Van de redactie

tuig.jpg
Vlnr: Van Rompuy (EU), Lagarde (IMF) Barroso (EU), uitvoerders van de plannen van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen (ERT) en bankbazen. Politiek en instituties als ECB, Wereldbank en IMF zorgen voor invoering van plannen van het grootkapitaal.
media_xl_1056597.jpg
Vlnr: Werkgeversbaas en ondernemer Wientjes (VNO-NCW), CNV-voorzitter en ex-dominee Smit en minister Kamp zetten in op steun voor het bedrijfsleven ten koste van belangen van de werkende bevolking. Hun rol is vooral om de bevolking wijs te maken dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn.

Deze keer op de website

  1. Strijdstrategie van Abvakabo FNV (Abvakabo FNV).
  2. Pensioenstandpunt Abvakabo FNV (Abvakabo FNV).
  3. EU neemt pensioenen in de tang (SP-eurofractie).
  4. Eerste evaluatie van nationale staking op 30-1-2012 (ABVV).
  5. Schoonmakers vechten door tot de overwinning (FNV Bondgenoten).
  6. Interventiepropaganda als nieuwsfeit (Rainer Rupp, vert. M. Muis).
  7. Vooruitgeschoven faillisement (Rainer Rupp, vert. J. Bernaven).
  8. Gezamenlijke verklaring TKP en KKE: socialisme overwint (TKP/KKE).
  9. Ingezonden artikel n.a.v. SP-artikel Maarten Muis in Manifest 1/2012.
  10. John Pilger: Oorlog tegen de democratie (Vertaling B.B.)

Het nieuwe pakket maatregelen, opgelegd aan Griekenland, toont het pad van vernieling aan dat de instellingen bewandelen die dienstbaar zijn aan het transnationaal kapitaal en de belangen van de directies van de grotere Europese mogendheden. Steeds meer sociale afbraak ten koste van werkers en bevolkingen in Europa, met als voorwendsel te hoge overheidsschuld en begrotingstekorten. Dit pad van uitbuiting, verarming en plundering van natuurlijke hulpbronnen, onder de valse dekmantel van 'financiële steun' is gericht op de uitvoering van een programma van agressie tegen de bevolking van alle landen in Europa. De strategie van de kapitalistische concentratie en centralisatie komt neer op achteruitgang van sociale rechten en voorzieningen en holt de beschaving uit.

Het doordrukken van de plannen - ook in ons land - van het grootkapitaal, zal onvermijdelijk leiden tot een vicieuze cirkel van schulden, soberheid en recessie met onheilspellende economische en sociale gevolgen. De plannetjes voor de nullijn van Wientjes zijn nog maar kinderspel. In feite worden de Euopese landen protectoraten van de grote landen, onder leiding van Duitsland, gechanteerd en afgeperst door het grootkapitaal.

De ontwikkeling van de situatie in Griekenland dat al ruim een jaar onderworpen is aan dit soort maatregelen, toont dat alleen complete afwijzing van deze pacten kan voorkomen dat de Europese landen in de economische en sociale afgrond vallen waarin het grootkapitaal en zijn handlangers ons duwen. Ook in Portugal vindt eenzelfde ontwikkeling plaats.

De NCPN is solidair met de strijd van de Griekse arbeiders, de bevolking en de communisten en dringt er bij de Nederlandse werknemers en bevolking op aan om solidariteitsacties te ontwikkelen. Alleen een krachtige eenheid en strijdwil tegen de plannetjes van het Nederlands en Europees grootkapitaal kan zorgen voor een Nederland met toekomst. Werkgeversvoorzitter Wientjes en zijn vriendjes in de Nederlandse regering maken onderdeel uit van een Europees netwerk dat zich nu stort op het levenspeil van de Griekse bevolking. Nu zij, straks wij.

