China over de mensenrechten in de Verenigde Staten

Chen Zhi

China dient de Verenigde Staten van repliek met een rapport over de situatie van de mensenrechten in dat land.

Wat eraan vooraf ging:

Peking, 9 december jl.: China is continu zijn wetgeving aan het verbeteren om de rechten van de mens in eigen land beter te beschermen. De Communistische Partij van China voerde in 2010 een socialistisch wetstelsel in, toegespitst op de Chinese maatschappij, als uitvoering van een doelstelling van hun Nationaal Congres van 1997.

Washington, 9 januari jl.: De Chinese president Hu Jintao zei woensdag dat China zich altijd verantwoordelijk voelt voor het beschermen en verbeteren van de mensenrechten. Op de gezamenlijke persconferentie met de president van de Verenigde Staten Barack Obama zei Hu, dat China op het gebied van de mensenrechten enorme sprongen vooruit gemaakt heeft en dat dat wereldwijd wordt erkend.

Peking 9 april jl.: China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd om te stoppen met de inmenging in China's binnenlandse aangelegenheden onder het mom van de mensenrechten. "China en de Verenigde Staten zijn het met elkaar oneens over onderwerpen betreffende mensenrechten. China is bereid om een dialoog aan te gaan op basis van gelijkheid en wederzijds respect", aldus woordvoerder Hong Lei van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Peking, 10 april jl.: China dient de Verenigde Staten van repliek. De kritiek van de VS over de mensenrechten in China, is door het land stevig beantwoord met een rapport dat het opstelde over de Amerikaanse mensenrechten. Het 'Rapport over de Mensenrechten in de VS in 2010' is uitgegeven door het departement van Informatie van de Staatsraad van China, als antwoord op het 'Landenverslag over de toestand van Mensenrechten in 2010', geschreven door het departement van Staat van de VS, en gepubliceerd op 8 april 2011.

De Amerikaanse rapporten staan bol van verdraaiingen en beschuldigingen t.a.v. de situatie van de mensenrechten in meer dan 190 landen en regio's, inclusief China. De VS zijn echter "blind voor de verschrikkelijke situatie van de mensenrechten in eigen land, zelden wordt daar iets over vermeld", zegt het Chinese rapport. De VS gebruiken de mensenrechten "als politiek instrument" om daarmee hun eigen strategische belangen te dienen.

Terwijl het de bedroevende toestand van de mensenrechten in de VS aantoont, vermeldt het Chinese rapport dat het absoluut ongerechtvaardigd is dat de VS zich opwerpen als "toezichthouder op de mensenrechten" van de wereld.

"Ze brengen echter jaar in jaar uit hun Landenverslag over de Mensenrechten uit, om andere landen te beschuldigen en zwart te maken t.a.v. de mensenrechten" staat in het rapport.

Deze handelwijze laat overduidelijk de Amerikaanse hypocrisie zien, het hanteren van verschillende maatstaven met betrekking tot mensenrechten en hun kwaadaardige opzet om uitbreiding van hun macht na te streven onder het voorwendsel van het verdedigen van mensenrechten. Het rapport raadt de regering van de VS aan "concrete stappen te zetten om de mensenrechten in eigen land te verbeteren, de fouten te erkennen en ze te corrigeren, en testoppen met die hegemonistische praktijken om onder het mom van mensenrechten zich met de interne aangelegenheden van andere landen te bemoeien.

Schending van de burgerrechten

In de VS vinden ernstige schendingen van burgerrechten en politieke rechten plaats door de regering. Het recht op privacy wordt aangetast. Tussen 1 oktober 2008 en 2 juni 2010 waren meer dan 6600 reizigers, waarvan bijna de helft Amerikaanse staatsburgers, slachtoffer van elektronische onderzoekspraktijken. Dit blijkt uit cijfers van september 2010 van de Amerikaanse Bond voor Burgervrijheden (ACLA). Het rapport vermeldt dat geweldsmisbruik en marteling van verdachten om een bekentenis los te krijgen zeer ernstige vormen aanneemt in het Amerikaanse justitiële apparaat. "Onterechte veroordelingen komen veel voor".

Terwijl ze pleiten voor vrijheid van internet, hebben de VS daar in feite veel restricties in aangebracht, vermeldt het rapport. De VS hanteren verschillende maatstaven inzake internet-vrijheid door andere landen te manen dit toe te staan zonder restricties. Wat een belangrijk diplomatiek instrument is voor de VS om druk en macht uit te oefenen, terwijl ze in eigen land daar beperkingen in hebben aangebracht.

De VS beschouwen zichzelf als het "toonbeeld van democratie". Die democratie is daar echter voornamelijk op geld gebaseerd. Volgens een media-verslag van 2010 hebben de kandidaten voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat het financiële fondsenwervingsrecord verbroken tijdens de Halve Termijn-verkiezingen. Er was op 24 oktober meer dan 1,5 miljard Amerikaanse dollar bijeengebracht. Deze verkiezingen werden in november 2010 gehouden en hebben 3,98 miljard Amerikaanse dollar gekost, dat waren de duurste ooit in de Amerikaanse geschiedenis.

