Van de redactie

corrovanbrenk.jpg
Corrie van Brenk, vicevoorzitter Abvakabo FNV, tijdens strijdbare demonstratie op het Malieveld op 22 maart jl. De Abvakabo is nog hevig op zoek naar een campagne met pit. Actiebereidheid en slim verzet vechten nog om voorrang. Staken kan alleen door ambtenaren en werkers in instellingen bij de overheden en in bedrijven. Op naar een algemene staking in Nederland op 11 september (Foto: Manifest/wvdk).
media_xl_1185484.jpg
Beteuterde Verhagen en Rutte kijken elkaar aan: waar is Geertje gebleven? Maar hun avontuur kan nog even worden voortgezet met steun van GroenLinks. Vindt de definitieve afrekening met hun plannen plaats op 12 september?

De strijd om de zeggenschap binnen de vakbeweging en de plaats en rol van de Nederlandse vakbeweging is niet geluwd na de presentatie van het rapport van de kwartiermakers onder leiding van Jetta Klijnsma. Toch is het simpel. De leden op de werkvloer willen invloed op de besluitvorming in de top en zij willen een krachtige eengemaakte vakbeweging die een gezamenlijke vuist kan maken. Dus meer macht aan de basis en eenheid aan de top. Die vuist is hard nodig nu de aanvallen op het levenspeil, de arbeidsvoorwaarden en het arbeidsrecht steeds harder worden.

Polderen en ANWB-model pasten wellicht de afgelopen 30 jaar bij de maatschappelijke werkelijkheid. Sinds enige tijd gaat het echter weer om strijdbaarheid, eenheid en collectieve arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en hun handlangers in de regering en Tweede Kamer weten dat drommels goed. Zij willen wel een gesprekspartner, maar die mag niet te sterk zijn. Daarom moeten de grote, sterke en strijdbare bonden, zoals FNV Bouw, Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten worden onthoofd. Dat is de inzet van Wientjes en zijn vrienden in de politiek en kennelijk ook van de Kwartiermakers. Maar de leden zullen deze aanval weten te pareren.

Rechtse afbraakplannen niet van tafel

De Catshuis-afbraakplannen zijn niet opgeborgen. Integendeel, er is een breder draagvlak voor gevonden. De Kunduz-gelegenheidscoalitie dreigt Nederland kapot te bezuinigen met het pakket aan maatregelen van zo'n 14 miljard euro. Sinds het akkoord van Lissabon in 2000 staan het verhogen van de pensioenleeftijd, verdergaande flexibilisering van de arbeid, ondermijning van het ontslagrecht, het verkorten van de duur van de werkloosheidsuitkeringen in alle draaiboeken van ondernemend Europa. Het is geen Nederlandse uitvinding, maar bedacht door de samenwerkende Europese ondernemers, waaronder Nederlanders. Hun vuist is allang gebald en wijst in dezelfde richting. Het pakket zal worden doorgevoerd als daar geen weerstand tegen zal worden georganiseerd door de gezamenlijke kracht van de werkenden.

Levenspeil in Nederland daalt

Het gaat voor het merendeel van de mensen in ons land steeds slechter. Voor sommigen al een tijd goed merkbaar. Maar het zal voor steeds meer groepen slechter gaan worden. De onrust neemt toe. Ook het ongeloof. Het gevolg is nu vooral toenemende verwarring. Berusting, acceptatie, ongeloof, illusie en weerzin en verzet strijden om de voorrang. Rouvoet roept de bevolking op te "Wennen aan het feit dat niet alles meer kan". Hij staat daarin niet alleen. 'Consumenten' zouden de afgelopen jaren voortdurend hun financiële voorraadkast hebben aangesproken, zo graag wilden zij geld blijven uitgeven. Maar om een fatsoenlijk leven te kunnen blijven leiden wordt de Nederlandse bevolking wel gedwongen om steeds meer schulden te maken. De gemiddelde som waarvoor mensen in het rood staan, is vorig jaar met bijna een vijfde gestegen naar 1.600 euro. Maar, zeggen de spreekbuizen van het kapitaal, zij zetten ook miljarden extra op spaarrekeningen. Er kan dus nog verder worden gesneden, volgens deze toeteraars van het neoliberale beleid.

