Jeugdwerkloosheid in de EU

Tekst en diagram: G. Polikeit

Als in een land de helft van alle jongeren tussen de 15 en 24 jaar geen werk vindt, dan kunnen we met recht spreken van een catastrofe. Precies dat is de bittere realiteit in EU-land Spanje - zonder dat tot nu toe daarover een storm van verontwaardiging is opgestoken in de gevestigde media of onder de belangrijkste politici.

De jeugdige 'indignados' (verontwaardigden) die sinds 15 mei met pleinbezettingen en protestkampen in Spaanse steden steeds weer de aandacht vestigen op deze onhoudbare toestand, werden begin augustus in Madrid met politiegeweld verdreven zodat de beelden van het aanstaande pausbezoek aan de stad niet verstoord zouden worden door deze demonstranten.

In juni 2011 was in de gehele EU elke vijfde jongere onder de 25 jaar werkloos. Dat zijn ongeveer 5 miljoen jonge mensen zonder inkomen en zonder beroepsmatige en persoonlijke perspectieven. Dit feit alleen al velt een vernietigend oordeel over de huidige koers van de EU-politiek.

Het gemiddelde jeugdwerkloosheidscijfer in de EU lag in juni 2011 op 20,5 procent. Dat blijkt uit de cijfers die het Duitse centraal bureau voor statistiek 'Destatis' op basis van cijfers van het EU-bureau voor statistiek Eurostat op 12 augustus - heel toepasselijk naar aanleiding van de Internationale Dag van de Jeugd (!) - heeft gepubliceerd. Ten opzichte van 2008, het laatste jaar voor de mondiale economische crisis van 2009, is de jeugdwerkloosheid in de EU volgens deze gegevens met meer dan een derde gestegen. (Alleen in Duitsland en Luxemburg is de werkloosheid onder jongeren in deze periode gedaald; noot vert.) (...)

Daarbij komt dat deze 20,5 procent een van die beruchte 'statistische gemiddelden' is die de werkelijkheid eerder vergoelijken en versluieren dan verduidelijken. De spreiding van de jeugdwerkloosheidscijfers reikt immers van 7,1 procent in Nederland tot het verschrikkelijke cijfer van 45,7 procent in Spanje. Slechts in drie van de 27 EU-landen - naast Nederland ook Oostenrijk en Duitsland - ligt het werkloosheidscijfer onder jongeren onder de 10 procent. In de overige 24 EU-landen ligt het percentage hoger: in 15 daarvan, dus meer dan de helft, ligt het boven de 20 procent en in 4 landen zelfs boven de 30 procent. (...)

'Destatis' constateert in haar persbericht dat de jongeren harder door de werkloosheid worden getroffen dan de volwassenen. Zelfs in Duitsland ligt het jeugdwerkloosheidscijfer met 9,1 procent - dat zijn ongeveer 430.000 jonge mensen - 3 procent hoger dan het cijfer voor personen boven de 25 jaar (momenteel 6,1%). Bovendien hebben volgens 'Destatis' ook in Duitsland de werkende jongeren steeds vaker 'atypische banen' zoals tijdelijke contracten en deeltijdbanen, mini-jobs en uitzendwerk: in 2010 had 36,8 procent van alle werkende jongeren zo'n baan, tegenover 22,4 procent van alle werkenden. (...)

Bron: www.dkp-online.de/uz/, 16 augustus 2011, vertaling: Louis Wilms.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019