Geweldsmisdrijven

Het rapport geeft aan dat in de VS jaarlijks van elke 5 personen er 1 slachtoffer wordt van een misdrijf. De VS hebben 's werelds hoogste aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven. Het leven, de bezittingen en de persoonlijke veiligheid van hun inwoners worden niet naar behoren beschermd.

Het rapport citeert cijfers van het Amerikaanse ministerie van Justitie: In 2009 werden naar schatting 4,3 miljoen geweldsmisdrijven en 15,6 miljoen vermogensdelicten gepleegd. Op elke 100 inwoners waren er 17,1 slachtoffer van een geweldsmisdrijf.

De VS staan ook nr. 1 op de wereldranglijst van het aantal privévuurwapens en scoort hoog in misdrijven waarbij vuurwapens gebruikt werden. Het rapport vermeldt daarbij dat de VS zeer laks zijn in het controleren van dit schrikbarende vuurwapenbezit. Zo'n 90 miljoen mensen bezitten naar schatting 200 miljoen vuurwapens, op een bevolking van in totaal 300 miljoen. Deze cijfers heeft het rapport overgenomen uit de publieke media. Uit statistieken blijkt dat in de VS jaarlijks 12.000 moorden gepleegd worden met vuurwapens. Het rapport vermeldt ook dat er de laatste jaren regelmatig schietpartijen op scholen in de VS in het nieuws zijn gekomen.

Diepgewortelde rassendiscriminatie

Het rapport schrijft: "Diepgewortelde rassendiscriminatie zit in de VS in elk aspect van het sociale leven". Minderheidsgroepen worden gediscrimineerd op het vlak van banen en beroepen. De Afro-Amerikanen worden oneerlijk behandeld, kennen slechtere leefomstandigheden, hebben minder werkgelegenheid of promotiekansen. Er wordt op gewezen dat een derde deel van de zwarten op zijn werk gediscrimineerd wordt, slechts een zestiende deeldient daarover een klacht in.

De New York Times berichtte op 23 september 2010, dat eind september 2009 803 klachten door moslim-werknemers waren ingediend vanwege discriminatie op het werk, 20 procent meer dan het jaar daarvoor. Het rapport zegt dat het werkloosheidspercentage onder minderheidsgroepen erg hoog is en dat het niet diezelfde aandacht van de politiek krijgt als het werkloosheidspercentage onder blanken. Minderheden in de VS leven naar verhouding meer in armoede. Van de zwarte bevolkingsgroep leefde in 2009 25,8 procent in armoede en bij de latino's en Aziaten was dat respectievelijk 25,3 en 12,5 procent, veel hoger dan bij de blanke bevolkingsgroep met 9,4 procent.

Het rapport stelt ook dat de minderheden in de VS zeer ongelijke kansen krijgen in het onderwijs. De gezondheidszorg is voor veel Afro-Amerikanen schrikbarend slecht. In het politieapparaat, het justieel apparaat en de rechterlijke macht is rassendiscriminatie al vanzelfsprekend. Misdaden uit rassenhaat komen veelvuldig voor. De rechten en belangen van immigranten worden niet gegarandeerd.

Armoedecijfers naar recordhoogte

Het aantal Amerikanen dat in armoede leeft is naar recordhoogte gestegen. In 2009 leefden 44 miljoen Amerikanen in armoede, een stijging van 4 miljoen in één jaar tijd. Volgens het Amerikaanse Bureau voor Volkstelling is het percentage inwoners dat in armoede leeft gestegen tot 14,3 procent, het hoogste percentage sinds 1994. Het aantal mensen dat hongerlijdt en het aantal daklozen stijgt explosief, en het aantal Amerikanen zonder ziektekostenverzekering neemt jaarlijks exponentieel toe. Ook het werkloosheidspercentage blijft ondertussen hardnekkig hoog. Cijfers uit de publieke media laten zien dat er van december 2007 tot oktober 2010 in het land 7,5 miljoen banen verloren zijn gegaan.

Het is zorgelijk gesteld met de rechten van de vrouw en het kind

In de VS is de sexe-discriminatie van vrouwen wijd verbreid. Vrouwen in het land hebben veel te maken met verkrachtingen en geweldpleging. De statistieken laten zien dat zo'n 20 miljoen vrouwen in de VS slachtoffer zijn geweest van verkrachting. Eén op de vijf vrouwelijke studenten op de universiteiten is slachtoffer van sexuele geweldpleging en bijna 3000 vrouwelijke soldaten zijn aangerand in 2008, een stijging in één jaar tijd van 9 procent. Het rapport vermeldt ook dat veel vrouwen in de VS slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dat veroorzaakt jaarlijks 1,3 miljoen slachtoffers, waarvan 92 procent vrouwen.

