Cuba: Economische debatten op de werkvloer

Venus Carrillo Ortega

i-de-mayo_03.jpg
Overal op Cuba wordt op de werkvloer gediscussieerd over de toekomstvan het eiland (Foto 1 mei-viering 2011).

Het nieuwe jaar begint met een grondige bezinning en intensieve werkzaamheden voor de Cubaanse bevolking en nauwelijks tijd om te rusten, zei de Cubaanse president Raúl Castro in zijn recente toespraak voor de Nationale Vergadering (het parlement).

De uitdaging ligt nu op tafel: het jaar afsluiten met een groei van 3,4 procent van het bruto binnenlands product, waarvoor van fundamenteel belang is te voldoen aan de plannen voor een efficiëntere productie en dienstverlening, het rationeel gebruik van hulpmiddelen, de import te verminderen, de export te verhogen en de productiviteit op een duurzame manier vorm te geven.

Gebaseerd op deze uitdagingen gaf het Cubaans parlement in december 2011 goedkeuring aan de Wet voor de Rijksbegroting en het Economisch Plan voor 2012, opgesteld overeenkomstig de richtsnoeren van het 6de Congres van de Cubaanse Communistische Partij in april 2011.

De correcte uitvoering van beide uitdagingen hangt er vooral van af of iedere burger en groep het belang inziet van een adequate planning en rationalisatie van de beperkte hulpmiddelen van het eiland.

Dat is de reden waarom alle werkcentra in het land zullen beginnen met het analyseren van hun economische plannen in de maanden januari en februari, waarin de werkers een diepgaande en objectieve discussie zullen voeren over de belangrijkste problemen op hun werkplekken.

Salvador Valdez Mesa, secretaris-generaal van de Cubaanse Federatie van Vakbonden, CTC, benadrukt dat het plan en het toegewezen budget voor elke werkeenheid onaantastbaar zijn en moeten worden uitgevoerd met positieve resultaten.

In recente verklaringen aan de pers wees Mesa erop dat deze vergaderingen grote helderheid onder de werkers zullen geven over het noodzakelijke niveau van de productiviteit dat moet worden bereikt en hoe die te verkrijgen.

Er zullen moeilijke kwesties worden geanalyseerd, zoals: contracten, opeenstapeling van inventarissen van elke onderneming en de onbetaalde facturen, tekortkomingen die de voorwaarden vormen voor overtredingen en corruptie.

Onder de andere belangrijke onderwerpen die zullen worden besproken, zullen zich ongetwijfeld de lonen bevinden waar iedereen grote belangstelling voor heeft en bovenal aan de noodzaak tot een systeem van betalingen op basis van de hoogte van de productie.

Met deze debatten, zei de secretaris-generaal van de CTC, willen we de deelname van de werkenden bevorderen, luisteren naar hun voorstellen en bovenal ze betrekken bij de verbetering van de nationale economie.

Zoals door de Cubaanse president Raúl Castro onderstreept aan het einde van de recente zitting van de Nationale Vergadering van de Volksmacht, is het nodig om de tijdens het Congres goedgekeurde afspraken tot werkelijkheid te maken, langzaam maar zeker, met integriteit en geleidelijke eisen, zonder gehaastheid of improvisatie.

Bron: ACN, 10-1-2012, vert. wvdk.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019