Solidariteit met de werkende bevolking van Griekenland, het PAME en de KKE

benelux.jpg

De Griekse bevolking, de werknemers en de jongeren, de vakbondsactivisten van het PAME en de Communistische Partij van Griekenland, zeggen al meer dan een jaar NEE tegen de maatregelen die de Griekse regeringsautoriteiten hen willen opdringen. Zij accepteren niet dat de Europese Unie en vooral Duitsland en Frankrijk de regering van hun land in een wurggreep houdt met het doel de Griekse bevolking failliet te laten gaan om de immense winsten van het grote financiële en industriële kapitaal te laten stijgen. Deze krachten aarzelen zelfs niet om de Griekse bevolking de samenstelling van hun regering voor te schrijven die zelfs niet aarzelen om hen de samenstelling van hun regering op te dringen - op de politiek van hun land.

De Griekse bevolking, de werkers en de jeugd, het Pame en de Communistische Partij van Griekenland verdienen onze volle solidariteit. Hun strijd houdt ook voor ons een waardevolle ervaring in.

Griekenland is een rijk land, maar de welvaart is in steeds minder handen geconcentreerd. Inderdaad worden onacceptabele maatregelen tegen de werkende klasse genomen. Wat zich afspeelt in Griekenland zal zich verspreiden in de gehele Europese Unie.

In heel Europa kan de vraag worden gesteld: wie moet de crisis van het kapitalisme betalen? Alle burgerlijke Europese partijen, sociaaldemocraten, liberalen, christendemocraten, conservatieven en groene partijen steunen eensgezind hun collega's in Griekenland en de schandelijke maatregelen van de Europese instellingen.

De regeringen en de Europese Commissie willen de maatregelen tegen de bevolkingen intensiveren en het Duitse model toepassen in de hele Europese Unie: algemene loonsverlaging, veralgemening van onzekere werkgelegenheid, heksenjacht tegen mensen die een sociale uitkering krijgen...

Kortom, een veralgemeende plundering van de wereld van de werkers door de wereld van het kapitaal.

In Griekenland zeggen de werknemers, de jongeren, de gewone mensen: NEE. Zij bouwen een weerstand op die een voorbeeld is voor de rest van Europa.

Het is onze plicht om solidair te zijn. Iedereen moet weten: vandaag wordt de Griekse bevolking aangevallen, morgen de Portugese, Spaanse en Italiaanse, en overmorgen wij allemaal!

Wij zijn allemaal Grieken!

Steun de strijd om te beletten dat de last van de crisis op de schouders van de werkende bevolking gelegd wordt!

Weg met het kapitalisme. Voor een socialistische maatschappij!

Een initiatief van de communisten van de Beneluxlanden:

Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN)


Partij van de Arbeid van België (PTB-PVDA)
Communistische Partij van Luxemburg (KPL)

November 2011

Andere communistische en arbeiderspartijen worden uitgenodigd om mee te ondertekenen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019