Van de redactie

nijmegen2012.jpg
FNV-demonstratie op 8 september jl. in Nijmegen. Ook in Amsterdam, Bergen op Zoom, Eindhoven, Groningen en Schiedam vonden acties plaats (Foto NCPN-Twente).
libor.jpg
Grote leugens en bedrog leiden in een kapitalistische maatschappij zelden tot de val van een manager. Witteboordencriminaliteit wordt alleen gevaarlijk als het systeem zelf schade ondervindt. Bob Diamond (op foto) ging te ver.

Marxistische analyses

Op de website staat sinds kort een rubriek 'Marxistische analyses'. Daarop plaatsen we deze keer:

  1. Verkiezingsanalyse van CC van de Griekse Communistische Partij.

  2. Een analyse van Hans-Peter Brenner over de crisis en de democratie.

Deze keer alleen op de website:

  1. Duitse AOW, uit junge Welt;
  2. Westerse anti-Syrische propaganda, http;//Iraansnieuws.blogspot.nl;
  3. Verklaring partijbestuur over verkiezingen;
  4. FNV, Wim Kok en sociaal partnerschap, Wil van der Klift.

De verkiezingen op 12 september waren een afspiegeling van de tweestrijd tussen twee jonge kemphanen, Rutte en Samsom, die door media, CPB, peilbureaus en andere smaakmakers was gecreëerd. De stemgerechtigden werd voorgehouden dat er wat te kiezen was: links of rechts. De sociaal-democraat Samsom of de liberaal Rutte. Alsof er veel verschil zit tussen deze bestuurspartijen die al vaker samen klussen klaarden, alsof de PvdA links is, nadat de ideologische 'socialistische' veren door Wim Kok werden afgeschud. Alsof de sociaal-democraten niet mede-architect zijn van het neo-liberale beleid van de afgelopen jaren. Alsof een paar frisse gezichten de rol die deze partij speelt in de Nederlandse politiek zal laten veranderen. Alsof die partij niet overwegend bestaat uit doorgewinterde polderaars en realo's. Vergeet het maar dat links.

Veel stemgerechtigden haakten inmiddels af. Zij hebben door dat de verkiezingen en het theater dat er aan vooraf gaat niets te maken hebben met het democratische kiesrecht en de werkelijkheid na de verkiezingen. Dat daags na de uitslag een andere nieuwe wereld ontstaat. Dat er nu eenmaal, zoals dat in Nederland heet, water bij de wijn moet worden gedaan. Dat de tegenstelling links-rechts na de verkiezingen verdampt als witte sneeuw door het geweld van de autobanden op straat. Resultaat natte polderblubber. Er zal dus versneld worden verdergegaan met de afbraak van het levenspeil en de sociale eisen verdwijnen in de troosteloze mist.

De neoliberale rechtse politici, met de VVD'er Rutte aan het stuur kunnen zelfs verder zonder Kunduz-coalitie. De ijskoude bezuinigingswind wordt met behulp van de regeringsgeile PvdA over Nederland geblazen. Kapitalistisch Europa zal sociaal Nederland verder wurgen. Niemand moet nog illusies hebben over de richting waarin de politiek-economische ontwikkelingen zullen gaan. Bergafwaarts en onverkort neoliberaal. De arbeider in Europa wordt weer tot slaaf gemaakt. De politieke keuze voor verdergaande flexecurity wordt verkocht als onvermijdelijk.

Crisis verdiept zich verder

De economische groei in Europa valt weliswaar hard terug en er wordt nieuw zwaar weer voorspeld, maar in plaats van de oorzaken te bestrijden, worden die nog verder vergroot. De opleving in 2010 en 2011 was daarom van korte duur en alleen het resultaat van economische doping. Net als in de wielersport kennelijk een onafwendbaar verschijnsel. De recente mondiale ontwikkelingen vormen de voorbode voor nog grotere teruggang, een aanzienlijke verdieping van de crisis staat voor de deur. Ook in Nederland kwakkelt de economie. Stijgende werkloosheid, dalende koopkracht en daarmee gepaard gaand dalend consumentenvertrouwen en stagnerende investeringen bepalen het miezerige economische weerbeeld.

De woningmarkt verkeert in een kritieke fase. Het aantal verleende bouwvergunningen daalde dramatisch met bijna 40 procent in één jaar. De verleende vergunningen zijn een betrouwbare indicator voor de echte bouw. Door de problemen op de huizenmarkt lijden Gemeenten grote stroppen die ze op de bevolking zullen gaan afwentelen. Gemeenten halen met eigen heffingen in totaal zo'n 8,3 miljard euro op. Dat wordt nu 180 miljoen minder.

