Griekse gouden dageraad en zwarthemden

giorgossifonioshalivourgis.jpg
De staking in de staalfabriek Halivourgis is hardhandig door de politie neergeslagen. Op de foto stakingsleider Giorgos Sifonios. De NCPN, samen met Griekse kameraden in Nederland, organiseert op zaterdag 13 oktober een demonstratieve solidariteitsbijeenkomst. Voor informatie NCPN: 0206825019. (Zie ook www.ncpn.nl) (Foto Manifest\wvdk).
grikstak.jpg
De KKE heeft de afgelopen jaren de arbeidersklasse geleid tijdens de tientallen stakingen in het land, zoals hier bij de veerboten. Strijd en stakingen zullen worden voortgezet, ondanks het parlementaire verlies. De echte strijd vindt plaats in buurten en bedrijven. Opbouwen van de revolutionaire moraal vraagt tijd (Foto: KKE/Picasa).

Anna Ioannatou

De laatste tijd nemen de aanvallen toe op migranten in Griekenland. Steeds vaker met dodelijke afloop, voor de migrant dan. Racistisch geweld van knokploegen, waarvan in vele gevallen onverheeld door leden en/of aanhangers van de fascistische partij "Gouden Dageraad", zijn aan de orde van de dag. Zij vallen als een soort stormtroepen uitgeputte migranten aan die van hun werk komen of vervoerd worden naar een soort concentratiekampen, opgepakt door de politie in een bezemoperatie, die kortgeleden uiterst cynisch "Zeus Xenias" werd gedoopt: de god van de gastvrijheid in de oudheid...

Maar er vinden ook 'individuele' aanvallen plaats met stiletto's, kettingen en knuppels, molotovcocktails gegooid op huizen, waar Pakistanen, Afrikanen, mensen uit Bangla Desh enz. wonen. Vaak arresteert de politie dan migranten en niet fascisten.

De oorzaken van racisme en fascisme zijn sociaal, zoals bekend. Van alle migranten in Griekenland leeft zo'n 90 procent in een ernstige staat van verpaupering. Het grote aantal illegalen dat Griekenland de laatste jaren overstroomde, komende uit gebieden waar imperialistische oorlogen worden gevoerd, heeft in het land een verstikkende situatie gecreëerd, dat kan niet ontkend worden. De regering rechtvaardigt de duizenden arrestaties door te spreken van een "herovering van de stad" (over Athene gesproken) en beweert herhaaldelijk dat "het land zich in een situatie bevindt van totale sociale omwenteling door het migrantenprobleem", waar een goed waarnemer heus wel ziet dat de gevaren van sociale omwentelingen niet van het migrantenvraagstuk komen, tenminste niet alleen...

Aan de andere kant worden fascistische aanvallen afgekeurd. Zo zei de minister van Openbare Orde dat "stormtroepen, die onheus gebruikmaken van de nationale symbolen, niet getolereerd zullen worden" (bij de aanvallen wordt de Griekse vlag hooggehouden) en "het land bevindt zich in een absolute noodtoestand vanwege de migranten", waarmee het racistische vuurtje nogmaals aangewakkerd werd.

Wolf in schaapsvacht

De leiding van de 'Gouden Dageraad' doet zich voor als een volksvriendelijke organisatie, die er is om de armen en zwakken te beschermen (de Grieken dan) gebruikmakend van de verontwaardiging en wanhoop van talloze werknemers, gepensioneerden en werklozen, die het slachtoffer zijn van het systeembeleid en het kapitalistische economische systeem en naar een zondebok zoeken.

Zo worden zij afgeleid van de echte oorzaken en als het ware 'opgesloten' in een reactionaire richting, waarmee het politieke systeem gediend is. De 'Gouden Dageraad' betuigt in haar partijprogramma steun aan reders, industriëlen en bankiers, is voorstander van belastingontheffing en privileges voor de grote bezitters, steunt degenen die stakingsbrekende mechanismen opzetten en hun winsten verveelvoudigen door werknemers als galeislaven te laten werken.

