Ingezonden: betreft artikel: 'Het afscheid van het socialistische in de SP'

Beste Maarten, ik ben het voor een groot gedeelte eens met jouw artikel. Toch wil ik daar graag een kanttekening bij maken.

Toen Jan Marijnissen in 1986 het stokje overnam van Daan Monjé, kreeg hij steeds meer vat op het dagelijks bestuur. Jan was een vlotte prater en kreeg steeds meer zin om zijn kunsten ook in Den Haag en op tv te verkondigen. De SP, toen nog een Socialistische Partij, werd echter door alle media monddood gemaakt en afgeschilderd als maoïsten, stalinisten, etc.etc. Om toch wat groter en populairder te worden, moest volgens Jan het roer van de SP om. De partijbeginselen moesten daarom herschreven worden en dat gebeurde zonder medeweten van de leden van de SP. Scholing van het socialisme, tot dan toe wekelijkse kost binnen alle afdelingen van de SP, werd afgeschaft en het kapitalisme werd ineens niet meer als vijand beschouwd. De leden die tegen de plotselinge koerswijzigingen waren en daarvoor eerst een interne discussie wilden, werden door Jan persoonlijk de mond gesnoerd. Degenen die toch bleven tegensputteren werden op staande voet geroyeerd. Zo zijn er complete afdelingen geroyeerd, waaronder de afdeling Almelo, waarvan ondergetekende destijds voorzitter was.

De SP was dan misschien geen grote partij binnen de parlementaire democratie, maar wel de partij met de meeste betalende leden en één van de rijkste partijen van Nederland. Ook qua organisatie en actiebereidheid was de SP veruit de beste partij. De SP is ooit opgericht om het kapitalisme als achterhaald systeem aan de kaak te stellen en het socialisme als waardig opvolger aan de bevolking voor te stellen, om vervolgens gezamenlijk het failliete kapitalisme op te ruimen. Sinds de koerswijziging van de SP, onder aanvoering van demagoog Marijnissen, is het verworden tot APK-controleur van het kapitalisme.

Daarmee bestrijdt de SP het kapitalisme niet, maar houdt ze het in stand. Een grotere fout kan een socialist niet maken.

Nu lees ik dat je SP-leden wilt uitnodigen om mee te denken en te praten hoe het socialisme uit hun naam weer zichtbaar wordt, als toekomst voor de Nederlandse mensen.

Naast dat het socialisme niet alleen een toekomst voor Nederlandse mensen moet zijn, maak je ook nog een andere denkfout. De door jou genoemde SP-leden staan net zo ver weg van het socialisme als de PvdA-, CDA-, VVD-, of D66-stemmer. Van de 100 SP-ers hebben er 99 geen flauw benul van wat met socialisme bedoeld wordt. Als de NCPN socialistisch is, dan moet het de discussie landelijk voeren. Dan moet het kapitalisme met socialistische middelen bestreden worden, vanuit een goed georganiseerde en goed geschoolde organisatie. Dan moeten ze de straat op, dan moeten de 'sociale media' gebruikt worden, een fantastisch middel om veel mensen te bereiken en dan moet elk ander middel worden aangegrepen om het kapitalisme te bestrijden.

Misschien heb ik een verkeerd beeld, of ben ik te kritisch, maar volgens mij is de NCPN niet voldoende georganiseerd, politiek te fragmentarisch en daardoor (nog) niet in staat om een socialistische vuist te kunnen maken.

Toch wens ik jullie alle succes in de strijd tegen het kapitalisme en voor het socialisme. Vergeet daarbij niet dat niet bij rechts, maar bij links de grootste vijanden van het socialisme zitten.

Met vriendelijke groet,
Hans Meijlof, Almelo

N.B. Meestal reageren we niet direct op ingezonden brieven. De inhoud ervan is voor rekening van de schrijver. Dat doen we ook nu niet. De slotzin is echter compleet onjuist en levensgevaarlijk. Die willen we daarom bestrijden. De klassenvijand is bij rechts te vinden. Jammer genoeg staat lang niet iedereen ter linkerzijde van het politieke spectrum het socialisme voor.