Schending mensenrechten van vijf Cubanen in de Verenigde Staten

imgp4589.jpg
Manifestatie op het Museumplein voor onmiddelijke vrijlating van de vijf cubanen
imgp4582.jpg

Interview met mw. Zelmys M. Dominguez Cortina, ambassadrice van de Republiek Cuba in Nederland

Al meer dan vijftien jaar offeren vijf Cubanen hun vrijheid en persoonlijke belangen op doordat ze van het bestrijden van terrorisme hun beroep gemaakt hebben. Daarvoor zitten zij paradoxaal genoeg al dertien jaar onterecht gevangen. Zij ondergaan dit wrede lot in de VS, een land dat zichzelf heeft uitgeroepen tot leider in de strijd tegen het terrorisme.

Willem van Kranenburg: "We stellen dat zij onschuldig gevangenzitten. Wat zijn de bewijzen voor hun onschuld?"
Ambassadrice
"De waarheid over hen staat zelfs in de officiële documenten van de regering van de Verenigde Staten die tijdens de rechtszaak werden gebruikt. Deze bewijzen duidelijk dat de heldhaftige missie die deze onschuldige, indertijd jonge, mannen uitvoerden bestond uit het proberen te achterhalen van de tegen Cuba gerichte plannen van terroristische organisaties van Cubanen, woonachtig in de VS. Uit de herhaaldelijke interventies van het Openbaar Ministerie blijkt ook het voornemen van de regering van de VS deze terroristen, die vanuit Miami ongestraft hun macabere en gewelddadige plannen tegen het eiland kunnen uitvoeren, te beschermen. Hun misdaad bestaat eruit dat ze de beste jaren van hun leven hebben opgeofferd om terroristische en misdadige acties tegen hun volk te voorkomen door het doorgeven van de activiteiten van bekende en gevaarlijke terroristen. Dit deden zij ongewapend en geweldloos. Zij gaven hun medewerking uitsluitend uit overtuiging op te komen voor de rechtvaardige zaak de wereld te bevrijden van de gesel van het terrorisme."
"Waarom is het zo moeilijk deze waarheid aan het licht te krijgen?"
Ambassadrice
"Washington slaagt er al ruim dertien jaar in het frauduleuze karakter van dit slepende juridische proces te verhullen. Een proces dat getuigt van grote willekeur en dat nu al het langstlopende proces in de geschiedenis van de Verenigde Staten is.

Het verhaal van de 'Vijf' wordt bovendien nauwelijks wereldkundig gemaakt. Het 'Imperium' heeft bevolen dat de bewijzen niet aan het licht mogen komen en past bovendien zware censuur toe met als gevolg dat na ruim een decennium de overgrote meerderheid van de bevolking van de VS nog niets weet van deze abominabele zaak. Zij kan het zich daarom niet voorstellen dat in haar land mensen gevangenzitten vanwege de strijd tégen het terrorisme."

"Wat zijn de belangrijkste aspecten van dit verhaal?"
Ambassadrice
"Gerardo, René, Ramón, Antonio en Fernando worden gedwongen een groot deel van hun jonge leven door te brengen onder een gevangenisregime. Systematisch werden en worden de rechten van de 'Vijf' geschonden, zonder de juiste toepassing van het Noord-Amerikaanse recht. Ze worden regelmatig onderworpen aan onrechtmatige, wrede en lange perioden van eenzame opsluiting. Extra zwaar voor hen, ver van hun land, hun kinderen, hun moeders en echtgenotes, hun familie en vrienden, die herhaaldelijk geconfronteerd werden met ontelbare beperkingen om hen te bezoeken. Gerardo en René hebben al ruim een decennium hun echtgenotes niet gezien omdat hun herhaaldelijk een visum werd geweigerd.

Aan Antonio Guerrero hebben ze voor lange perioden het mensenrecht onthouden om zijn moeder te zien. Ook toen ze hartje winter tot diep in de rotsachtige bergen in het midden van de Verenigde Staten was gereisd, de vrieskou trotserend. Bij het bereiken van de gevangenis ontdekte ze dat die gesloten was, waardoor haar de mogelijkheid werd ontnomen om haar zoon te zien en ze gedwongen werd weer door die kou terug te keren. De inrichting zou pas weer de week daarna worden geopend nadat haar visum verlopen was. Hierdoor werd ze gedwongen terug te keren naar Cuba en opnieuw de migratieprocedures te doorlopen. Opnieuw een visum aanvragen bij het bureau voor Amerikaanse belangen in de hoop dat dit niet geweigerd zou worden zoals bij andere gelegenheden gebeurd was. Opnieuw te proberen haar uitgestelde droom haar zoon te kunnen zien waar te maken, ondanks de onrechtvaardige drempels die de extreme regels van het penitentiair beveiligingsapparaat opwerpen.

