Derde Republiek moet een Socialistische Republiek worden

Eda Yenil

De Communistische Partij van Turkije verklaart dat de Eerste Turkse Republiek na de recente verkiezingen werd vervangen door een nieuwe: de Tweede Republiek. De resultaten van de laatste verkiezingen bewijzen dat de oprichting van de Tweede Republiek in Turkije is voltooid. De Tweede Republiek staat voor een gematigd islam-regime. De Tweede Republiek staat voor de aanval op de rechten van arbeiders en voor een politiestaat.

Na de militaire coup van 12 september 1980 vindt in Turkije een stelselmatige aanval plaats op de rechten van de arbeidersklasse. Eenendertig jaar na de coup regeert in Turkije een overheid die de arbeiders als slaven ziet.

De mentaliteit van de militaire coup

Tijdens de militaire coup in Turkije werd het rechtssysteem genegeerd. Jongeren werden opgehangen wegens het uiten van hun mening tegen de politieke activiteiten die hun rechten beknotten. Er heerst in Turkije weer een vergelijkbare politieke mentaliteit. Momenteel worden journalisten maandenlang vastgehouden zonder enige wettelijke procedure. Mensen worden onderdrukt op grond van hun opvattingen en mensen worden aangevallen en zelfs vermoord tijdens protesten.

Wetenschappelijke arbeid wordt gecontroleerd, bedreigd en onder druk gezet

De toenmalige militairen wilden dat de universiteiten politiek gecontroleerd zouden worden, opdat er geen vrije wetenschappelijke werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd. Het is nu, 31 jaar na de coup, eindelijk gelukt om de universiteiten over te dragen aan zakenlieden, kapitalisten en reactionairen (zie ook artikel over Griekenland, nvdr). Wetenschappers worden bedreigd door politici, zij krijgen te maken met juridische processen wegens hun onderzoeken en er worden administratieve sancties toegepast zodat wetenschappers zich niet vrij kunnen bewegen in hun vakgebied.

Voetbalcrisis

Na de militaire coup van 12 september 1980 controleerden de generaals alle maatschappelijke sectoren en de gepensioneerde militaire officieren kregen functies bij sportfederaties. Nu heeft de regeringspartij een grote stap gezet om de voetbalclubs - en waarschijnlijk later ook de voetbalfederaties - te controleren. Jarenlang bestaande feiten worden nu als nieuwe omkoopschandalen gelanceerd waarmee het voetbal in Turkije in een diepe crisis wordt gestort.

De fascisten, voorstanders van de coup van 12 september 1980, traden samen met religieuze sektes op. Zij probeerden het aantal religieuze scholen te vermeerderen. De hedendaagse regeringspartij wil de religie opnieuw in de hele samenleving een belangrijkere rol laten spelen.

Minderheden politiek: onderdrukken, ontkennen, vernietigen

Na de militaire coup van 12 september 1980 werd een politiek programma in gang gezet met de bedoeling de Koerdische bevolking te ontkennen en te vernietigen. Hierdoor nam het geweld en de onderdrukking tegen de Koerden toe. De huidige regering zegt dat Koerden bepaalde rechten zullen krijgen als zij de politiek van de regerende partij accepteren.

De militaire coup wilde de Alevieten in de moskeëen opsluiten. Zo wilden de coupplegers progressieve Alevieten scheiden van de strijd van de arbeidersklasse. De huidige politici proberen enerzijds de Alevieten te betrekken bij hun politiek en anderzijds beledigen zij de Alevieten door hen maatschappelijk buiten te sluiten.

Verlangen naar nieuw Ottomaans rijk

De militaire coup was volgens de Amerikaanse imperialisten een succes, omdat hierdoor een anticommunistisch, reactionair, militaristisch en antimenselijk Turkije werd gevormd. Het streven naar een nieuw Ottomaans rijk is ook een gezamenlijk Amerikaans-Turks project met wederom een anticommunistisch, reactionair, militaristisch en antimenselijk karakter.

De Communistische Partij van Turkije roept de bevolking op om te vechten tegen de Tweede Republiek en een Socialistische Republiek op te richten als Derde Republiek.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019