Boek 'Beroep: gevangene' over Werner Stertzenbach

Uitgeverij Aspekt, gevestigd te Soesterberg, heeft het voornemen een boek uit te geven over de lotgevallen van de Duitse jood en communist Werner Stertzenbach met de titel 'Beroep: gevangene'. Auteur van dit boek is de historica Sophie Molema.

wernerstertzenbach.jpg
Werner Stertzenbach

Een bijzonder verhaal van een man die in 1909 in het Ruhrgebied werd geboren, in 1933 vluchtte naar Nederland, waar hij na allerlei indrukwekkende gebeurtenissen op 5 mei 1945 in Amsterdam de bevrijding meemaakte. Tot zover gaat deze levensbeschrijving in dit boek.

Hoe overleef je in Duitsland en in Nederland als Duitse jood en politieke, communistische, vijand van het nazi-regime? Dat is de rode draad door het verhaal.

Het leven van Werner Stertzenbach wordt beschreven binnen de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Duitsland van 1909 tot 1933 en in Nederland van 1933 tot mei 1945.

Wat was de invloed van de politieke ontwikkelingen in Duitsland op de groei van Werner Stertzenbach naar de volwassenheid? Wat was het vluchtelingenbeleid in Nederland in de jaren dertig van de vorige eeuw? Hoe werd omgegaan met de aanhangers van het communisme en wat waren de gevolgen van dit beleid en van de politieke opstelling ten aanzien van het communisme voor Stertzenbach? Wat zijn de indrukken die zijn verblijf in Kamp Westerbork hebben achtergelaten? Het zijn maar een paar vragen die aan de orde komen en wellicht na het lezen van dit boek meer duidelijkheid verschaffen.

Een levensbeschrijving zoals deze is een toegankelijke vorm voor een reis door een stormachtige periode in de 20e eeuwse geschiedenis.

De richtprijs van dit boek bedraagt 16,95 euro.

Voorintekenen is mogelijk via e-mail: intstertz@gmail.com, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, het aantal af te nemen boeken en de formulering 'intekenen -'Beroep: gevangene.'
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019