Voorpagina, de tegenbeweging

akropoli2.jpg
De Griekse regering kreeg op 29 en 30 juni nipte steun voor haar sloopplannen. Rutte en Wilders doen het - gesteund door een zwakke, verdeelde oppositie - volgens de peilingen nog goed, maar in heel Europa nemen georganiseerd verzet en spontane tegenbeweging aan de basis in kracht en omvang toe. De werkelijke kracht ligt bij de werkende bevolking. Die kun je niet te lang schofferen. Op de foto Grieks verzet nadrukkelijk zichtbaar op de Akropolis (Foto KKE).
stakinglonden.jpg
Ook in Engeland neemt de strijdbaarheid toe. De conservatieve regering Cameron stuit op een muur van groeiend verzet. Op 30 juni jl. liepen honderdduizenden werkers uit de publieke sector mee in protestmarsen tijdens de nationale staking tegen ingrepen in het pensioenstelsel. Hier in London (Foto Nick Atkins Photography/Flickr/cc/by-nc-nd).
cpchina90.jpg
De (naaste) toekomst is aan het socialisme. China vierde op 1 juli jl. de grote successen die de CP van China in de 90 jaar van haar bestaan behaalde (Foto CRI On Line).
ovdh29-7-2011b.jpg
De werknemers van GVB, RET en HTM toonden in Den Haag op het Plein op 29 juni jl. gezamenlijk dat zij dumping op de vrije markt en bezuinigingen op het OV in de grote steden niet zullen accepteren (Foto Manifest).

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019