De arbeidsmarkt verslechtert in hoog tempo. In de drie maanden tot en met augustus kwamen er gemiddeld 8000 werklozen per maand bij. In totaal 514.000 mensen zijn nu werkloos, veel meer dan tijdens de diepe recessie van 2009, toen het hoogste aantal 450.000 was. In augustus was, volgens de opgepoetste cijfers van het UWV 6,5 procent van de bevolking werkloos, een jaar geleden was dat nog 5,4 procent. Binnenkort komen er weer 2200 werknemers bij Philips op straat te staan. Bij Hewlett Packard (HP) worden er 29.000 werknemers uitgezet. En tegen zijn verkiezingsbeloften in laat de sociaal-democraat Hollande toe dat Peugeot 8000 banen zal gaan schrappen. De stijgende trend zet door, vooral onder jongeren. Met name het aantal werkloze jongeren dat geen onderwijs meer volgt is de laatste maanden sterk toegenomen.

De rijken worden rijker, de armen armer

Recent telde Wealth-X 187.000 mensen met een vermogen van ten minste 23 miljoen euro die samen over 20 biljoen euro beschikken (20.000.000.000.000 euro). De allerrijksten kregen er 14 procent bij. Het gaat bij deze cijfers overigens om te achterhalen bedragen. Door slim gebruik te maken van de vele mazen in de wet hebben rijken, volgens het internationale Tax Justice Network, wereldwijd ook nog eens 17.000 miljard (17.000.000.000.000) euro weggesluisd naar belastingparadijzen. Overheden lopen daardoor per jaar minstens 153 miljard euro aan belastingen mis die uit de portemonnee van de werkende klasse wordt gevist. Deze roofzucht wordt niet daadwerkelijk bestreden onder de huidige maatschappelijke omstandigheden. De kapitalistische wetten bieden juridische adviseurs van de superrijken tal van mogelijkheden om hun geld belastingvrij weg te sluizen.

Tussenlaag van graaiers als stootkussen

Tussen deze lieden en de meerderheid van de bevolking wemelt het bovendien van lieden die ook een graantje meepikken en er alles aan doen om de huidige kapitalistische werkelijkheid in stand te houden. Zij bevolken de redacties van media, 'wetenschappelijke' instituten, burgerlijke politieke partijen en andere opinievormende organisaties.

Het zijn mensen als de nieuwe columnisten van het Financieele Dagblad, zoals Eurocommissaris Nelie Smit Kroes, de econoom Mathijs Bouman, de oud-ceo van KPN die zoveel verdiende, door mensen massaal te ontslaan, dat hij zichzelf nu investeerder kan noemen en nog honderden anderen die hun inkomen verdienen met meescharrelen binnen het kapitalisme. Zij roepen op om nu toch vooral door te pakken met de bezuinigingen en hervormingen en om nog meer macht naar de EU over te hevelen. Zij maken de bevolking wijs, net als Samsom, dat ze het eerlijke onontkoombare verhaal vertellen. Niets is minder waar, het gaat steeds om een keuze. Het kan altijd ook anders, maar daar is persoonlijke en politieke moed voor nodig. En het werkt: De lonen in Nederland staan op de nullijn, terwijl die elders in Europa gemiddeld stegen met 1,7 procent. Bovendien stegen de prijzen in ons land met 2,5 procent. Daarmee liep het koopkrachtverschil in twaalf maanden op tot 3 à 3,5 procent. Op een gemiddeld bruto Nederlands inkomen zo'n 1500 euro!

Van democratie weten ze niets: doe gewoon wat je moet doen en trek je niets aan van protesten. Rammen daar zijn ze goed in, hun eigen zakken spekken ook en vooral naar beneden trappen, zoals topman Nick Jue van ING die de ruim duizend ontslagen personeelsleden van de voormalige postkantoren nog een trap nagaf door ze te beledigen. Vergis je niet, in deze kringen kijkt men neer op de arbeidersklasse. Deze elitaire mevrouwen en meneren staan boven het gewone volk. Daarom mogen ze meer verdienen, vinden ze. Deze lieden zorgen voor een stootkussen tussen de superrijken en de loon- en uitkeringsafhankelijke bevolking. Ze worden er goed voor betaald en met egards behandeld door de bovenbazen.

Strijdbare en eengemaakte vakbeweging nodig

Jammer is dat een deel van dit soort denken ook in de vakbeweging een plaats heeft weten te verwerven. Ook daar is inmiddels een dik stootkussen ontstaan van polderaars en 'sociale partners'. Ook daar zijn teveel bestuurders bezig met begrip kweken voor de noden van de ondernemers, voor de behoeften van de heersende klasse. Zij staan niet pal voor de belangen van hun leden, maar neigen naar bemiddelen, naar het zetten van stappen terug, omdat het nu eenmaal moet.

Ook daar wemelt het van de realo's die nooit een stap zullen verderzetten dan wat er volgens hen mogelijk en vooral onmogelijk is. Die niet bereid of in staat zijn actie te organiseren, maar wachten tot die spontaan uitbreekt. Maar het verzet in buurten en bedrijven neemt toe. Een ander soort vakbeweging, bestuurders en kader wordt gevraagd.

