Niet over rozen...

Er staat een gigantische, een nog niet eerder vertoonde bezuinigingsoperatie op stapel, waar vooral de mensen met lagere inkomens van te lijden zullen hebben. Zeer terecht is hier veel kritiek op. Immers zaken als jeugd-, sport en cultuurbeleid, bescherming van de minst draagkrachtigen om aan de maatschappij deel te kunnen nemen, die voor kort nog belangrijk werden gevonden, dreigen nu als politiek bedrijfsafval te worden afgevoerd. Sterker nog: in begeleidende teksten bij de bezuinigingsvoorstellen veinst men nog steeds dit alles belangrijk te vinden, terwijl de voorstellen zelf er niet om liegen. Het is echter niet onbekend dat beschuldigden, om zich eruit te kunnen redden, zich van totaal verknipte uitspraken bedienen.

Maar ook bij diegenen die zeer terecht kritiek op de sloopplannen uitoefenen, kan men soms vraagtekens plaatsen. Met name daar waar het gaat om de stelling dat zwaar bezuinigen op genoemde belangrijke zaken de overheid uiteindelijk geen geld oplevert, omdat het tegengaan van de gevolgen ervan op den duur veel meer zal gaan kosten. Men bedoelt dan dat de veroorzaakte sociale problemen, in de vorm van meer hulpverlening, meer financiƫle en specialistische ondersteuning, ook veel geld zullen gaan kosten. Hier zien bedoelde critici iets heel belangrijks over het hoofd. De negatieve gevolgen zullen geen geld kosten! Omdat het achterwege laten van de door de bezuinigingen veroorzaakte problemen al in de nu voorliggende operatie zitten ingebakken! Het motto is immers dat de inwoners zelf voor alles verantwoordelijk zijn en dat de overheid dan niet thuis geeft omdat ze daar ook geen geld voor over heeft. Bovendien zal het systeem, dat ernstig in verval is, eenmaal afgepakte sociale verworvenheden niet weer, ook al zullen de bomen tot in de hemel groeien, teruggeven. De vruchten van die hoge bomen zullen dan helemaal ten goede komen aan de elites, de rijken, dezelfde lieden die de crisis veroorzaakt hebben.

De neoliberale gedachtegang gaat ervan uit dat de vermogenden en grootbezitters, tot nu toe het slachtoffer zijn geweest van al die 'linkse hobby's', de ondersteuning aan hen die daarzonder in de diepste armoede zouden vervallen. Dat het leven van de neoliberaal niet over rozen gaat wordt geĆÆllustreerd in de VVD-voorstellen, waarbij ook het afschaffen van rozenperken in de nieuwe gemeente, als zijnde te duur in het onderhoud... Dit als een zichtbare uitdrukking van de gewenste verloedering van het publiek sociaal domein. De rozen in de tuinen der welgestelden zullen bloeien als nooit tevoren. Och arme VVD...

NCPN-afdeling Lemsterland
p/a Polderdijk 36, Lemmer.

(Geplaatst in weekblad Zuid-Friesland)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019