Van de redactie

pek.jpg
FNV: Pek en veren voor Rutte (Folder: FNV).
actie.jpg
Op donderdagmiddag 19 juli jongstleden trok een stoet demonstrerende werknemers van het distributiecentrum (DC) van Albert Heijn in Zaandam naar het hoofdkantoor van de grootgrutter. AH-ceo Dick Boer had beweerd dat alle werkers "door de zure appel heen moeten bijten" van het Kunduz-akkoord. Dat pikken de werknemers niet. De voorstellen van de Kunduz-5 maken van Nederland een sociale woestijn (Foto: Manifest/EG).
fnvactiedczaandam3.jpg
Afbraakpolitiek niet in naam van jongeren. Demonstratie op 19 september jl. (Foto: Manifest/WvdK)

Alles draait in Nederland de komende periode om de verkiezingen op 12 september. Het zal gaan tussen versneld verdergaan met de afbraak van het levenspeil of meer aandacht voor sociale eisen. Krijgen de neoliberale rechtse politici - verenigd in de Kunduz-coalitie - een herkansing, met Rutte aan de leiding, of kan de ijskoude bezuinigingswind worden gedraaid en zal er meer aandacht komen voor de sociale aspecten? De keuze loopt parallel met de keuze voor kapitalistisch Europa of sociaal Nederland.

Inmiddels is er al zoveel invloed aan de Brusselse technocraten overgedragen (zie elders in de krant en op onze website www.ncpn.nl over ESM en Schuldenunie) dat niemand illusies moet hebben over de richting waarin de politiek-economische ontwikkelingen gaan. Bergafwaarts en onverkort neoliberaal. Oproepen om het (Duitse) Rijnlandse model op te poetsen lijken alleen in sommige ondernemerskringen op enige steun te kunnen rekenen. En dan waarschijnlijk nog maar alleen als decor. Voor de bevolking in Duitsland bracht dit model niets dan zeer aanzienlijke verslechteringen. Door de aanvallen op lonen en uitkeringen kon de export groeien. De rijken werden rijker, de armen armer. In ondernemerskringen wil men verdergaan, maar er zijn grenzen: slavernij is nog verboden.

Van een Verenigde Staten van Socialistisch Europa is voorlopig zeker geen sprake. Maar elke verslechtering die kan worden tegengehouden of vooruitgeschoven is er één. De NCPN roept daarom op om op de SP te stemmen (zie stemadvies). In dat advies gaat de partij uitvoerig in op de kern van de zaak: de noodzakelijke kracht van de vakbeweging. De noodzakelijke kracht van het verzet in buurten en bedrijven. Want van parlementaire veranderingen mogen we hooguit een kleine verbetering in de marge verwachten. Mooi meegenomen, maar op langere termijn alleen leidend tot teleurstellingen. Alleen georganiseerd verzet van onderop en een gezamenlijke vuist kan de afbraak stoppen. Van doorslaggevend belang daarbij is de kracht van de vakbeweging.

De strijd om de zeggenschap binnen de vakbeweging en de plaats en rol van de Nederlandse vakbeweging in de maatschappij ontwikkelt zich verder. Ton Heerts vraagt zich in de zaterdageditie van de NRC op 25 augustus openlijk af of het allemaal wel goed zal komen met de FNV. Hij bagatelliseert het belang van het werk van de Kwartiermakers voor zijn opdracht. Positief punt is dat hij onder de gegeven omstandigheden niets ziet in polderafspraken. Eerst maar eens de vakbeweging weer op poten krijgen. De strijdbaarheid van de nieuwe FNV komt aarzelend van de grond. Op 8 en 10 september (zie websites van de bonden) wordt er actiegevoerd tegen de Kunduz-plannen. Daarmee wordt ook de basis gelegd voor nieuwe acties na 12 september. Want reken er maar op dat die nodig zullen blijven. In Zuid-Holland vond gisteren een actievergadering plaats, waarover we uiteraard nog niet kunnen berichten, maar waarvan de inzet was een traject over twee sporen: manifestaties en acties.