Veel kinderen leven ook in armoede, waardoor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid te lijden heeft, aangezien bijna één op de vier kinderen met honger te maken krijgt. Het rapport wijst er ook op dat het geweld tegen kinderen ernstig is. Volgens cijfers van de officiële website van 'Love our children USA' zijn er meer dan 3 miljoen kinderen als slachtoffer van geweld geregistreerd, en het echte aantal is wel driemaal zoveel. In de VS leven meer dan 93.000 kinderen die regelmatig in de gevangenis zitten, en tussen de 75 en 93 procent van de kinderen hebben minstens één traumatische ervaring opgelopen, waaronder sexueel misbruik en verwaarlozing.

Volgens het rapport wemelt het van de pornografische websites op het internet en brengt dat de Amerikaanse kinderen schade toe. Zeven op de 10 kinderen belandt wel eens op een pornografische website en één op de drie doet dat bewust.

Schending van de Internationale Rechten van de Mens

De VS zijn berucht om hun schendingen van mensenrechten. De oorlogen die de VS voeren in Irak en Afghanistan hebben een reusachtig groot aantal mensen het leven gekost. Cijfers van de website WikiLeaks onthulden dat er van maart 2003 tot eind 2009 door de oorlog in Irak 285.000 doden en gewonden waren gevallen. Van de 109.000 doden was 63 procent een burger. "De militaire acties van de VS in Afghanistan en andere regio's hebben ook geweldig veel doden en gewonden onder de plaatselijke bevolking veroorzaakt." Het rapport vermeldt de beruchte zaak van een 'liquidatie-team', bestaande uit vijf soldaten van de 5e Stryker Combat Brigade, van de 2e Infanterie Devisie van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan. Dit team heeft minstens drie mensen vermoord, in het wilde weg gekozen slachtoffers, Afghaanse burgers, ze ontleedden de lichamen en bewaarden de botten.

De door de VS geleide NAVO-troepen waren in 2009 verantwoordelijk voor 535 dode of gewonde Afghaanse burgers. Daarvan waren er 113 neergeschoten met de dood ten gevolge, 43 procent meer dan in 2008. Dit werd geciteerd uit de dagbladen Mc Clatchy.

Het schandaal van de mishandelde gevangenen

Volgens het rapport hebben de VS personen gevangengezet onder het mom van 'War on terror' en hen volgens uiteenlopende methoden mishandeld. De CIA heeft geheime gevangenissen ingericht om zogenaamde 'zware gevangenen' te ondervragen. Dit citeerde het rapport uit een document dat in mei 2010 aan de Raad voor de Mensenrechten is voorgelegd. Volgens dat document had de CIA 94 gevangenen vastgezet en bij de ondervraging van 28 van hen "harde" technieken toegepast in verschillende gradaties, waaronder het veroorzaken van stress, extreme temperatuurwisselingen, het onthouden van slaap en "waterboarding".

Niet nakomen van Internationale verplichtingen

De VS weigeren om verscheidene essentiële verdragen voor internationale mensenrechten te ondertekenen en komen volgens het rapport hun internationale verplichtingen niet na. De VS hebben nooit de internationale verdragen over met name economie, sociale rechten en culturele rechten aangenomen, noch het verdrag over het uitbannen van alle vormen van vrouwendiscriminatie. Eveneens heeft het land het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Beperking niet ondertekend.

Tot nu toe hebben 193 landen het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen, maar de VS horen bij de paar landen die dat niet hebben gedaan. Daar komt nog bij dat het eerste verslag over de huiselijke rechten van de mens, dat door de regering van de VS op 20 augustus 2010 bij de VN-Raad voor de Mensenrechten is overlegd, een recordaantal van 228 opmerkingen/aanbevelingen kreeg van ongeveer 60 landendelegaties, om hun mensenrechten te verbeteren tijdens de volgende verslagperiode. Deze aanbevelingen refereren o.a. aan ondertekende essentiële verdragen betreffende mensenrechten, aan de rechten van etnische minderheden en inheemse volkeren, aan rassendiscriminatie, en aan de gevangenis van Quantánamo Bay. De VS accepteerden er echter maar 40 van.

In de discussie over het mensenrechtenbeleid van de VS merkten sommige sprekers van de landendelegaties op, dat de betrokkenheid van de VS met de rechten van de mens verre van voldoende was en ze maanden de VS om de situatie van de mensenrechten in eigen land aan te pakken en concrete maatregelen te nemen om de bestaande schendingen van de mensenrechten te beëindigen. Bovenstaande tekst heeft betrekking op: De volledige tekst van het Mensenrechtendossier over de VS in 2010.

Vertaling uit het Engels: Ardengo Persijn.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019