Geschiedenis bewijst de juistheid van de strijd voor het socialisme

Dermot Hudson (*)

De kapitalistische crisis wordt in alle opzichten steeds ernstiger. De interne structurele tegenspraken en morele zwakte van de kapitalistische maatschappij, vol van bedrog, fraude, hypocrisie en ijdelheid, komen steeds meer aan het licht. De financiële crisis, veroorzaakt door de kapitalistische markteconomie, drijft de wereld naar een oncontroleerbare verwarring.

Het verzet en de weerzin van de werkende massa's tegen het kapitalisme kreeg op 15 en 16 oktober een wereldwijd gezicht en past in het beeld van groeiend verzet tegen het systeem dat al meer dan 300 jaar de dienst uitmaakt op aarde en nu op z'n retour is. Aan het verzet namen miljoenen mensen uit alle lagen van de bevolking deel in meer dan 1.500 steden in 80 landen.

De Amerikaanse demonstranten riepen 15 oktober uit als "dag van de internationale beweging" en riepen de werkende mensen over de hele wereld op om mee te doen.

In reactie op deze oproep vonden op 15 en 16 oktober tegelijkertijd antikapitalistische demo's plaats in Groot-Brittannië, Italië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Australië, Japan, Filippijnen, Taiwan, en nog tal van andere landen. De demonstranten betoogden dat de schuld voor de kapitalistische economische crisis ligt bij het hebzuchtige financiële kapitaal en de corrupte politici. Ze eisten een definitief einde aan armoede en economische ongelijkheid, riepen slogans als 'Wijs kapitalisme af!' en 'Geef ons werk!'. In Zuid-Korea lanceerden meer dan 400 maatschappelijke en publieke organisaties en werknemersorganisaties het protest en riepen 'Occupy Seoul!'.

Deze ongekend grote acties van de werkende massa's tegen de uitbuitende klassen in de kapitalistische landen zijn toe te schrijven aan de snel groeiende sociale klassentegenstellingen, ontstaan na het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2007.

De verschillende noodmaatregelen, genomen door de westerse landen na de financiële crisis, waren alleen gericht op het redden van het grote monopoliekapitaal uit de muil van het bankroet. Deze stappen verdiepten de concentratie van het kapitaal alleen nog maar meer bij de grote monopolistische ondernemingen, terwijl zij het leven van de overgrote meerderheid van de volksmassa's verder verslechterden.

De kapitalistische markteconomie is nu op het punt aangekomen van het totale faillissement, verwikkeld in een nieuwe financiële paniekgolf door de aanhoudende economische crisis. Aandelen daalden hard in waarde op de wereldwijde financiële markten en gingen gepaard met ernstige onrust door snelle stijgingen en de dalingen van de noteringen van belangrijke valuta's.

Europese banken die de nationale obligaties kochten, uitgegeven door landen van de Eurozone, lijden onder de schuldencrisis, naar verluidt verliezen van 300 miljard euro in totaal.

Met betrekking tot de sombere monetaire situatie in de westerse landen voorspelde de 'Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling' dat de kapitalistische economie niet uit de stagnatie zou kunnen ontsnappen, niet in 2011, noch in 2012.

De enige uitweg uit de huidige crisis van de kapitalistische wereld is het loslaten van dat systeem. De westerse landen kunnen zich met geen enkel middel ontdoen van de vicieuze cirkel van crisis, zolang de kapitalistische markteconomie intact wordt gelaten. De geschiedenis verloopt nooit zoals gewenst door de imperialisten en reactionairen.

Talloze media melden dat de schokkende gevolgen van de financiële en schuldencrisis Europa's politieke partijen en ideologische trend van de samenleving de ernstigste verandering brengen sinds het einde van de Koude Oorlog. In Latijns-Amerika roepen veel landen steeds duidelijker op tot afwijzing van de kapitalistische markteconomie en kiezen de weg van het socialisme. De invloed van linkse regeringen wordt met de dag sterker.

Met het verstrijken van de tijd komen de kapitalistische corruptie en valsheid steeds meer in de schijnwerpers te staan en de illusies over het kapitalisme verdwijnen als sneeuw voor de zon door de snelle ontwikkelingen.

Het idee dat de wens van de mensheid is te leven in vrijheid en zich op een onafhankelijke manier te ontwikkelen is van vitaal belang geworden. De juistheid van het socialisme blijkt duidelijk uit de nieuwe historische werkelijkheid in de 21e eeuw.

Socialisme is de meest wetenschappelijke, juiste en meest nastrevenswaardige manier om te helpen goede vruchten te kweken zonder mankementen. Socialisme is een wetenschap. De toekomst van de mensheid wordt verzekerd door het op wetenschap gebaseerde socialisme.

Bron: KCNA, 19-10-2011, vertaling en bewerking WvdK.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019