De voorgenomen sluiting bij NedCar komt niet uit de lucht vallen. De winsthonger van speculanten, banken en andere financiële gokkers gaat samen met vermindering van investeringen en afbraak van industriële activiteiten. Het past in het neoliberale beleid van de afgelopen jaren en is een kenmerk van het kapitalisme. Het is daarom de vraag of de staking op vrijdag 10 februari jl. en de actie van 1000 werknemers op dinsdag 7 februari jl. tegen de voorgenomen sluiting het gewenste resultaat zullen hebben. Waarom organiseert FNV Bondgenoten geen solidariteitsacties in heel het land? Waarom is de afbraak van weer een belangrijk stuk Nederlandse industrie in een zwakke regio geen reden om landelijke acties te houden? Het gaat niet om een plaatselijke actie in Born bij een enkel bedrijf. De aanval op werkgelegenheid, lonen en voorzieningen is landelijk ingezet en vereist een landelijk antwoord van de vakbeweging.

Koopkrachtdaling voor iedereen

Alle Nederlanders zien, volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dit jaar hun koopkracht dalen met 1 procent tot 2 procent. Niet alleen werkende Nederlanders voelen de economische teruggang in hun portemonnee, ook uitkeringsafhankelijken gaan er in 2012 op achteruit. Gemorrel aan het kindgebonden budget, kostwinnersgezinnen met een bruto jaarinkomen van 35.000 euro en twee kinderen leveren 'ongeveer' 56 euro per maand in. Werkende ouders die gebruikmaken van kinderopvang "kunnen hun koopkracht met ruim 150 euro per maand zien dalen". De stijging van de premie voor de basisverzekering stijgt met 6 procent ten opzichte van 2010. Voor mensen met een uitkering daalt de koopkracht 1,2 procent tot 2,5 procent. "Afhankelijk van het inkomen van het kind is er helemaal geen recht meer op een bijstandsuitkering en kan het huishouden er meer dan 30 procent op achteruitgaan." Ouderen zien hun koopkracht ook dalen door het afschaffen van de arbeidskorting voor boven de 57 jaar. "Voor een 63-jarige kunnen deze maatregelen een inkomensdaling van 108 euro per maand betekenen."

Aanval op pensioenen

De gepensioneerden worden bovendien bedreigd met verlaging van hun pensioenen terwijl het Nederlands pensioenbezit steeg tot 875 miljard euro! Het pensioenvermogen is ruim 140 procent van het bnp van 600 miljard euro per jaar! De Nederlandse pensioenfondsen zijn nog nooit zo rijk geweest als nu. De pensioenfondsen begonnen het jaar 2011 met een vermogen van 801 miljard euro. Door de gigantische winsten op de obligatieportefeuilles zijn de fondsen vorig jaar 74 miljard euro rijker geworden, een plus van ruim 9 procent. Alleen al het laatste kwartaal leverde 40 miljard euro op, blijkt uit voorlopige berekeningen van RTL Z. En toch willen werkgevers en overheid de uitkeringen van de gepensioneerden nog verder verlagen en willen de werkgevers van hun premieafdrachten af, waardoor de lasten volledig bij de werkenden komen te liggen. Ook dit past in het Europees beleid, waarbij de pensioenen aanzienlijk moeten worden versoberd (zie elders op de website www.ncpn.nl)

Angst aanjagen door ontwikkelingen als voldongen feiten voor te stellen

Er moet een halt worden toegeroepen aan deze aanvallen. Al deze ontwikkelingen passen in hetzelfde plaatje. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft alvast zijn verwachtingen voor de internationale economische groei stevig verlaagd. Het IMF gaat er nu vanuit dat de economieën van de eurolanden dit jaar gemiddeld met 0,5 procent krimpen. In september vorig jaar voorspelde het fonds nog een groei van 1,1 procent. Voor de hele wereldeconomie wordt nu een groei verwacht van 3,3 procent, in plaats van de eerder voorspelde vooruitgang met 4 procent. Uiteraard, gezien de moorddadige plannen die het IMF zelf maakt, zijn vooral de vooruitzichten voor Zuid-Europese landen slecht. Deze landen worden hard geraakt door de forse bezuinigingen die ze dit jaar moeten doorvoeren op gezag van het grootkapitaal en zijn handlangers in de EU, de ECB en het IMF.

