13e Internationale Bijeenkomst van communistische en arbeiderspartijen

athene1.jpg athene4.jpg
Overzichtsfoto van de deelnemers aan de bijeenkomst voor het borstbeeld van Lenin op het terrein van het partijkantoor van de KKE (Foto: KKE).
athene5.jpg
KNE-jeugd en gedelegeerden zingen 'Internationale' (Foto: KKE).
athene2.jpg
Afgevaardigden met spandoek 'Lang leve marxisme-leninisme' (Foto: KKE).
athene3.jpg
Overzicht zaal tijdens speech van Aleka Papariga, secretaris-generaal KKE (Foto: KKE).

Meer dan 100 afgevaardigden van 78 communistische en arbeiderspartijen uit 64 landen namen deel aan de werkzaamheden van de 13e internationale bijeenkomst die plaatsvond in Athene van 9 tot en met 11 december jl., georganiseerd door de Communistische Partij van Griekenland (KKE).

Twintig jaar na de omverwerping van het socialisme in de Sovjet-Unie en de andere landen van Midden- en Oost-Europa vond in Athene de grootste internationale bijeenkomst van communistische en arbeiderspartijen plaats. In de hoofdstad van het Europese land, waar de KKE standvastig leiding geeft aan het volksverzet tegen de ongemeen harde aanslagen op het levenspeil door het Griekse kapitaal, vonden discussies plaats over het thema van de bijeenkomst 'Socialisme is de toekomst'!

De internationale situatie werd geanalyseerd en de ervaringen van de afgelopen 20 jaar, sinds de contrarevolutie in de USSR. Met name ging de aandacht uit naar de noodzakelijke stappen en taken om de klassenstrijd te ontwikkelen onder de omstandigheden van de kapitalistische crisis en imperialistische oorlogen. Dit alles tegen het licht van het groeiende volksverzet en de opstanden in veel landen, voor de werkende klasse en de mensenrechten, de versterking van het proletarisch internationalisme en het anti-imperialistische front, voor de omverwerping van het kapitalisme en de opbouw van het socialisme.

Het initiatief tot de Internationale Bijeenkomsten van communistische en arbeiderspartijen, dertien jaar geleden door de KKE genomen, ondervond grote steun en kreeg een positieve reactie van tientallen communistische partijen die de noodzaak zien tot het uitwisselen van standpunten, het bespreken van ontwikkelingen en de taken waarmee zij worden geconfronteerd, het uitwisselen van ervaringen en ook het afstemmen van hun activiteiten. De NCPN nam vanaf het eerste begin deel aan de ontmoetingen. De NCPN werd in Athene vertegenwoordigd door Wil van der Klift, internationaal secretaris.

De jaarlijkse bijeenkomsten groeiden uit tot een belangrijke internationale gebeurtenis voor de communistische beweging. Ze worden inmiddels niet langer door een enkele partij georganiseerd, maar door een werkgroep van de communistische en arbeiderspartijen. Behalve in Athene, waar ze de eerste zeven jaar plaatsvonden, zijn ze gehouden in Lissabon (Portugal), Minsk (Wit-Rusland), São Paulo (Brazilië), New Delhi (India) en Tshwane (Zuid-Afrika). Dit jaar, na vijf andere landen en vier continenten te hebben aangedaan, keerden ze terug naar Athene. Voor volgend jaar staat Libanon op de agenda.

De keuze om dit jaar in Athene te vergaderen was een erkenning van de betekenis van de arbeiders- en volksstrijd die de afgelopen jaren werd ontwikkeld door de KKE, de 'All-Workers' Militant Front' (PAME) en de andere door de KKE georganiseerde groepen. De slogan van de KKE op de Acropolis in mei 2010, waarin de mensen in Europa worden opgeroepen om in opstand te komen, is uitgegroeid tot een symbool voor de strijd die volgde en tot op heden bleef bestaan in Griekenland en in andere landen en hoop en inspiratie geeft aan de communisten, arbeiders en bevolkingen die strijden.

Er vond in dit kader ook een bezoek plaats aan de staalfabriek 'Helliniki Halivourgia Industry'. Op 16 november jl. zond de NCPN al een solidariteitsverklaring naar de arbeiders die al meer dan 50 dagen staken zonder stakingsuitkering, maar wel gesteund worden door een groot deel van debevolking, arbeiders, andere werknemers en boeren.

Het bezoek vormt een voorbeeld van de concrete gezamenlijke activiteiten die de partijen steeds meer organiseren en uitvoeren. Voor het komende jaar zijn zeven belangrijke gezamenlijke acties gepland.

Aan de arbeiders van de 'Helliniki Halivourgia Industry'.

Waarde collega's, vrienden en kameraden,

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland wenst jullie succes met jullie strijd. Het is absoluut noodzakelijk dat de Griekse werkende klasse haar verzet voortzet.

Jullie strijd is onze strijd. We hebben een gemeenschappelijke vijand.

Veel hartelijke groeten,

Wil van der Klift
Internationaal secretaris, NCPN.

Wie zich ook solidair wil tonen kan ons daarvan op de hoogte brengen. De NCPN verzorgt de verzending.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019