Van de redactie

2012_schoonmaak_047.jpg
Bart Plaatje en Willem Dekker, organizers van FNV Bondgenoten, belast met de ordedienst op het Malieveld, overleggen (Foto Manifest/wvdk).

Deze keer een kort redactioneel. In de artikelen in de krant en op de website staat het nodige dat we tot nog toe in het redactioneel meenamen. Het redactioneel groeide zo langzaam uit tot een lang artikel. De leesbaarheid nam er niet door toe.

Allereerst wensen we alle lezers een gelukkig en gezond 2012 toe. Het blijkt steeds vaker hoe belangrijk een goede gezondheid is om strijdbaar te kunnen zijn. Die gezondheid staat fors onder druk van de alsmaar oplopende werkdruk die op zichzelf ook een strijdbare positie in de weg staat omdat er steeds minder tijd overblijft voor maatschappelijke en politieke activiteiten en een continue oververmoeidheid van de werkende bevolking op de loer ligt.

De relatieve uitbuitingsgraad, maar ook de absolute uitbuiting nemen erg toe en als het aan de kapitalisten ligt zal dat nog aanzienlijk verergeren. Niet alleen wordt de arbeidsdruk per dag, week en maand vergroot, maar genieten van een gezonde oude dag wordt ook steeds meer tot luxe verklaard. Werken tot je opgebrand bent lijkt het doel van het ondernemerschap. Dat geldt uiteraard niet voor deze lieden zelf. Als je de vele uitjes van de rijken, hun hele leven lang en minstens een aantal keren per jaar, in ogenschouw neemt is de balans helemaal scheef. De Oman- en Qatar-feestgangers verkopen hun reisjes als handelsreizen. Van belang voor ons allemaal. Flauwekul. Als het al iets oplevert is het voor de grote bedrijven die opdrachten krijgen. Het staat echter steeds meer vast dat zulke reizen nauwelijks iets opleveren en de burgers alleen maar veel geld kosten. Dat geldt ook voor de snoepreisjes van 'onze' volksvertegenwoordigers naar bijvoorbeeld Afghanistan. Wat een schijnheilige vertoningen. Maar steeds meer mensen hebben dat door en walgen van de zakkenvullers en hun marionetten in de politiek.

De enorme rijkdom in handen van een betrekkelijk kleine bovenlaag en de brutaliteit van hun publieke optreden, de miljonairsbeurzen en glanzende glossy's, maken duidelijk waar het geld voor lonen, uitkeringen, pensioenen en voorzieningen moet worden gehaald. Niet bij de buitenlanders. Niet bij de werkende bevolking, maar bij de rijke bezittende klasse, woonachtig in groene getto's in Wassenaar en het Gooi en op tal van plaatsen in het buitenland. Zij zijn de oorzaak van de crisis en zullen hoe dan ook hun rijkdom en plezierig vertier willen behouden en zich verder willen verrijken over de ruggen van de meerderheid van de bevolking. Pogingen om het geld te gaan halen waar het zit zullen op veel verzet stuiten van de heersende klasse. Maar het is de enige weg. Alle andere wegen lopen dood.

SP en GroenLinks smachten naar het regeringspluche. De illusie dat er werkelijk iets kan worden bereikt langs parlementaire weg is groot in die partijen. Maar ze zullen snel worden ingehaald door de echte werkelijkheid, door wat er georganiseerd aan de basis plaatsvindt. In de buurten en bedrijven ontwikkelen zich de krachten die echt iets kunnen veranderen in dit land. Alleen door strijd aan de basis van de samenleving kunnen verslechteringen worden tegengehouden.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

Rinze Visser moest na een eerdere ziekenhuisopname vanwege een darmontsteking opnieuw worden opgenomen, nu vanwege longproblemen. We wensen hem veel sterkte en beterschap toe en zijn vrouw Lenie sterkte in deze moeilijke tijd. Hij was uiteraard nog niet in staat om een artikel te schrijven of op te zoeken. Daarom ook deze keer geen 'Mooie Woorden'. Marcel de Jong kampt ook nog met zijn gezondheid, maar is weer aan de beterende hand.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en de verschillen genivelleerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Oproep tot bespreken strijdstrategie, Abvakabo FNV.
  2. Oproep van havenwerkers tot solidariteit, Niek Stam FNV Bondgenoten.
  3. Machtsstrijd in Durban, Wiebe Eekman.
  4. Oproep tot deelname aan de herdenking Februaristaking op 25 februari.
  5. Jerónimo de Sousa (sg PCP): slot festival Avante!, vert. Frans Willems.
  6. Wie beslissen over oorlog?, vert. Piet Schouten.
  7. Diverse artikelen : China-Rusland-Iran-Syrië, Rainer Rupp, vert. WvdK.
  8. Solidariteit partijbestuur NCPN met strijd van de schoonmakers.

De volgende krant verschijnt op donderdag 16 februari 2012.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019