De 'Gouden Dageraad' steeg bij de laatste verkiezingsronde van bijna niets naar 8 procent en is op het ogenblik de enige partij die (zij het niet overdadig) in stijgende lijn is. Bij een laatste opiniepeiling ging het naar de 9 procent, waarmee zij de Pasok aan het voorbijstreven is. Overigens zakken volgens die opiniepeiling alle andere partijen, behalve de communisten, die een lichte stijging te zien gaven. Het is echter nog te vroeg om hier iets definitievers over te zeggen.

Voor het juiste begrip van zaken wel even dit: vergeleken bij de 'Gouden Dageraad' met haar rechtstreekse en onverbloemde Hitlerverering, vaak op openbare bijeenkomsten, is Wilders kinderspel...

Twee vliegen in een klap

Achter de bezemacties zit trouwens meer. Zo hemelde een parlementslid van de Nea Dimokratia (een van de drie regeringspartijen) het werk van de politie op, waarbij hij bezemoperaties tegen migranten en tegen stakingen, zoals bijvoorbeeld bij de staalwerkfabriek Chalivourgia (na negen maanden staken) over één kam schoor. Ook op deze stakers werd de politie afgestuurd: "...zo kon de fabriek weer draaien en werden er banen gered", aldus de afgevaardigde.

Maar migranten werken veel goedkoper en als ze illegaal zijn helemaal zwart en zeer goedkoop. Zo worden de sinistere plannen van een uitbuitingssysteem over de ruggen van de werkende mensen uitgevoerd die ook tegen elkaar worden uitgespeeld op deze manier (neerwaartse druk op lonen en arbeidsomstandigheden).

Onthullend voor deze zienswijze is de manier waarop in de jaren '90 de Griekse regering de grenzen opengooide voor buitenlandse werknemers, want dat kwam toen goed uit: na de omwentelingen in de Oost-Europese landen en de voormalige Sovjet-Unie raakten horden mensen daar werkloos en verloren hun bestaanszekerheid. Een voorbeeld: in januari 1991 bezocht de toenmalige premier van Griekenland - als hoofd van een delegatie, waarvan ook de huidige premier (toen minister van Buitenlandse Zaken) deel uitmaakte - Tirana voor gesprekken met de Albanese regering. Een van de punten op de agenda was het toelaten van migranten om als goedkope arbeidskrachten te werken. Dit 'opengooien van de grenzen' zou makkelijker gemaakt worden door het verstrekken van lang geldende visa voor Albanese onderdanen.

Het onvermogen van de machtigen

We zijn nu 20 jaar verder en sinds 2001 werd het land ook overstroomd door vluchtelingen uit de in aantal sterk toegenomen oorlogsgebieden. 'Dublin 2' van de Europese Unie verbiedt het verstrekken van reisdocumenten, zodat ze naar andere landen zouden kunnen gaan. En Griekenland bouwt - mooi gezegd - opvangcentra. Armoede, uitbuiting en werkloosheid vormen de trieste verbindende schakel tussen Griekse en buitenlandse werknemers, die een gemeenschappelijke vijand hebben, maar tegen elkaar opgezet worden. Een truc zo oud als de klassenmaatschappijen.

De verschijning binnen dit kader van fascistische partijen is niet nieuw. De geschiedenis van de 20ste eeuw heeft ons veel te leren. Als het zogenaamde politieke middenveld (en zijn uitlopers in linkse en rechtse richting) een crisissituatie niet meer aankan en in de ogen van de mensen faalt, staat de ultrarechtse variant klaar om met sterke vuist orde op zaken te stellen inspelend op de nationale eenheid, die door de stromen van vreemdelingen bedreigd zou worden, hetgeen veel mensen aantrekt.

Gewerkt wordt met begrippen als raciale eenheid (het Griekse ras is uiteraard hoger) en nationale trots, een balsem voor de zich ophopende frustraties. Veel mensen geloven dan ook dat Griekenland door de stromen buitenlanders uit zijn voegen gebarsten is. Niet iedereen, maar daar staan weer andere 'woede opvangers' en sociale 'schokbrekers' klaar in de vorm van linkse, antiracistische illusies, die overigens wel het kapitalisme in crisis willen redden: alle desoriënterende varianten zijn welkom voor het verhullen van de echte oorzaken.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019