Verklaring van de Portugese Communistische Partij

portugalpcp.jpg
Portugal: PCP voor een patriottische en linkse politiek. (Foto Stephanie Muis)

Manifest plaatst deze verklaring integraal omdat hiermee duidelijk wordt dat er sprake is van algemene Europese maatregelen die van land tot land vollediger of gematigder worden ingevoerd. Er is sprake van een onvervalste neoliberale operatie die de rol van de staat aanzienlijk moet beperken en de werknemersrechten terugschroeft. Waar er politieke ruimte is voor de invoering ervan - al dan niet geforceerd door externe factoren - worden deze maatregelen zo snel en hard mogelijk doorgevoerd. Landen als Griekenland, Ierland en Portugal zijn proefvelden voor het kapitaal. De richting van de kapitalistische maatregelen is in heel Europa echter hetzelfde. Nu rechts in de Tweede en de Eerste Kamer voldoende basis heeft "kan het kabinet vaart maken met" de versnelde afbraak onder het mom van "sterker maken van onze economie en concurrentiekracht", melddde VNO-NCW na de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Deze organisatie zet op dit moment in Nederland de politieke toon, gesteund door zijn Europese geestverwanten.

"De voorgestelde maatregelen van de Portugese PS-PSD-CDS-operatie vormen de grootste aanval op de mensenrechten en de belangen van het land sinds de fascistische periode. Het is een onwettig buitenlands interventieprogramma, opgezet om binnenlandse en buitenlandse economische en financiële instellingen te bevoordelen. Het gaat verder en dieper dan de afgewezen PEC IV [voor Stabiliteit en Groei Programma nr 4, eerder verworpen door het parlement en dus een kwestie voor de komende algemene verkiezingen].

Het is een ongekende aanval op onze soevereiniteit en onafhankelijkheid, alleen mogelijk gemaakt door het inleveren van nationale belangen zoals nu wordt uitgevoerd door de PS, PSD en CDS [partijen].

Als dit werkelijkheid wordt zal deze interventie bijdragen aan het verergeren van de economische recessie en meer werkloosheid en armoede creëren, als gevolg van minder publieke investeringen, lagere salarissen en pensioenen, en de aanval tegen kleine bedrijven, alsook door het vergroten van de buitenlandse afhankelijkheid. Dit is een interventie en een tussenkomst die het Portugese volk niet kan accepteren. Als het wordt toegepast, zou het alle nationale problemen verergeren met inbegrip van de voorwaarden om de buitenlandse schuld te kunnen afbetalen.

Hieronder volgt een overzicht van enkele van de vele overwogen maatregelen.

Verhoogde uitbuiting

Aanvallen op het inkomen van werknemers en gepensioneerden

btw-verhoging.

Aanvallen op de werkende bevolking en de rol van de staat

Privatiseringen

Meer steun voor banken en bedrijven

Woensdag 04 mei 2011.


vert. WvdK

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019