Geld nodig? Bij de rijken halen!

De economische crisis doet de rijkste Britten goed. Hun vermogen steeg het afgelopen jaar tot een recordhoogte. In totaal hadden de 1000 rijkste Britten 508 miljard euro. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. Op de lijst staan 77 miljardairs, ook een record. In 2008 telde Groot-Brittannië 75 mensen met meer dan een miljard pond. De rijkste man in Groot-Brittannië is de Indiase staalmagnaat Lakshmi Mittal. Hij bezit 15,6 miljard euro. Achter hem volgen de Russen Alisjer Oesmanov (10 miljard euro) en Roman Abramovitsj (7,8 miljard euro). Deze ontwikkeling vindt niet alleen in Engeland plaats.

De koers van de Zwitserse bank UBS spoot omhoog, nadat de bank veel meer vermogende particulieren onder beheer kreeg. Alleen al deze bank beheert in totaal 1.250 miljard euro aan vermogen. Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aandeel in de nationale Nederlandse koek voor de werkenden en uitkeringsgerechtigden alleen maar kleiner geworden en werden de rijken steeds rijker. Er is bij deze lieden genoeg te halen. Waarom moet de bevolking dan bloeden voor het falen van de banken en de bescherming van de reusachtige vermogens van de rijken? Waarom wordt er een hogere btw ingevoerd die de bevolking raakt? Waarom wordt er geen veel hogere vermogensbelasting ingevoerd?

Hinken op twee gedachten moet worden doorbroken

Omdat politici niet het lef hebben om de heersende klasse aan te pakken. Omdat er gemakshalve van wordt uitgegaan dat aan deze scheefgroei toch niets is te doen. Omdat het makkelijker is maar wat te rommelen in de marge. Omdat sommigen, waaronder zelfs vakbondsbestuurders, van mening zijn dat de vakbeweging niet te sterk mag zijn. Dat er een krachtenbalans moet blijven bestaan. Dat klassenvrede prettig is en sociaal-partnerschap voor iedereen profijtelijk. Het tegendeel blijkt waar.

Daarom heerst er nog verwarring. Bevolking en progressieve volksvertegenwoordigers en vakbondsbestuurders hinken nog op twee gedachten. De crisis zal wel weer voorbijgaan, en we kunnen de negatieve besluiten en maatregelen wel bijsturen zonder al te veel politieke strijd, voert nog de boventoon. Het systeem zelf ter discussie stellen is riskant. De alternatieven worden belachelijk gemaakt. Eerdere socialistische experimenten in een kwaad daglicht gesteld. Alleen de negatieve ervaringen worden op de voorgrond geplaatst, niet de successen.

Kansen voor links nemen snel toe

'Samen Sterk' is de leuze van Abvakabo FNV in de strijd tegen de verslechteringen, SAMEN is nodig om STERK te staan. Er zal moeten worden gewerkt aan een gezamenlijk front op basis van gezamenlijke belangen. De FNV is met 19 vakbonden en 1,4 miljoen leden de grootste en sterkste belangenbehartiger van werkend Nederland. Met de verkiezingen op 12 september voor de boeg hebben de vakbonden een uitgelezen kans om zich massaal te keren tegen de partijen die zich hebben aaneen geschaard om de bezuinigingen en hervormingen door te drukken. Onder het mom van links en progressief hebben een aantal partijen gekozen voor rechts. Nota bene op het moment dat in Europa steeds meer vragen worden gezet bij het neoliberaal beleid en er meer ruimte komt voor sociale eisen. De kansen voor een echt progressief beleid nemen toe.

