Asociaal, oneerlijk en onrechtvaardig!

Oproep van ex-havenwerkers aan havenwerkers en ex-havenwerkers voor solidariteit in de strijd naar rechtvaardigheid. Nu zijn wij aan de beurt en volgend jaar misschien jullie!

Havenwerkers die ontslagen zijn en in de WW zitten en 60 jaar worden zijn prooi geworden van de overheid en Aegon.

De SHB is failliet gegaan tijdens het begin van de economische crisis in 2009. Ruim 450 mannen (gezinnen) op straat. Een deel van deze groep heeft een baan met minder bestaanszekerheid. Sommigen hebben maar een inkomensgarantie van twee of drie dagen per week. En dat na 25 dienstjaren in de haven. ASOCIAAL, ONEERLIJK en ONRECHTVAARDIG!

Anderen hebben helemaal geen baan meer en hebben nagenoeg geen kans meer om opnieuw in de haven te beginnen. De lokale overheid maakt zich vooral druk om jongeren en bijstandsgerechtigden de havensector in te helpen. Tegelijkertijd roepen werkgevers dat er een tekort aan arbeidskrachten gaat ontstaan.

Maar niemand die zich bekommert om een groep van 250 havenwerkers die nu thuis zitten. Werkgevers zijn tevreden en doen niets meer voor deze groep. Er is geen ILO Verdrag 137 meer waarin was geregeld dat er voorzieningen voor ontslagen havenwerkers getroffen moeten worden op sectoraal niveau. En dat havenwerkers daarom geregistreerd moeten worden.

En wat nog erger is: van deze groep zijn er ongeveer 80 die in hun WW-periode 60 jaar worden en dan gaat Aegon op hun verjaardag hun prepensioen uitkeren, omdat in het pensioenreglement van de ex-SHB stond dat de werknemer vanaf 60 jaar kan uittreden. En uitstel is alleen mogelijk als de werkgever daarmee instemt, maar de werkgever SHB bestaat niet meer.

Bovendien hebben de SHB-ers nog een fors pensioengat omdat drie jaar voorafgaande aan het faillissement de werknemers wel pensioenpremie hebben afgedragen, maar de werkgever dit geld heeft gebruikt om er salarissen van te betalen.

Het uitkeren van het prepensioen tijdens de WW-periode betekent dat dit bedrag gekort wordt op de WW-uitkering. En dat is ONEERLIJK en ONRECHTVAARDIG!

In dezelfde periode dat de SHB failliet ging, zijn er veel bedrijven door diezelfde overheid geholpen met Deeltijd WW. De bedrijven mochten dan 50 procent van de loonkosten ten laste laten komen van de WW-pot. Waar dus ook de SHB-er aan had meebetaald (en alle andere werknemers in Nederland).

Veel van deze bedrijven maken nu weer winst. Werknemers hebben hun baan behouden, hun pensioenregeling werd gedurende deze periode voor 100 procent doorgebouwd en hun salaris werd netjes aangevuld tot 100 procent. Voor die mensen geen problemen. Ook niet voor de directies van die bedrijven.

En deze bedrijven hoeven niets terug te betalen.

Maar die ex-havenwerkers die in hun WW-periode 60 jaar worden moeten hun prepensioentje inleveren aan de WW-pot, terwijl hun pensioen niet 100 procent is doorgebouwd, hun uitkering niet tot 100 procent is aangevuld. Dit is ASOCIAAL, ONEERLIJK EN ONRECHTVAARDIG!

FNV Havens heeft dit bij alle instanties aangekaart. Zonder succes. Wel is er begrip en sympathie voor ons standpunt. Maar ja, de wet zegt dit nu eenmaal. Onzin. Het UWV heeft de mogelijkheid om het prepensioen niet te korten. Aegon kan het pensioenreglement ook ruimer interpreteren en de overheid kan de wet aanpassen. Toen de rechter besloot om de identiteitskaart gratis te laten verstrekken kon er ook binnen 24 uur een Noodwet afgekondigd worden.

Wij zijn het zat. We hebben alles geprobeerd om dit netjes op te lossen. De andere partijen weigeren hieraan mee te werken.

Daarom gaan wij nu naar andere actievormen toe. Wij gaan dit onrecht in de media aan de kaak stellen. Wij zullen de politieke partijen uitnodigen voor een gesprek om het nog eens mondeling uit te leggen.

Wij gaan niet met een tentje naast een gebouw staan. Wij gaan het gebouw in. Wij roepen alle havenwerkers op om ons te steunen indien vanuit overheidswege de acties beëindigd worden zonder dat er een akkoord is.

Binnenkort zullen wij de datum van de actie laten weten.

Op 6 februari vanaf 13.00 uur zullen wij de media en de politieke partijen op ons regiokantoor uitnodigen om door ons geïnformeerd te worden. In de week daarop zullen wij een actie gaan houden.

Met vriendelijke groeten,

namens

Hans de Bruin, Cor de Vries, Ton Coufreur, Kees Jonker, Frans Lambermon, Izaak van Vark, Teun van Dam, Aad van Gent, Kees Kaat (allemaal ex SHB), Jan Jacobs (ex Seabrex)

Niek Stam (bestuurder FNV Havens).

Rotterdam, 13 januari 2012

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019