Nieuwe versie uitgelekt pensioenplan bevestigt: Commissie wil Europees pensioenbeleid

Van de sociaaleconomische redactie

Opnieuw zijn uitgelekte pensioenplannen van de Europese Commissie in bezit gekomen van de SP-eurofractie. De tweede versie van het uitgelekte witboek bevestigt: de Europese Commissie komt met een groot aantal voorstellen op het gebied van pensioenen en wil op langere termijn een Europees pensioenbeleid.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 'De Commissie heeft nu duidelijk de aanval op de lidstaten ingezet: zij wil zoveel mogelijk invloed van Brussel op de nationale pensioenen. We kunnen op 14 februari, als de Commissie officieel met haar plannen naar buiten komt, voorstellen verwachten om de pensioenleeftijd te verhogen en zelfs om arbeidsmigranten aan te trekken om zo meer mensen aan het werk te krijgen, alsof de werkloosheid in Europa al niet hoog genoeg is. De Commissie maakt daarbij bovendien de fout dat ze landen die nooit hebben gespaard voor goede pensioenvoorzieningen op één hoop gooit met een land als Nederland dat beschikt over het beste pensioenstelsel ter wereld'.

De Jong noemt de analyse van de Europese Commissie van de pensioensystemen 'heel somber'. De Europese Commissie analyseert echter vooral de problemen bij pay-as-you-go-pensioenen, ook bekend als pensioenen gebaseerd op een omslagstelsel. Pensioenstelsels die buiten Nederland in trek zijn maar die niet te vergelijken zijn met de Nederlandse situatie, omdat in die stelsels nooit gespaard is voor pensioenen. De Jong: 'De Commissie is veel te pessimistisch over de pensioenen waarbij wel kapitaal opgebouwd is, zoals in Nederland: zij gaat er simpelweg vanuit dat de rendementen ook in de toekomst zullen tegenvallen.

De Commissie neemt kennelijk aan dat de huidige economische crisis permanent is, maar normaal gesproken zouden de pensioenfondsen hun reserves weer versterken bij een aantrekkende economie'. In het uitgelekte stuk worden ook pensioenstelsels als een mogelijke interessante markt voor financiële aanbieders gezien. De Jong: 'hier toont de Commissie haar ware gezicht. Het gaat haar eigenlijk veel minder om de pensioenvoorzieningen zelf dan om het bevorderen van de interne markt. Het liefst zou de Commissie zien dat mensen zelfstandige pensioenvoorzieningen gaan afsluiten, waardoor er in Europa een nieuwe markt ontstaat voor dit soort producten'.

In het witboek kondigt de Commissie ook een nieuw wetsvoorstel aan over de overdraagbaarheid van pensioenen. Opvallend is dat de Commissie een veel agressievere toon aanslaat op het gebied van de belastingen. Zij dreigt zelfs in te grijpen als er belastingregels zijn die de overdraagbaarheid van pensioenen naar andere lidstaten hinderen. De Jong: 'Je betaalt in Nederland geen belasting over de pensioenpremies, maar wel over de pensioenuitkeringen. Als je een pensioen in Nederland opbouwt en later buiten Nederland met pensioen gaat, kan de Nederlandse fiscus naar de belastingopbrengst fluiten. In plaats van met ingrijpen te dreigen, zou de Commissie, zoals we haar ook eerder hebben gevraagd, een goede compensatieregeling moeten voorstellen zodat de Nederlandse fiscus geen inkomsten misloopt'. Het is te verwachten dat De Jong opnieuw het advies zal schrijven voor de interne marktcommissie van het Europees Parlement, zodra de Europese Commissie met haar definitieve plannen naar buiten komt.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dennis de Jong: 06-51072894
Of Niels Jongerius: 06-12780454 en 0032-474532581