geen uitkering had.

Opvallend in dit programma was dat niemand, noch de ombudsman, noch de lui van de instantie, dat ook maar eventjes aanstipte'. De Nederlandse werkelijkheid mocht zeker niet in beeld komen. Daarmee is dan wel het bewijs geleverd dat het hier uiterst rechtse propaganda betrof, uitgevoerd door de door rechts 'links' gevonden VARA. De boodschap was duidelijk: mensen die willen werken, mensen die de handen uit de mouwen willen steken, mensen die niet als 'uitkeringsgenieter' op de overheid willen leunen, die hebben het in dit land verdomd moeilijk; dit land is een eldorado voor de nietsnutten, de werkschuwen, waar de hardwerkende Nederlander elke maand - zie het loonstrookje! - voor moet bloeden...

De tot de 'linkse kerk gerekende VARA-ombudsman wierp niet dié vragen op die er wel echt toe doen. Wat is de politiek van plan met de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), waar ook mensen met handicaps zoals de getoonde jongeman die heeft, nuttig werk kunnen verrichten? Bestaat er straks nog wel zoiets als de WSW als de integratieplannen met de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ) hun beslag krijgen?

Over deze en nog andere zaken, waardoor dit land onder de dictatuur van de zakelijkheid van het grote ondernemersdom gaat zuchten, geen woord. Nee, het moet zó lijken dat wat er nog aan sociaals over is slachtoffers maakt. En wat lees ik in een krant? "Wajongers beter af door bezuinigingen"... Dat zegt de voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Jawel! Die dus!

Er komt een tsunami van sociale kaalslag op ons af. En waar wordt de mensheid mee om de oren geslagen? Met vals positivisme, met hersenbeïnvloeding als 'kansdenken'. Werkloos, op straat gezet? Je moet het positief zien. Misschien had je een rotbaan en krijg je straks het werk dat je altijd al had willen doen... Je uitkering kwijt? Je krijgt daardoor je vrijheid terug; een wereld vol uitdagingen wacht op jou... Het in dit stuk genoemde programma past in dit beeld.Walgelijk!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019