Neem deel aan herdenking Februaristaking

dokwerk1.jpg
De Dokwerker
14.30 UURBoekmanzaal (Stopera, Waterlooplein 28) open
15.00-15.15Welkom en opening door Guus Duppen (voorzitter comité)
15.15-15.30Corrie van Brenk, waarnemend voorzitter ABVAKABO FNV
15.30-15.50Cultureel intermezzo Lotte Dunselman (actrice/zangeres)
15.50-16.10Kleine pauze voor koffie en cake
16.10-16.25Job Cohen (fractieleider PVDA in de Tweede Kamer)
16.25-16.30Sluiting bijeenkomst door Guus Duppen
16.30-16.45Kranslegging door Roel Walraven (ex-wethouder gemeente Amsterdam) bij de herdenkingsplaquette van ABVAKABO FNV in binnenstraat (Putsgang) Stopera

Van de redactie (*)

Begin 1941 werd de Duitse pressie op het hele politiek en economisch leven steeds brutaler. Er tekende zich een verscherpt antisemitisme af. Anti-joodse maatregelen werden steeds grimmiger. In het weekend van 22 en 23 februari trapten SD-ers en WA-ers in de jodenbuurt de deuren van huizen in. Er werden bloedhonden op joodse mensen losgelaten. Jonge joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd, waar ze binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen stierven.

Op 24 februari 1941 vond 's avonds op de Noordermarkt een korte openluchtbijeenkomst plaats, waaraan door talrijke gemeentearbeiders werd deelgenomen. Zij werden toegesproken door onder meer de gemeentearbeider Dirk van Nimwegen. Het stakingsparool werd bekendgemaakt. Op de plaquette aan de buitenmuur van de kerk op de Noordermarkt wordt herinnerd aan deze bijeenkomst. Nog dezelfde nacht werd op vele adressen in de stad het door de illegale CPN vervaardigde manifest 'Staakt, staakt, staakt !!!' gestencild. In de vroege ochtend werd dit manifest aan de poort van talrijke bedrijven verspreid.

De staking, allereerst begonnen door gewone tramconducteurs, werd snel gevolgd door stratenmakers en vuilnismannen. Hun voorbeeld werd binnen twee dagen gevolgd door ruim 300.000 mensen. Ambtenaren, arbeiders, winkeliers, studenten, scholieren in Amsterdam, Utrecht, de Zaanstreek, het Gooi en Kennemerland kwamen in verzet tegen vervolging van onze joodse landgenoten. Zij streden, met gevaar voor eigen leven, tegen onderdrukking, fascisme en rassenwaan. Als represaille zijn ettelijke werknemers van het overheidspersoneel gestraft en sommigen zijn zelfs geëxecuteerd. De Februaristaking staat symbool voor de strijd tegen fascisme, rassenwaan en onderdrukking en vóór solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid.

Door hier bij stil te staan, herdenken we de stakers van toen. Tegelijkertijd geven wij aan dat de waarden waar de stakers voor stonden van groot belang blijven, ook in deze tijd, want we leven nu weer in onzekere tijden. Velen kijken bezorgd naar de wereldwijde economische ontwikkelingen, zijn bezorgd over hun inkomen, hun pensioen, vragen zich af hoe de toekomst er uitziet voor hun kinderen. Er is angst voor terrorisme, voor immigratie. Dit kan weer leiden tot het tegenover elkaar komen staan van bevolkingsgroepen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het verleden heeft ons geleerd waartoe dit kan leiden.

Met dit in gedachten roept het Amsterdamse Abvakabo FNV-comité "Herdenk de Februaristaking" u op om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, voorafgaand aan het defilé langs de Dokwerker. Kom naar de herdenking en laat zien dat u niet onverschillig staat ten opzichte van uw medeburgers en de waarden van een democratische samenleving.

HET PROGRAMMA (Zaterdag 25 februari 2012 vanaf 14.30 uur):

KOMT ALLEN!!

Aansluitend herdenking van de Februaristaking bij de Dokwerker. Waar de vele tienduizenden mensen die op 25 en 26 februari 1941 in Amsterdam staakten tegen de vervolging van joodse landgenoten worden geëerd. Verschillen in geloof, politieke overtuiging, afkomst en seksuele geaardheid horen respect voor elkaar en fatsoenlijke omgang niet uit te sluiten. In de geest van de Februaristaking treden wij op tegen opvattingen en gedragingen waaraan racisme en discriminatie ten grondslag liggen. Tevens maken wij ons sterk voor bescherming van democratische en mensenrechten.

Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 en het gemeentebestuur van Amsterdam vragen ieder die deze uitgangspunten onderschrijft op zaterdag 25 februari aanwezig te zijn op het Jonas Daniël Meijerplein en daar deel te nemen aan het defilé langs het monument de Dokwerker. De herdenking begint om 16.45 uur. Het defilé begint om 17.00 uur. Ieder kan daarbij een bloemstuk of bloemen leggen. De bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur bezorgd worden in de Mozes en Aäron kerk aan het aangrenzende Waterlooplein. Daar kunnen deze tot 17.00 uur worden afgehaald.

Voor mensen die slecht ter been zijn wordt weer een tent geplaatst. Vooraf aanmelden of een toegangsbewijs is daarvoor niet nodig.

(*) Oproep Stopera van Abvakabo FNV-comité en delen uit de oproep tot deelname defilé van Comité Herdenking Februaristaking.