DE ROOFDIERENKOOI

De parlementsverkiezingen stonden in het teken van een in Nederland nog niet gekende manipulatie. Deze heeft in grote mate de uitslag bepaald. Hiermee wordt niets afgedaan aan de verbale stuurmanskunsten van de lijstaanvoerders van de twee winnende partijen. Er bestonden in de media slechts twee kanshebbers, door een lawine van peilingen gevoed. Eerst Rutte en Roemer. Later Rutte en Samsom, die vooral door zijn debatkwaliteiten ten koste van Roemer steeg.

Zo werd Samsom als enig alternatief voor Rutte opgedrongen. Alle andere partijen werden in de figurantenrol geplaatst. Dat twee Europapartijen - VVD en PvdA - hebben gewonnen wordt nu door de Europafanaten als een kiezerskeus voor een snelle Europese eenwording uitgelegd. In de hoofden van zeer veel kiezers ging het echter om de keus: nog verdere afbraak van alles wat aan sociaals opgebouwd is (VVD) of om het behoud van zoveel mogelijk daarvan (PvdA). Juist omdat het hier twee pro-Europapartijen betreft zal met regeringssamenwerking van enige menselijke politiek geen sprake zijn. Wie zich in de kooi der roofdieren begeeft wordt verzwolgen.

Het is het grootkapitaal en zijn neoliberale partijen zoals o.a. de VVD die ons willen laten blijven regeren door zoiets ontastbaars als de grillen van de effectenbeurs (de financiële markten). Al teveel partijen hebben zich daaraan ondergeschikt gemaakt. Niet meedoen maar oppositie tegen de oprukkende onmenselijkheid, dat is de hoogste noodzaak. Zowel in buurten en bedrijven als in het parlement en gemeenteraden. Alleen dat zal de volgende verkiezing voor de door de antisociale politiek benadeelden positief beïnvloeden (zie ook verkiezingsverklaring NCPN op website www.ncpn.nl).

NCPN, afdeling Lemsterland.
p/a Polderdijk 36 Lemmer.
Ingezonden stuk in krant 'Zuid-Friesland'

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019