Aarzelend, maar zeker komt ook strijdbaarheid in Europa op gang

In Europa veranderen de verhoudingen ook langzaam maar zeker. Het rechtse overwicht wordt kleiner. Aarzelend komt er meer ruimte voor progressieven.

In Ierland vindt op 31 mei een referendum plaats, een referendum over het "Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie" of zoals het in de Ierse volksmond bekendstaat: het Permanent Soberheid Verdrag. De campagne om het af te wijzen wordt in alle hevigheid gevoerd. Het andere nog belangrijker verdrag, het "Verdrag betreffende het Europees Stabiliteits Mechanisme", wordt zonder veel poespas door het Iers parlement geduwd, zonder zelfs het publiek bewust te maken van de bepalingen ervan. Deze twee verdragen zijn echter onafscheidelijk en zullen een geweldige impact hebben op de levens van miljoenen Europeanen. Het is te hopen dat de Ierse bevolking uit angst niet nog eens toegeeft onder de Europese chantage. Frankrijk krijgt met president Hollande een kans om de Amerikaanse overheersing van zich af te schudden en een socialere koers te varen. In Duitsland spreken de sociaaldemocraten zich uit tegen het onvervalst neoliberalisme. Kleine stappen voorwaarts, maar fundamentele. In Griekenland is het tweepartijenstelsel definitief van de baan.

De strijdbaarheid aan de basis van veel Europese landen neemt zichtbaar toe. De ene nationale staking volgt op de andere. De noodzakelijke strijd zorgt bovendien voor grotere eenheid van de verschillende, voorheen afzonderlijk opererende, bonden. Actie verbroedert en eenheid maakt macht! Alleen een krachtige eenheid en strijdwil tegen de plannetjes van het Nederlands en Europees grootkapitaal kan zorgen voor een Nederland met toekomst voor de werkenden.

De kapitalistische concurrentie betekent achteruitgang van sociale rechten en voorzieningen. Het doordrukken van de plannen - ook in ons land - van het grootkapitaal, zal onvermijdelijk leiden tot een vicieuze cirkel van schulden, soberheid en recessie met onheilspellende economische en sociale gevolgen. Niet de schuldigen aan de crisis, maar de slachtoffers worden gestraft. Dat is kapitalisme: de schuld leggen bij het individu en zelf gewoon doorgaan met de structurele afbraak.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidig kapitalistisch bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt. De werkenden die de maatschappelijke rijkdom produceren moeten daarvan profiteren, niet de profiteurs, speculanten en kapitalisten. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

De enorme rijkdom in handen van een betrekkelijk kleine bovenlaag en de brutaliteit van zijn publieke optreden, de miljonairsbeurzen en glanzende glossy's, maken duidelijk waar het geld voor lonen, uitkeringen, pensioenen en voorzieningen moet worden gehaald. Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

We beginnen op de website www.ncpn.nl een rubriek 'Marxistische analyses'.

Daarop plaatsen we deze keer:

  1. Euro-imperialisme en eurocrisis, Georg Polikeit, vert. PVDA-B/NCPN,
  2. Duits-Frans kapitaal na 10 jaar euro, Klaus Wagener, vert. Louis Wilms,
  3. Marx en Keynes, Tribuna Popular, vert. Chuck Barkey/Willem v Kranenburg,
  4. NAVO-overheersing Arabische wereld, Rick Rozoff, vert. Ardengo Persijn.

Deze keer op de website:

  1. Veiligheid op spoor verbeteren, Jan Ilsink,
  2. Verklaring NCPN Kunduzakkoord, Partijbestuur NCPN,
  3. 1 mei speech in Bergen op Zoom, Cor Minnaard,
  4. Twee berichten uit Zuid-Friesland (Afdeling Lemmer NCPN),

De volgende krant verschijnt op donderdag 7 juni 2012.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019