'Het socialisme zal overwinnen'

turk02.jpg
Bijeenkomst 'Socialisme zal overwinnen' (Foto Eda Yenil).

Eda Yenil

De Communistische Partij van Turkije (TKP) heeft op 29 januari een bijeenkomst georganiseerd onder het motto 'Socialisme zal overwinnen'. Duizenden leden van de partij, maar ook veel sympathisanten, waren aanwezig. De TKP verwelkomde tijdens deze bijeenkomst ook een aantal gasten van communistische partijen van andere landen, zoals de PCP, de CP van Syrië en de KKE.

Op 29 januari 1921 werden Mustafa Suphi en 14 andere kameraden, de oprichters van de toenmalige Communistische Partij van Turkije, vermoord toen zij over de Zwarte Zee voeren om Anatolië te bereiken. De bijeenkomst van de TKP werd daarom op die dag georganiseerd. Zo wilde de TKP laten zien dat zij de herinneringen aan deze vermoorde communisten levend houdt en de strijd voor het socialisme zal blijven voortzetten.

De bijeenkomst van de TKP werd georganiseerd in een sportcentrum in Ankara. Het was al uren voordat de bijeenkomst begon helemaal vol. Dat de bijeenkomst haar doel zou bereiken was al meteen te zien aan het enthousiasme en de gedrevenheid van de deelnemers.

Tijdens de bijeenkomst hielden de leden van het Centraal Comité van de TKP speeches. De speech van Kemal Okuyan ging in op de vraag 'wat wil de TKP doen?' Hij beantwoordde alle beschuldigingen en twijfels van andere partijen en linkse bewegingen. Hij zei dat Turkije nooit onafhankelijk zal kunnen zijn zonder een socialistisch systeem. Verder meldde hij dat de TKP nooit zal accepteren dat Turkije geleid wordt door andere landen en nooit de klassenstrijd zal opgeven. Tenslotte ging hij in op de plannen van de TKP om samen te werken met andere partijen, maar geen gezamenlijk platform te vormen. Er werd een oproep gedaan aan partijen en bewegingen om op bepaalde gebieden samen te werken met de TKP. De TKP zal echter nooit de klassenstrijd vervangen door een nationalistische strijd.

Aydemir Güler, ook lid van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Turkije, baseerde zijn speech op het verhaal van de eerste oprichters van de TKP in 1920. Kort nadat de partij opgericht was, werden Mustafa Suphi en zijn 14 kameraden vermoord. Aydemir Güler heeft in zijn speech aangegeven dat de TKP er alles aan zal doen om de strijd van Mustafa Suphi en zijn kameraden voor altijd voort te zetten.

De TKP had drie belangrijke buitenlandse gasten uitgenodigd die betrokken zijn bij de actuele klassenstrijd in hun landen. Abdullah Halil, lid van het Politbureau van de Communistische Partij van Syrië vertelde in zijn speech hoe de partij strijd voert in Syrië en dat de communistische partij nooit zal opgeven om tegen de imperialistische machten strijd te voeren.

De secretaris-generaal van de Communistische Partij van Griekenland, Aleka Papariga, zei dat de KKE absoluut niet akkoord gaat met wat de huidige regeringspartijen voorstellen om Griekenland uit de crisis te redden. De daadwerkelijke klassenstrijd in buurten en bedrijven wordt georganiseerd onder de leiding van de communisten en dit zal zich verder ontwikkelen totdat het huidige maatschappijsysteem is veranderd, vertelde zij.

De derde buitenlandse gast is lid van het Centraal Comité van de Portugese Communistische Partij, Pedro Guerrero. Hij vertelde over de actuele strijd van de PCP tijdens de economische crisis. Het doel is de al 35 jaar bestaande rechtse regering door haar strijd te laten vallen. Hij merkte opdat de partij zich inzet voor de bescherming van de vrijheid en onafhankelijkheid en dat dit hoofddoelen zijn van haar strijd.

Tijdens de bijeenkomst trad de muziekgroep van het 'Nazim Hikmet Cultureel Centrum' op. Zij brachten liederen uit verschillende landen ten gehore. Ook waren er intellectuelen, bekende muzikanten en toneelspelers aanwezig om liederen te zingen en gedichten voor te dragen.

Tenslotte deed een TKP-lid een oproep aan alle socialisten om samen met de partij de strijd aan te gaan en ook de TKP te ondersteunen. Alle sprekers en gasten zongen tot slot van de bijeenkomst gezamenlijk 'De Internationale'. 'Het socialisme zal overwinnen'.

Zie ook artikel op website.