Feest van weekblad Avante van PCP

avante2.jpg
Het Avante!-festival 2012 was als van ouds een groot succes (Foto: Manifest/EG)

Van 7 tot en met 9 september organiseerde de Communistische Partij van Portugal (PCP) voor de 36ste keer het Festa do Avante - het feest van hun weekblad, Avante.

Erik Gerritsma (*)

Festa do Avante brengt honderdduizenden militanten en vrienden van de PCP bij elkaar. "Werkloosheid, uitbuiting, verpaupering. Het is tijd om te zeggen: BASTA!", stond er op een van de billboards op het festivalterrein.

Het 'Agressiepact' van de Europese en de Portugese Trojka raakt de Portugese werkers hard. Strijd daartegen is dan ook de enige weg. En de teamspirit die de arbeidersklasse nodig heeft ontstaat mede hier, op het Festa do Avante.

"Zonder de waarden van April [revolutie 1974] is er geen toekomst", droegen jongeren op spandoeken mee naar het centrale moment op zondag, waarop PCP-leider Jerónimo de Sousa zijn slotrede hield. Jongeren dragen mee in de verantwoordelijkheid voor het partijwerk. Het werk slaagt alleen wanneer iedereen zich bewust is van de eigen opgaven en de strijd waarin zij of hij verwikkeld is. De partij moet de kracht van elk lid weten te benutten.

De duizenden (vooral jongeren) die gedurende vijf maanden vooraf aan het festival gemobiliseerd worden om het Avante!-festival op te tuigen geven daar blijk van. De partij voedt hen op, geeft jongeren de kans deel te nemen aan het werk van de partij en zich weerbaar te maken - tegen het individualisme van de burgerij en voor klassensolidariteit.

Een uitgebreider verslag volgt in de volgende krant.

(*) De NCPN werd vertegenwoordigd door Erik Gerritsma.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019