Waarom socialisme?

parijsecommune.jpg
Foto: Revolutionarymovie.com

De Franse revolutie legde de basis voor de democratische ontwikkelingen in Europa.

Maar nog steeds geldt wat Einstein in 1949 stelde: "De onbeperkte concurrentie leidt tot een enorm verlies van arbeidskracht en tot het verlagen van het sociaal bewustzijn van individuen. Dit beperken van de mogelijkheden voor individuen beschouw ik als het ergste kwaad van het kapitalisme. (...) Een overdreven competitiedrang wordt de studenten opgedrongen om deze op te leiden in het koesteren van hebzuchtig succes als voorbereiding op een latere carrière. Ik ben ervan overtuigd dat er slechts één manier is om een einde te maken aan dit kwaad, namelijk door het vestigen van een socialistische economie, wat gepaard gaat met een onderwijssysteem dat gericht is op sociale doelstellingen. In zo'n economie zijn de productiemiddelen het bezit van de samenleving zelf en kunnen deze op een geplande wijze gebruikt worden."

Albert Einstein, waarom socialisme?
Monthly review, 1949.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019