Uiterlijk in mei 2013 moet de FNV vervangen of omgevormd zijn. Een belangrijk deel van de leden van FNV Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo FNV, maar ook van andere bonden, is het eeuwige gepolder zat. Het heilige geloof in het poldermodel is voorbij. Onderhandelen prima, maar wel op basis van strijdbaarheid. De vakbeweging moet zichtbaar worden op straat en op de werkvloer. En dat gebeurt om te beginnen in de verpleeghuizen en bij de thuiszorg en daarna op 8 en 10 september. De manifestaties op zaterdag 8 september vinden plaats in:

Over de acties op maandag 10 september vindt nog discussie plaats. Zie voor een compleet overzicht www.scialewoestij.nl/agenda

Crisis verergert

In snel tempo komen er meer werklozen bij. Het CBS telde in juli 510.000 werklozen. De stijgende lijn zet zich voort. In de bouw groeit het aantal werklozen dramatisch. Een toenemend aantal bedrijven zet zijn werknemers massaal op straat. Meer dan 100.000 werkenden raken naar verwachting dit jaar nog hun baan kwijt, zowel in de maakindustrie, de dienstverlening, als bij de overheid. De economie komt weer in een recessie terecht. Het kapitalisme wordt langzaam maar zeker van binnenuit uitgehold door de zich verdiepende crisis. Steeds meer mensen raken tussen de wal en het schip. De aanvallen op loon en sociale zekerheid worden steeds driester. In de NRC van 24 augustus stond een overzicht van noodzakelijke bezuinigingen. Het leek wel een tombola: van 2 tot 28 miljard... afhankelijk van hoe er wordt gerekend en door wie. Geen poging wordt onbenut gelaten om geld uit de zakken van de werkenden en uitkeringsgerechtigden te kloppen. Daarvoor wordt elke redenering van stal gehaald.

Tegelijkertijd zitten de dividenden bij een reeks van bedrijven fors in de lift. Zelfs als het een jaar tegenzit kunnen veel bedrijven hun dividendbeleid handhaven. Zalm van ABN Amro doet er echter niet aan mee. Hij keert geen dividend uit. Maar ja, het gaat hier om een dividend van 320 miljoen euro voor de staat. Als het om de belastingbetaler gaat is er plotseling geen mogelijkheid om dividend uit te keren. Die moet niet zeuren. Thuiszorg kan vrijwillig worden gedaan, die voorziening kan volgens VVD-minister Schippers worden opgeheven. Waar haalt die partij de euvele moed vandaan?

Maar de bereidheid om tegen de aanvallen in verweer te komen neemt toe. De FNV kan weer leiding gaan geven aan de strijd. Actie verbroedert en eenheid maakt macht! Alleen een krachtige eenheid en strijdwil tegen de plannetjes van het Nederlands en Europees grootkapitaal kunnen zorgen voor het stoppen van de aanslagen op het levenspeil en een betere toekomst voor de werkenden. De afdeling Lemsterland laat ook weer van zich horen op onze site.

In Griekenland en andere zuidelijke landen heerste een korte zomerpauze. Maar de strijd zal er snel opnieuw ontbranden. Op onze website www.ncpn.nl staat een haarscherpe analyse over de situatie in Griekenland, de tactiek en strategie van de KKE en de internationale reacties daarop, vertaald door Ardengo Persijn. Elke letter is op korte termijn ook van belang voor Nederland. Tegen pragmatisme, opportunisme en valse illusies.

Ook op de site een reactie van de SACP op de recente afschuwelijke gebeurtenissen in Zuid-Afrika.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidig kapitalistisch bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt. De enorme rijkdom in handen van een betrekkelijk kleine bovenlaag maakt duidelijk waar het geld voor lonen, uitkeringen, pensioenen en voorzieningen moet worden gehaald. De werkenden die de maatschappelijke rijkdom produceren moeten daarvan profijt hebben, niet de profiteurs, speculanten en kapitalisten. Eerst de mensen, niet de winsten. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar. Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl).

Op de website staat sinds kort een rubriek 'Marxistische analyses'. Daarop plaatsen we deze keer:

  1. KKE voert strijd op tegen kapitalistische repressie, Giorgos Marinos.
  2. EU-27: Schuldencrisis wordt binnenkort ook in deze rubriek geplaatst)

Deze keer alleen op de website:

  1. Lonmin-tragedie Zuid-Afrika, bewerking van analyse CC SACP, WvdK;
  2. Europa laat zich zien in Lemsterland, afd. Lemsterland NCPN;
  3. Deel 3 milieucrisis 'een mening', Bas Sarlemijn.
  4. Het stemadvies wordt ook op de website geplaatst).

De volgende krant, nummer 9, verschijnt op donderdag 27 september 2012.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019