Geen militaire inmenging in Libië

Partijbestuur NCPN, Amsterdam 17 maart 2011

  1. De NCPN wijst het gebruik van militaire middelen tegen de opstandige burgerbevolking in Libië af, maar keert zich nadrukkelijk tegen deze nieuwe militaire inmenging in een soeverein land.
  2. De NCPN keurt de resolutie van de VN-Veiligheidsraad af waarin wordt opgeroepen tot militaire inmenging in Libië. In plaats van echte solidariteit met de bevolking van Libië en de verdediging van hun legitieme rechten, is de resolutie bedoeld om de doelstellingen van de westerse mogendheden te legitimeren om direct te kunnen interveniëren in de interne aangelegenheden van die soevereine staat teneinde de geostrategische controle te verkrijgen over de Libische natuurlijke hulpbronnen, waaronder de olie.
  3. De NCPN is tegen elke daad van agressie tegen Libië die de interne conflicten zal verergeren en zal leiden tot een nog grotere instabiliteit in de hele Maghreb-regio en het Midden-Oosten.
  4. De NCPN veroordeelt de houding van de VN-secretaris-generaal en de Veiligheidsraad die steun geven aan een strategie die voorrang geeft aan een oorlog van de imperialistische landen die ten koste gaat van activiteiten die passen in het VN-Handvest, namelijk het bevorderen en ondersteunen van diplomatieke initiatieven door landen als Venezuela en organisaties als de Afrikaanse Unie, om een vreedzame oplossing van het interne conflict in Libië te vinden.
  5. De NCPN hekelt de hypocrisie en de desinformatiecampagne in de media die slechts bedoeld is om de oorlogszuchtige bedoelingen van de imperialistische landen, verbonden in de NAVO, te camoufleren. Dit wordt weerspiegeld in het feit dat de VN-Veiligheidsraad heeft ingestemd met militaire agressie tegen een soeverein land in de naam van de "verdediging van de mensenrechten", terwijl tegelijkertijd een doodse stilte is waar te nemen bij recente gebeurtenissen die duidelijke schendingen van het internationaal recht en van de rechten van de volkeren zijn. Enige voorbeelden hiervan zijn de opeenvolgende misdaden, provocaties en onrechtmatigheden van Israël tegen het Palestijnse volk en de invasie van Bahrein door het leger van Saoedi-Arabië, met medeweten van de Amerikaanse regering, met als doel het neerslaan van de volksopstand in dat land.
  6. De NCPN betreurt de slaafse houding van de Nederlandse regering en de gehele Tweede Kamer; een nieuw bewijs van hun dienstbaarheid aan en de collaboratie met de strategie van de grote imperialistische machten en de NAVO. De NCPN is tegen de deelname van Nederland aan de agressie tegen Libië, hetzij door directe betrokkenheid van de militaire krachten en middelen, of door indirecte betrokkenheid via logistieke steun voor militaire operaties verbonden aan deze agressie.
  7. De NCPN spreekt haar steun uit voor initiatieven die worden voorbereid tegen de militaire aanval op Libië. Een aanval die, in essentie qua doelstellingen, mediacampagne en in de ideologie die het ondersteunt, geheel vergelijkbaar is met de agressie tegen Joegoslavië, Irak en Afghanistan. De NCPN pleit voor de eenheid in optreden van de vredelievende, democratische en progressieve krachten rond de leus van de afwijzing van een militaire interventie in Libië en voor solidariteit met de volkeren van het Midden-Oosten die nog steeds vechten voor hun sociale en werknemersrechten, democratie, vrijheid, vrede en soevereiniteit.

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019