Op parlementaire stappen vooruit hoeft de meerderheid van de bevolking niet te rekenen. Hooguit kleine verbeteringen in de marge of iets minder grove afbraakmaatregelen. Mooi meegenomen, maar op langere termijn alleen leidend tot teleurstellingen. Alleen georganiseerd verzet in fabrieken en instellingen en een gezamenlijke krachtige actievuist kan de afbraak stoppen. De theorie van de klassenstrijd verbinden aan de ervaringen van mensen op hun werk en in hun leefomgeving, daar gaat het om. Van doorslaggevend belang is de kracht van de vakbeweging op de werkvloer. De vakbeweging moet weer op poten worden gezet van onderop. De acties op 8 en 10 september waren niets meer dan een zeer aarzelend begin.

Hoe de komende periode er politiek zal uitzien hangt af van wat er achter de schermen wordt bekokstoofd, maar voor een veel groter deel van de bereidheid van de bevolking om in verzet te komen. Anders zal de dictatuur van het Kapitaal niet kunnen worden bestreden. Anders zal de weg naar beneden worden voortgezet. De acceptatie van minder zal leiden tot onderlinge strijd aan de basis in een poging het hoofd ten koste van anderen boven water te houden. Zolang we de rijken op hun jachten en zonnige eilanden met rust laten blijft voor de rest van de bevolking niets anders over dan het bij elkaar te halen, goedschiks of kwaadschiks.

Uiterlijk in mei 2013 moet de FNV vervangen of omgevormd zijn. Een belangrijk deel van de leden van FNV Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo FNV, maar ook van andere bonden, is het eeuwige gepolder zat. Het heilige geloof in het poldermodel is voorbij. Onderhandelen prima, maar wel op basis van strijdbaarheid. Compromissen alleen als het echt niet anders kan en op basis van inzichten van de leden die het aangaan aan de basis. Die weten het beste wat er moet gebeuren. De vakbeweging zal zichtbaar moeten worden op straat en op de werkvloer.

Het kapitalisme wordt langzaam maar zeker van binnenuit uitgehold door de zich verdiepende crisis. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dreigt er voor de kinderen minder perspectief dan de ouders hadden. Jong en oud worden daarom als het even kan tegen elkaar uitgespeeld. Steeds meer mensen raken tussen de wal en het schip. De aanvallen op loon, sociale zekerheid en arbeidsrechten worden driester. Geen poging wordt onbenut gelaten om geld uit de zakken van de werkenden en uitkeringsgerechtigden te kloppen. Er gaat geen dag voorbij of het wordt er in gehamerd: er zijn indringende aanpassingen nodig om uit de crisis te komen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, indammen van loon- en zorgkosten en vooral zeggenschap overhevelen naar Brussel, naar de lobbyisten van het grootkapitaal en de zetbaasjes bij de EU. Daarvoor wordt elke leugen en schijnredenering van stal gehaald. Er gaat geen dag voorbij dat er geen groepen uit de arbeidersklasse tegen elkaar worden uitgespeeld. Duizenden verdienen aan deze kletspraat hun dik belegde boterham, villa's en reizen naar het buitenland.

De bevolking, dag in dag uit door rechtse en semi-linkse media in verwarring gebracht, heeft nog veel illusies over snelle parlementaire oplossingen. Het zal niet gaan. Alleen door strijd, gericht op een andere - socialistische - maatschappij zullen werkelijke veranderingen kunnen worden afgedwongen. Het politieke bewustzijn zal moeten worden verbonden aan de dagelijkse strijd in buurten en bedrijven. De samenwerking tussen Europese communistische partijen zal moeten worden versterkt, ook op operationeel niveau. De strijd tegen pragmatisme, opportunisme en valse illusies moet worden opgevoerd.

Op de site van de partij

Op onze website www.ncpn.nl staat een analyse over het teleurstellende verkiezingsresultaat van de Griekse KKE en de gevolgtrekkingen voor de komende periode. De strijd in Griekenland is nog maar net ontbrand. Belangrijk materiaal, ook voor de strijd in Nederland. Omdat Wiebe druk doende is op het Manifiesta festival deze keer geen milieu artikel van zijn hand.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidig kapitalistisch bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt. De enorme rijkdom in handen van een betrekkelijk kleine bovenlaag maakt duidelijk waar het geld voor lonen, uitkeringen, pensioenen en voorzieningen moet worden gehaald. De werkenden die de maatschappelijke rijkdom produceren moeten daarvan profijt hebben, niet de profiteurs, speculanten en kapitalisten. Eerst de mensen, niet de winsten. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar. Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl).

De volgende krant, nummer 10, verschijnt op donderdag 25 oktober 2012.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019