Gerardo Hernández Nordelo verloor, onschuldig gevangen, zijn moeder zonder een mogelijkheid om afscheid van haar te nemen omdat hij in een maximum inrichting in Californië zat met een maximaal veiligheidsregime. Zijn moeder stierf in Havana. Zijn illegale en wrede vrijheidsberoving wordt nog extra verzwaard omdat zijn vrouw Adriana hem niet mag bezoeken. Zij probeert al vanaf 1998 herhaaldelijk bij het bureau voor Amerikaanse belangen een visum te krijgen maar het wordt haar steeds geweigerd. Op de dag dat hij 43 jaar werd kreeg hij een vreemd cadeau van het Hof van Beroep die de mogelijkheid om de erkende fouten in zijn proces te rectificeren verwierp en tweemaal levenslang ratificeerde."

"Wat bemoeilijkt de rechtsgang voor de Vijf?"
Ambassadrice
"De juridische farce tegen de 'Vijf' in Miami draait om de laster rond een incident op 24 februari 1996. Op die dag werden twee vliegtuigjes neergehaald van de organisatie 'reddende broeders-hermanos al rescate' boven Cubaanse wateren. Deze organisatie wordt geleid door José Basulto, een veteraan van de invasie in de varkensbaai en een bekende terrorist.

Washington weigert al vanaf 1998 de satellietopnamen hiervan beschikbaar te stellen die bewijzen dat deze operatie werd uitgevoerd door de Cubaanse defensie op Cubaans territorium, waarover het Hof in Miami dus geen enkele jurisdictie heeft.

Ook weigert de regering van de Verenigde Staten binnenslands de dimensies bloot te leggen van haar complot met de locale media in Miami. In 2006 werd ontdekt dat de VS-regering via het officieel bureau voor propaganda veel federaal belastinggeld heeft betaald aan 'zogenaamde journalisten' om bewust het sentiment rond de 'Vijf' te beïnvloeden. Zij lanceerden een grimmige mediacampagne tegen de onschuldige helden waarbij zij ook de juryleden aanvielen. De drie rechters van het Hof van Beroep beschreven dit als een 'perfecte storm' van vooroordelen en vijandigheid en baseerden hierop hun beslissing tot nietigverklaring van de uitspraak. Tot op de dag van vandaag vragen diverse organisaties in de VS om opheldering over deze beïnvloeding van de rechtsgang en de rol van de overheid hierin.

Deze door de regering geleide operatie maakte het de rechtbank onmogelijk om onafhankelijk te oordelen en is daarmee een schending van de mensenrechten van de vijf onschuldige gevangenen op een eerlijk proces. Dat veronderstelt de onpartijdigheid van de rechtspraak waarin de aanklager en de verdediging op gelijke voet staan, hun bewijzen overleggen, waarna grondige bestudering van deze bewijzen de rechtbank tot een afgewogen oordeel komt."

"U noemde de rol van de media. Kunt u daarover meer zeggen?"
Ambassadrice
"De media in de zaak van de 'Vijf' worden ingezet als terreur- en pressiemiddel om de veroordeling van de 'Vijf' zeker te stellen, en tegelijkertijd een onoverkomelijke drempel op te werpen om de straffeloosheid van de misdadigers en hun beschermheren te verzekeren. Het is moeilijk internationaal een ander voorbeeld te vinden dat meer bewijzen biedt voor dit aspect van de realiteit, essentieel om de wereld waarin we leven te kunnen begrijpen.

De documenten in de zaak van de vijf kameraden bewijzen de totale onschuld van Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando en René. Zij hebben geen enkele misdaad gepleegd en niemand schade berokkend. Daarom zijn zij helden ondanks dat hun heldendaden verzwegen worden door de zelfverklaarde 'informatie'- media.

De politieke situatie in Miami, de vlammende retoriek van de aanklager voortdurend gereproduceerd door de media, en de andere pressiemiddelen uitgeoefend op de juryleden, garandeerden op voorhand de schuldigverklaring van de 'Vijf'. Hoewel ze beschuldigd werden van 'samenzwering tot' kwamen de regering en de rechtbank overeen hen tot de maximumstraffen te veroordelen. Alsof zij op grote schaal spionage hadden gepleegd, gericht tegen de Verenigde Staten en in het geval van Gerardo alsof hij een moord met voorbedachte rade had uitgevoerd."

