Verklaring van de persdienst van het partijbestuur van AKEL naar aanleiding van de verklaringen van de voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), Wilfried Martens

christofiasakel.jpg
Demetris Christofias

Redactie buitenland

AKEL (*) betreurt de verklaringen van de voorzitter van de Europese Volkspartij, de heer Wilfried Martens die, afgezien van het uiten van zijn wens dat de Democratische Rally (DISY) (rechtse partij op Cyprus, nvdr) aan de macht zal komen na de presidentsverkiezingen in 2013, een stap verder ging door het karakteriseren van de regering van ons land als eurofobisch.

Wij beschouwen de stellingname van de heer Martens over de euroscepsis van de Cypriotische regering als onbewezen. Een regering waarvan de politieke praktijk en opvattingen niets laat zien van zo'n aanpak. Cyprus neemt creatief deel aan de Europese politieke ontwikkelingen en eventuele afwijkende opvattingen, door de regering van Demetris Christofias naar voren gebracht, zijn niet gericht op de afwijzing van de Europese Unie in het algemeen, maar op het bestrijden van hetneoliberale antimensenbeleid en de militarisering van de EU. Vergelijkbare opvattingen worden van tijd tot tijd ook door prominente figuren van Europees Rechts gedaan zonder dat ze als eurofoben worden geëtiketteerd. De regering van Demetris Christofias vecht, binnen haar mogelijkheden, om de droom te realiseren van een Europa van de volkeren, van sociale rechtvaardigheid en cohesie, van democratie en vrede.

De creatieve positie van de regering in Europa, in combinatie met de juiste afhandeling van de kwestie-Cyprus, heeft ertoe geleid dat de relaties van de president van de Republiek met Europese leiders van andere ideologische oriëntaties naar een nieuw niveau zijn gegroeid, zoals dit tot uiting is gekomen tijdens het bezoek van Merkel, de recente verklaringen van de heer Schulz met betrekking tot president Christofias en de uitstekende betrekkingen met de Franse president Nicolas Sarkozy.

In het licht van de ontwikkelingen in de kwestie-Cyprus, maar ook in het licht van het voorzitterschap van de Europese Unie in het tweede semester van 2012, zijn wij van mening dat DISY door haar opvatting en optreden, zowel in Cyprus als in Europa, de verkeerde beelden moet corrigeren die kennelijk zijn gemaakt in de EVP. Gezien het feit dat een dergelijke ontwikkeling mogelijk niet alleen een klap in het gezicht zal zijn van de president of van AKEL, maar van alle mensen en het hele land.

Akel, 24 mei 2011, Nicosia, vert. wvdk.

(*) Akel, de Progressieve Partij van de Werkende Mensen, is de communistische partij van Cyprus. Op zondag 22 mei vonden parlementsverkiezingen plaats op Cyprus. AKEL groeide 1,36 procent en heeft nu 32,67 procent van de stemmen. Daarmee verwierf de partij t.o.v. de vorige verkiezingen een extra zetel in het parlement, 19 van de 56.

De rechtse DISY werd met 34,28 procent de grootste partij, terwijl DIKO, die deelneemt aan de regeringscoalitie met Akel op de derde plaats eindigde met 15,76 procent.

Omdat de Republiek Cyprus een presidentieel systeem kent, hebben de resultaten van de parlementsverkiezingen geen direct gevolg voor het presidentschap. De meerderheden in het parlement beïnvloeden uiteraard wel de mogelijkheden van de president. Daarom is het belangrijk dat AKEL en DIKO,de twee partijen die de progressieve regering steunen van kameraad Dimitris Christofias, de huidige president van Cyprus, over de helft van de parlementszetels beschikken, waardoor de regering wetgeving makkelijker door het parlement kan loodsen.

AKEL vernieuwde ook 10 van haar 19 politieke vertegenwoordigers. Zij werden voor de eerste keer verkozen.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019