Strijdbare vakbeweging

Het is daarom een juist en noodzakelijk signaal dat de vakbeweging zich steeds meer verzet tegen de aanvallen van rechts, onder leiing van de organisaties van het kapitaal. "Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes moet werknemers geen spookverhalen vertellen, maar juist bijdragen aan het herstel van de economie", stelt Corrie van Brenk, waarnemend voorzitter van Abvakabo FNV. Geen nullijn voor iedereen en geen sociaal akkoord, verpakt met een lintje waarop 'solidair' staat. Het gaat helemaal niet om solidariteit, hoe durft hij het begrip in zijn mond te nemen. Van Brenk: "Wientjes heeft het over het verdelen van de pijn, maar wat mij betreft ligt die pijn enkel en alleen bij werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Die hebben al jaren te maken met achterblijvend inkomen. Sterker nog, door de inflatie en de bezuinigingen van dit kabinet krijgen zij al genoeg op hun bordje." Het bevriezen van lonen betekent volgens de vakbond een fors inkomensverlies, waardoor mensen minder gaan uitgeven en de economie verder verslechtert. "Werkgevers worden ontzien en krijgen zelfs belastingvoordeeltjes. Terwijl werknemers hogere woon-, zorg- en vervoerskosten voor hun kiezen krijgen en het nu ook zouden moeten doen met de nullijn", aldus Van Brenk.

Henk van der Kolk, scheidend voorzitter van FNV Bondgenoten, vindt terecht de tijd niet rijp voor een centraal akkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers over de arbeidsmarkt. Hij ziet daar op dit moment niets in, zegt hij in NRC Handelsblad van 9 februari. "Onder dit kabinet lijkt de kans me nihil." Hij vindt dat dit kabinet en deze werkgevers de bond niks te bieden hebben. En zo is het ook! Verstandige taal, gebaseerd op een juiste analyse van de werkelijkheid: "Wij zijn een vakbond die voor de belangen van onze leden opkomt, en naar ze luistert. Als hervorming van de arbeidsmarkt vooral verslechtering van positie van vaste krachten inhoudt, dan gaan wij daar niet aan meewerken."

Zelfs Agnes Jongerius, nog even voorzitter van de FNV, gaat deze keer niet mee met Wientjes: "Hiermee komt de economie zeker niet op gang. Wat Wientjes voorstelt werkt averechts. Als iedereen er op achteruitgaat, want dat is wat een nullijn in de praktijk betekent, stoppen mensen massaal met geld uitgeven." De economie heeft te lijden onder een enorm gebrek aan vertrouwen. Een nullijn of keiharde bezuinigingen verslechteren die situatie alleen maar. Dat ze vervolgens IMF-baas Lagarde als voorbeeld neemt en solidariteit van de werkgevers verwacht spreekt boekdelen en onderscheidt haar ook duidelijk van Henk van der Kolk en Corrie van Brenk. De breuk was niet voor niets. Jongerius vindt uiteraard dat er wél iets moet gebeuren, maar kijkt zoals bij haar gebruikelijk de verkeerde kant op: "Maar als ik mag kiezen, dan ga ik toch voor de aanpak van Christine Lagarde, de directeur van het IMF. Niet te hard bezuinigen, wel investeren in mensen en banen. Waar blijft solidariteit van werkgevers?" Steunzoeken bij het IMF, hoe kom je er op?

Solidariteit van de werkgevers komt er niet! Alleen knokken helpt!

Rinze Visser moest na tweemaal eerder in het ziekenhuis te zijn beland opnieuw worden opgenomen, weer vanwege longproblemen. We leven erg met hem en zijn vrouw Lenie mee in deze moeilijke tijd. Wie hem een kaartje wil sturen: Rinze Visser, Kof 8, 8531AT in Lemmer. Hij was daarom weer niet in staat om een artikel te schrijven of op te zoeken. Daarom ook deze keer geen 'Mooie Woorden'. Marcel de Jong kan nog niet vertalen.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidig kapitalistisch bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt. De werkenden die de maatschappelijke rijkdom produceren moeten daarvan profiteren, niet de profiteurs, speculanten en kapitalisten. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

De enorme rijkdom in handen van een betrekkelijk kleine bovenlaag en de brutaliteit van zijn publieke optreden, de miljonairsbeurzen en glanzende glossy's, maken duidelijk waar het geld voor lonen, uitkeringen, pensioenen en voorzieningen moet worden gehaald. Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

De volgende krant verschijnt op donderdag 15 maart 2012.