Welke disproportionele straffen kregen zij opgelegd?
Ambassadrice
"De straffen aan de 'Vijf' opgelegd - Gerardo Hernández Nordelo (tweemaal levenslang plus 15 jaar), Ramón Labañino Salazar (eenmaal levenslang plus 18 jaar), Antonio Guerrero Rodríguez (eenmaal levenslang plus 10 jaar), Fernando González Llort (19 jaar) en René González Schwerert (15 jaar)- zijn ook erkend als buitenproportioneel door het Hof van Beroep. Zij hebben in deze zaak geen enkele geheime informatie verzameld of doorgegeven die een bedreiging vormt voor de veiligheid van de Verenigde Staten.

Bovendien zijn de straffen opgelegd aan onze kameraden hoger dan die van personen die daadwerkelijk schuldig zijn bevonden aan spionage in het Witte Huis en het Pentagon, inclusief de zaken die uitmondden in gewapende gewelddadige actie tegen de VS. Geen van hen heeft levenslang opgelegd gekregen en allen hebben lagere straffen gekregen dan de vijf Cubanen. Enkelen hebben hun straf niet eens volledig uitgezeten omdat president Obama besliste de aanklacht te laten vervallen.

De 'Vijf' kregen in totaal viermaal levenslang plus 77 jaar gevangenisstraf. Zij werkten niet in het Witte Huis noch in het Pentagon of enig ander ministerie. Zij hebben nooit toegang tot geheime informatie gehad en hebben ook niet geprobeerd die te verkrijgen. Maar zij hebben de onvergeeflijke misdaad begaan te strijden tegen het anti-Cubaans terrorisme en zij deden dat in Miami."

"Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de zaak van de Vijf?"
Ambassadrice
"De komende weken zijn beslissend voor het oordeel van de zaak van Gerardo. De huidige situatie van de 'Vijf' is niet anders dan waaronder ze al 13 jaar lijden en is nog extra verzwaard doordat er geen nieuws over hen doordringt in de media. Zij hebben een dubbele opsluiting te verduren, die van de gevangenis en die van de media die een onaflatende en consequente strijd van ons vergen. We moeten nu de acties opvoeren om de muur van stilte te doorbreken die het Washington mogelijk maakt dit onrecht voort te laten duren. Het is geen toeval dat deze censuur bestaat. Juist inde zaak van Gerardo is duidelijk welke rol de zogenaamd informatieve media spelen in de verduistering van bewijzen. Ze proberen deze muur van stilte in stand te houden om het geheim van deze brutale onrechtvaardigheid te verbergen.

De mediadictatuur is, waarschijnlijk, het meest effectieve instrument voor het behoud van de politieke hegemonie van het imperialisme, omdat de mondiale informatiestromen daarmee gedomineerd worden. Daarmee wordt bepaald wat de mensen kunnen en mogen weten. Daarmee kan met ijzeren hand de informatie die hen onwelgevallig is worden geblokkeerd. De strijd voor de bevrijding van de vijf onschuldige jonge mannen kan alleen gewonnen worden als we de harde werkelijkheid van deze tijd begrijpen en in staat zijn hiermee in overeenstemming te handelen.

Om de Vijf te bevrijden is het noodzakelijk en urgent om zoveel mogelijk eerlijke personen te informeren en op te roepen tot steun, de internationale solidariteit met de vijf onschuldige helden uit te breiden en te mobiliseren. Actie kost energie en vraagt om creativiteit, liefde en betrokkenheid. We moeten ook gebruikmaken van nieuwe vormen van communicatie die door de nieuwe technologieën mogelijk worden gemaakt. Laten we ons verbinden om de inzet bij deze strijd te verdubbelen, zonder stilstand, onvermoeibaar. Laten we ons iets meer inzetten voor het leven en de waarheid, deze strijd voeren we tot aan de overwinning. Met de vasthoudendheid die men krijgt als men weet voor een onmiskenbaar rechtvaardige zaak te strijden. Laten we een voorbeeld nemen aan het initiatief van intellectuelen in de VS, vertegenwoordigd in het Internationaal Comité voor de Bevrijding van de Vijf. Zij verdienen ons aller solidariteit."

WvK: "Bedankt voor dit Interview."
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019