"Hoera, ons geld in de pensioenfondsen groeit razendsnel!"

rijk1.jpg
Jan Willem Dieten (midden achter spandoek) als bestuurder 'Rijk' van Abvakabo FNV in actie enkele jaren geleden. (Foto Manifest/WvdK)

Sociaaleconomische redactie

"In één jaar van 838 naar 981 miljard euro. Ze maken meer dan 10 procent rendement. Die sociale partners in de pensioenfondsen doen het zo slecht nog niet. Waarom dan toch premieverhoging en kortingen?', vraagt Jan Willem Dieten, bestuurder pensioenen bij Abvakabo FNV, zich af.

Deze column van Jan Willem Dieten, pensioenbestuurder Abvakabo FNV, verscheen eind december op de website Republic; de website voor jonge ambtenaren.

"Veel fondsen verhogen in 2013 hun premies. Bij ABP met 1,3 procent van je salaris boven de 10.800 euro per jaar. Dat moet omdat we steeds ouder worden, langer doorwerken en omdat we van De Nederlandsche Bank te veel vet op de botten moeten krijgen. Ambtenaren de klos", schrijft Binnenlands Bestuur daarover.

Hm, het is maar hoe je het bekijkt. Voor de gemiddelde ambtenaar en onderwijzer stijgt de premie tien euro bruto per maand. De werkgever verdrievoudigt die inleg naar dertig euro. En de beleggers van uw pensioenfonds verviervoudigen dat naar honderdtwintig euro waardevast. Die tien euro bruto kost u vijf á zes euro netto. Hoe dan ook komt die 120 euro daarvoor een keer bij je terug. Zo wil iedereen wel de klos zijn toch?

Alternatief voor premiestijging met behoud van pensioenkwaliteit, is verslechtering van de pensioenregeling. In 2014 gebeurt dat al door het Kunduzakkoord en bouw je 15 procent minder pensioen op. En volgens het regeerakkoord wordt het in 2015 nog eens zo'n twintig procent minder. Dat alles geldt voor nieuwe pensioenopbouw. Dus als dit doorgaat zijn vooral jongeren de klos. Zij bouwen 30 tot 40 procent minder pensioenrechten op.

Overheidswerkgevers zijn blij met deze pensioenafbraak. Want bij minder pensioenrechten zien zij gelijk premiedaling. Daarom wilden ze de verslechteringen vervroegen naar 2013, zodat de premie niet omhoog hoeft en straks zelfs flink omlaag kan. Voor een onderhandelaar over de pensioenregeling van het ABP is alles bespreekbaar. Als de uitkomst maar in balans is. Want wij willen geen kortingen, wel weer indexeren (van uitkeringen en aanspraken!) en nog wat verbeteringen en moderniseringen van het pensioen. En als er dan premieruimte overblijft, dan moet die niet in de zakken van de werkgever en de minister van Financiën verdwijnen, maar worden besteed aan de cao-tafels. Dat wilden de werkgevers allemaal niet. De minister van Financiën was de baas. Er kwam dus geen akkoord. Met als gevolg dat er in 2013 nog niets verandert en de premie omhooggaat.

Sommige fondsen moeten in 2013 en 2014 korten. Hoe kan dat dan? Tsja, de regels zijn streng. Je bezittingen moeten minstens 5 procent meer zijn dan je verplichtingen. En die verplichtingen moet je met de lage actuele marktrente berekenen, waardoor ze erg hoog lijken. Zit je onder die buffer van 5 procent, dan mag je niet indexeren en moet je de premie extra verhogen. Ben je na een paar jaar nog niet boven Jan, dan moet je de pensioenrechten van gepensioneerden én van werkenden verlagen met het percentage dat je tekortkomt. Op dit moment is die buffer 1 procent, dus komen de fondsen gemiddeld nog 4 procent te kort.

Die actuele marktrente is irrationeel, want pensioenfondsen werken met termijnen tot meer dan tachtig jaar. DNB dwingt pensioenfondsen zich onnodig arm te rekenen en dat probleem af te wentelen op hun deelnemers via hogere premies, niet meer indexeren en zelfs korten. Wij blijven ons best doen om rationelere - uiteraard wel zeer degelijke - rekenregels te krijgen."

Bron: Abvakabo FNV, 21 december 2012.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019