Fusie, democratie en bezuinigingen

De fusie tussen onze gemeente, Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat zal waarschijnlijk een jaar later ingaan. Pas op 1 januari 2014. Een brief van de minister gooide roet in het eten dat de bestuurders al als een feestmaaltijd hadden opgediend. Hun teleurstelling over de verschuiving van de fusie was de reactie op het enthousiasme waarmee ze eerder het fusieproces, het opheffen van hun gemeenten, waren ingegaan. Want zo'n grote gemeente zou goed zijn voor het volk, 'in het belang van de burgers'. Want gemeenten krijgen vanuit Den Haag steeds meer taken toegeschoven, wat samengaan van gemeenten noodzakelijk zou maken. Het zijn dan wel hun eigen politieke partijen die voor die takenvermeerdering zorgen. Wat ze zeggen, dat zijn ze zelf!

Fusies, opheffen gemeenten, in het belang van het volk..? Wij als NCPN zitten er zeker niet ver naast als wij zeggen dat er voor de nieuwe gemeente een grote bezuinigingsoperatie wordt voorbereid en dat ook forse lastenverzwaringen niet uit te sluiten zijn. Op een zodanige wijze dat er voor het volk niets te controleren valt. Achter donkere gordijnen bekokstoofd. Hoezo korte lijnen naar de 'burger', hoezo burgerparticipatie, hoezo democratie? Het aantal volksvertegenwoordigers gaat achteruit: van 51 naar 31. Als deze regering haar zin krijgt dan zal dat nog eens met een kwart verminderd worden naar 23. Des te meer bewijst dit dat al het gepraat over betere contacten tussen politiek en burgers op leugens en volksverlakkerij berustte.

De gevestigde politiek heeft in het belang van de grote, internationaal opererende bedrijven steeds minder behoefte aan volksdemocratie. In de toekomstige grote gemeenten wordt een kleine volksvertegenwoordiging, financieel-technisch onderlegd, op de hoogte van de beurskoersen, afstandelijk, als een jaknikkende klankbordgroep, de 'democratische' façade waarachter de geleidelijke afschaffing van de democratie zich verschuilt.

De NCPN zegt: Geen verdere bezuinigingen op sociale, culturele en sportvoorzieningen! Schoolzwemmen niet afschaffen! Houdt de volksvertegenwoordigende democratie intact! Maak het voor al die mensen die het al moeilijk hebben niet nog moeilijker!

NCPN-afdeling Lemsterland
Polderdijk 36, Lemmer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019