Nooit meer Fukushima

kernenergie.jpg
Demonstratie op 24 april 2011 jl. (paaszondag) in België, tegen kernenergie (Foto www.dewereldmorgen.be).

Wiebe Eekman

We hadden toch al lessen kunnen trekken uit de kernramp van Tsjernobyl in 1986? "Dat zou in het modern kapitalistisch Westen nooit gebeurd zijn", werd er toen gezegd. Belga (Belgisch persagentschap) publiceerde op 26 december 2011 een passage uit het bijzonder negatief rapport van de officiële onderzoekscommissie over de aanpak door de Japanse staat en door Tepco (het Japans energiebedrijf).

Als Tepco zich verdedigt met "We konden niet voorbereid zijn op het ondenkbare", antwoordt de onderzoekscommissie: "Tepco is verantwoordelijk voor het plannen van een dergelijke onverwachte ramp". Inderdaad, als men de Seveso-veiligheidsnormen, die bestaan voor de chemische industrie, zou toepassen op de kernindustrie, dan zouden de kerncentrales nooit gebouwd zijn. Precies de reden waarom geen enkele verzekeringsmaatschappij een mogelijke kernramp wil verzekeren.

Japanse ramp nog lang niet voorbij

In Japan blijven de demonstraties aanhouden. DWM (De Wereld Morgen) bericht op 7 november 2011 over vrouwenprotest in Tokio. Waarom was er géén snellere evacuatie? Meer dan 30.000 kinderen werden in Fukushima radioactief besmet. In de Fukushima prefectuur met sterke industriële activiteit wonen om en nabij de twee miljoen mensen. Slechts 36.000 van hen, binnen een straal van 22 km rond de centrale, werden geëvacueerd. Volgens de metingen van vrijwilligers had dit een straal van 300 km moeten zijn.

De Japanse staat wist op geen andere manier te reageren dan door de wettelijke blootstellingsnormen drastisch op te trekken: van 1mSv (millisievert) voor kinderen naar 20 mSv, de norm voor volwassen arbeiders. En die norm voor arbeiders werd opgetrokken van 20 mSv per jaar naar 250 mSv over twee jaar! (DWM 11 augustus 2011) Volgens professor Nick Van Larebeke bestaat er géén minimum dosis radioactiviteit waaronder het veilig is. Zelfs de geringste blootstelling aan radioactiviteit is gevaarlijk! (seminarie Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid van 23 april 2011)

Over heel Japan is de voedselbevoorrading besmet of bedreigd met radioactieve besmetting. Japanners eten veel vis en de beschadigde kernreactoren lekken nog steeds naar zee. De melkveehouderij en de rijstteelt hebben nog steeds te lijden van de radioactieve uitval. Kenmerkend is dat over het hele land het slib, dat overblijft in de waterzuiveringsinstallaties na reiniging van rioolwater, radioactief bevuild is. Men weet er geen raad mee.

Stoppen met kernenergie

De Belgische wet op de kernuitstap van 2003 bepaalt dat de Belgische kerncentrales geleidelijk aan de deuren zouden sluiten tussen 2015 en 2025.

Ondanks die wet en ondanks de ramp van Fukushima nu bijna een jaar geleden, besloot de nieuwe Belgische regering Di Rupo om de deur toch nog op een kier te houden. Reden: de elektriciteitsbevoorrading moet verzekerd blijven.

Recente studies van ingenieursbureaus tonen aan dat er momenteel in België al voldoende projecten voor elektriciteitsopwekking vergund en in opbouw zijn om het wegvallen van de kerncentrales te compenseren. (Tijdschrift Oikos 2011)

Tegen de verspilling van energie

Dit is een veelomvattende slogan. Heel wat organisaties hebben daar hun eigen ideeën over. Ze worden uitgenodigd om aan te geven waar hun persoonlijke accenten liggen.

We hebben het over besparingen in de transportsector door meer openbaar vervoer. We hebben het over de isolatie van huizen. We hebben het over de enorme energiebesparingen die mogelijk zijn door betere afstemming van productiebedrijven op elkaar en door betere integratie in de ruimtelijke ordening en urbanisatie. We hebben het over besparingen door betere productnormen, enzovoorts... Het potentieel aan besparing in België wordt geschat op 40 procent.

Voor hernieuwbare energie

Uitstap uit kernenergie hoeft niet te leiden naar meer gebruik van fossiele energie. Beslist géén steenkoolcentrales! Door het terugdringen van energieverspilling kunnen we al veel verwezenlijken. Het potentieel aan hernieuwbare energie in haar verschillende vormen is zeer groot. Meer dan voldoende om als basisvoorziening te dienen en de plaats in te nemen van kernenergie. Uiteraard zal er geïnvesteerd moeten worden in projecten voor hernieuwbare energie, opslagmogelijkheden voor energie en distributie.

Stop kernwapens

De vredesbeweging in België geeft prioriteit aan deze eis, terecht. We hebben het zowel over de gekende atoombommen (Hiroshima, Nagasaki), als over de minder bekende granaten, gemaakt van verarmd uranium (recente oorlogen in Joegoslavië, Irak, Libië, ...) (Overigens bestaat er informatie dat v.u. ook in materiaal is verwerkt voor gewone industriële doeleinden, nvdr).

Verarmd uranium is qua volume de voornaamste rest van de opgebruikte kernbrandstof. Waar blijf je met dit hoogradioactief kernafval? De VS vonden de oplossing: in antitank- en antibunkergranaten. Munitie van verarmd uranium is veel harder en veel efficiënter dan munitie van ander metaal. Het besmet echter generaties lang het hele oorlogsgebied met radioactiviteit. In Servië en Irak spreken de cijfers boekdelen: het aantal gevallen van kanker en miskramen is er spectaculair gestegen.

In kerncentrales ontstaat er door de kernsplijting ook plutonium als bijproduct. Plutonium, daar maak je atoombommen mee. Weg met die troep!

Oproep voor de demonstratie in Brussel op zondag 11 maart 2012 om 14.30 uur

Met de betoging eisen wij het opheffen van alle onduidelijkheid en harde waarborgen over de voorziene uitstap uit de kernenergie.

De Japanse antikernenergiebeweging roept op tot een wereldwijde mobilisatie op zondag 11 maart 2012, precies één jaar na de tsunami en kernramp. De Japanse Communistische Partij is een sterke kracht in deze volksbeweging.

Er zijn vele redenen en invalshoeken om mee te komen betogen in België: gezondheids- en veiligheidsredenen, milieu- en klimaatredenen, democratische en vredesoverwegingen. Bovendien is de kernramp in Japan vandaag de dag nog steeds niet onder controle!

De parolen voor zondag 11 maart zijn:

'Nooit meer FUKUSHIMA plus jamais'

Uitstap uit kernenergie. Tegen verspilling van energie. Voor hernieuwbare energie. Stop kernwapens.

Verzamelen om 14.30 uur bij het Brusselse Noordstation. Om 15 uur gaat de optocht van start.

De oproep in België komt van het netwerk 'Nucléaire STOP Kernenergie' en wordt mede ondersteund door het front van 'Stop and Go', alsook de Belgische PVDA en Geneeskunde voor het Volk.