De (verenigde) Syrische Communistische Partij over het initiatief van de Arabische Liga

Redactie buitenland

Een officiële woordvoerder van de Verenigde CP van Syrië verklaarde het volgende: De Syrische regering en het Arabische initiatiefcomité, dat werd gevormd door de Arabische Liga, hebben op 2 november 2011 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de Syrische crisis na wijziging van het voorstel, dat reeds werd aangeboden aan de Syrische regering.

De nieuwe overeenkomst houdt in:

Beide partijen kwamen ook overeen dat de Arabische ministeriële commissie contact zou opnemen met de Syrische regering en alle groepen van de Syrische oppositie ter voorbereiding van het beleggen van de conferentie van nationale dialoog binnen twee weken.

Dit initiatief zal worden geconfronteerd met verschillende uitleg en interpretatie, omdat het geen praktisch mechanisme bevat voor het uitvoeren van een aantal van zijn artikelen. Ook werd geen plek vastgesteld voor het houden van de conferentie van nationale dialoog en het bevatte geen enkele oproep tot stopzetten van de opruiende informatiecampagne. Ondanks dit alles schept dit initiatief een optimistisch klimaat onder de Syrische bevolking en de patriottische krachten, om de volgende redenen:

  1. Het biedt een kans om het geweld en bloedvergieten te stoppen in Syrië, het stelt een politieke oplossing boven een op basis van de nationale veiligheid en het helpt bij het herstellen van de stabiliteit en de rust in de straten van de Syrische steden, vooral als het gepaard zal gaan met het vrijlaten van politieke gevangenen.
  2. Het blokkeert de weg van buitenlandse interventies tegen Syrië, waarmee de krachten van het imperialistische Westen dreigen te beginnen.
  3. Het bevestigt het principe van de nationale dialoog als de enige manier om de crisis te beheersen in plaats van met de taal van de wapens, waardoor het proces van democratische en sociale hervormingen zal worden versneld in Syrië.

Ongetwijfeld zal de uitvoering van deze overeenkomst geconfronteerd worden met grote obstakels. Deze belemmeringen zijn:

De provocerende en schaamteloze positie van de Verenigde Staten, die de gewapende troepen aanzetten om door te vechten tegen de staat, en te weigeren om te worden ontwapend als antwoord op de inzet van de Syrische regering, en de Arabische landen aanzetten tot een politieke, diplomatieke en economische boycot van Syrië, was geen verrassing.

Deze positie is een nieuwe bevestiging van de betrokkenheid van de Amerikaanse regering in het uitbuiten van de voorvallen die zich voordoen in Syrië om het Amerikaans-Zionistische project uit te voeren, bedoeld om onze regio te fragmenteren en te domineren.

De (verenigde) Syrische Communistische Partij en de Syrische bevolking, met inbegrip van alle patriottische krachten, ondersteunen alle Arabische pogingen om het Syrische bloedvergieten te stoppen en het principe van de nationale dialoog te bevestigen. Zij wensen dit initiatief niet op te blazen, om alle voorwendsels te voorkomen voor een buitenlandse interventie, die zal worden bestreden door de Syrische bevolking, door gebruik te maken van al zijn mogelijkheden.

Damascus, 06-11-2011, vertaling WvdK.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019