Schoolzwemmen in gevaar!

De NCPN-afdeling Lemsterland constateert dat 'men' voornemens is het schoolzwemmen af te schaffen. Wie zijn 'men'? Dat zijn: het college van B en W van Lemsterland; de meerderheid van de gemeenteraad van Lemsterland en zij die de harmonisatie - het gelijkmaken - van het voorzieningenbeleid voor de te vormen fusiegemeente, buiten de openbaarheid om, aan het voorbereiden zijn.

Hoezo? In 2010 hebben B en W overwogen om als bezuiniging de raad voor te stellen het schoolzwemmen al in 2011 af te schaffen en later besloten eerst de ontwikkeling met betrekking tot het strandpaviljoen annex zwembad af te wachten. Op, in het voorjaar van 2011 gestelde, NCPN-vragen over de toekomst van het schoolzwemmen werden door B en W ontwijkende antwoorden gegeven en werd door de raad een afwachtende houding ingenomen. Fusiepartner Skarsterlân had het schoolzwemmen al eerder wegbezuinigd; bij de andere fusiegemeente - Caasterlân-Sleat - staat het voortbestaan van het schoolzwemmen ter discussie. Een door de NCPN ingediende motie in oktober jl. met als strekking dat in zo'n waterrijk gebied als Lemsterland het schoolzwemmen niet ten prooi aan bezuinigingen mag vallen, werd alleen door de PvdA en de ChristenUnie gesteund en zodoende verworpen. Tevens wordt er voor de toekomstige gefuseerde gemeente een grote bezuinigingsoperatie voorbereid! Op uiteraard dit laatste na is alles door eenieder te controleren.

Zijn er nog meer argumenten nodig om aan te tonen dat dié inwoners die de veiligheid van vooral kinderen serieus nemen en vinden dat daarom het schoolzwemmen moet blijven, zelf het heft in handen moeten nemen? Van de meerderheid van de Lemsterlandse politiek is een positief oordeel over het schoolzwemmen vooralsnog niet te verwachten!

Destijds is het instructiebad er gekomen, juist met het argument het waterrijke gebied en de verdrinkingsgevallen van kinderen. Later is er nog meer water bijgekomen en het aantal inwoners is gestegen. De pas door de raad aangenomen nota Jeugdbeleid stelt -in elk geval op papier - de bescherming van het kind voorop. Door de gemeentelijke overheid gesubsidieerde, dus (nog) betaalbare zwemlessen voor schoolgaande kinderen is vanwege veiligheid, maar ook qua lichamelijke opvoeding hoogst noodzakelijk en van levensbelang!

De gemeente Lemsterland is met de exploitant van het in aanbouw zijnde geprivatiseerde zwembad overeengekomen jaarlijks een bedrag voor schoolzwemmen beschikbaar te stellen. Dat gemeenschapsgeld moet blijvend voor betaalbaar schoolzwemmen bestemd blijven en mag niet in andere handen terechtkomen! Voor de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen! Handen af van het schoolzwemmen!

NCPN-afdeling Lemsterland,


Polderdijk 36, Lemmer.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019