Persbericht: Beroep: gevangene

Eind november 2012 verscheen bij Uitgeverij De Duivelsberg, gevestigd te Nijmegen, het boek Beroep: gevangene. De lotgevallen van de Duitse jood en communist Werner Stertzenbach in de jaren 1909 tot 1945. De auteur is Sophie Molema. Het is een bijzonder levensverhaal van een man die in 1909 in het Ruhrgebied werd geboren, daar opgroeide en na allerlei ingrijpende gebeurtenissen op 5 mei 1945 in Amsterdam de bevrijding meemaakte.

De geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en wat daaraan vooraf ging, is in de loop der jaren vanuit verschillende perspectieven onder de aandacht gebracht. De vervolging en vernietiging van vele joden door het nazi-regime loopt daar als een bloedrode draad doorheen. De behandeling door de nazi's van politieke tegenstanders komt in de geschiedschrijving minder aan de orde. Met name de communisten behoorden tot de grootste politieke bedreiging van het nationaalsocialisme.

Hoe overleef je dan als Duitse joodse communist onder zo'n, jou vijandig gezind, regime? Dat is de leidraad van de levensbeschrijving van Werner Stertzenbach, een leven dat zich van 1909 tot 1933 afspeelt in Duitsland en vanaf 1933 tot en met 1945 verdergaat in Nederland. Tijdens zijn verblijf in Nederland komt de politiek-maatschappelijke opstelling van de Nederlandse overheid en van de bevolking aan de orde, o.a. op het gebied van behandeling van en hulpverlening aan vluchtelingen en de positie van communisten in Nederland. Hoe houdt Stertzenbach zich in Nederland staande als illegale vluchteling, bij zijn verblijf in een opvanghuis, werkkamp, werkdorp, gevangenissen, Kamp Westerbork en Amsterdams verzet?

Een levensbeschrijving zoals deze belicht de ervaringen van een man die twee wereldoorlogen overleefde. Het verhaal neemt de lezer mee in een reis door een stormachtige periode van de 20e eeuwse Europese geschiedenis.

Uitgeverij De Duivelsberg, Nijmegen, info2010@uitgeverijdeduivelsberg.nl

Prijs 19,95 euro

ISBN:978-94-91018-14-5
EAN:9789491018145

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019