Kernenergie géén oplossing voor klimaatprobleem

Twee betogingen 'Stop Tihange' en herdenking van de Fukushima-ramp

maastricht.jpg
Demonstratie op 13 januari 2013 in Maastricht. (Foto Diana Redig)
nukestop-affiche-a3.jpg

Wiebe Eekman

Als we dit schrijven, zijn er meer dan 10.000 handtekeningen gezet voor de petitie 'Tihange dicht, Limburg veilig'. Op zaterdag 12 januari jl. werd tijdens een grote optocht in Maastricht deze petitie overhandigd aan de overheid. De tekst stelt: De kerncentrale te Tihange (België) kampt met groeiende problemen door ouderdom en slijtage. Diverse rapporten spreken over sterke veiligheidstekortkomingen. Grote, dichtbevolkte, stukken van Limburg, België en Duitsland liggen in de directe gevarenzone. Tihange sluiten is de enige oplossing!

De kerncentrale van Tihange bij het stadje Hoei (Huy) ligt op 25 km afstand van Luik en op 50 km van Maastricht. Bij een ramp zoals in Fukushima zal onmiddellijk binnen een straal van 80 km iedereen geëvacueerd moeten worden. De radioactieve wolk zal met de overheersende windrichting 5 miljoen mensen treffen in België, Nederland en Duitsland (Aken, Keulen, Bonn, Maastricht, ...). Het is gewoon onverantwoord.

Is een ramp als Fukushima (11 maart 2011) denkbaar? Jawel. De Maasvallei is aardbevingsgebied. Maandag 7 januari deed zich hier nog een kleine aardbeving van 2,3 op de schaal van Richter voor (bron: Belga). Overstromingen zijn ook mogelijk. De kerncentrales waren gebouwd om voor de duur van 25 jaar te werken en zijn nu verouderd. Het bad om de gebruikte kernbrandstof te koelen en op te slaan lekt al zes jaar 2 liter radioactief water per dag en men weet het niet te stoppen. Het omhullend gebouw lijdt aan betonrot.

Na het vaststellen op 8 augustus jl. van 8000 scheurtjes in het reactorvat van de kerncentrale Doel 3 (in het Antwerpse havengebied, 3 km van de Nederlandse grens) werd op 16 augustus om dezelfde reden de kernreactor 2 van Tihange van eenzelfde makelij als Doel 3 stilgelegd. Op dit ogenblik is nog steeds de bespreking gaande over een heropstart van Doel 3 en Tihange 2.

Het zijn niet alleen antikernactivisten die zich zorgen maken. De grote baas van het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle, Willy De Roovere, stelt ook vragen bij zijn pensionering eind december. Uit het persbericht van Belga op 24 december 2012: 'In een terugblik op de kernramp in Fukushima en de problemen met scheurtjes in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange' stond De Roovere stil bij het gevoelige debat over de veiligheid van kernenergie. "We moeten ons geen illusie maken: het is altijd zo bij een industrie dat er een zeker restrisico is". Volgens De Roovere "moet men aanvaarden dat er een restrisico is dat op zeer slechte ogenblikken kan leiden tot een catastrofe". "Dan doet zich de vraag voor of een dergelijk gebeuren voor de bevolking aanvaardbaar is. Ik denk dat dit in deze tijd zeer moeilijk ligt", aldus De Roovere, die volgende week wordt opgevolgd door Jan Bens.' We mogen er aan toevoegen dat Willy De Roovere weet waarover hij spreekt. Hij was vroeger de Electrabel-directeur die de kerncentrale Doel 3 opstartte en jarenlang heeft beheerd.

Opiniepeilingen in België zeggen dat twee op de drie mensen tegen het nog langer openhouden van de kerncentrales zijn. Het Nucleair Forum, dat in België lobbywerk doet voor de kernenergie, probeert deze energie voor te stellen als goed voor het klimaat. Dat is een onverantwoord vermengen van twee bijzonder ernstige vraagstukken. Het enige argument pro kernenergie is dat het stilleggen miljoenen minder winst voor de uitbater Electrabel zoubetekenen. Voor de kleinere reactor Tihange 1 zou het om 175 miljoen euro per jaar gaan (bron Belga), bij de grotere centrales spreken wij over één miljoen euro per dag. Tegelijk wordt een gevoelige snaar geraakt met het argument dat het licht in de winter zou kunnen uitgaan bij het sluiten van de kerncentrales.

De recente weken hebben het tegendeel voldoende bewezen. Terwijl twee grote kernreactoren stilliggen, zit de geliberaliseerde energiemarkt met de handen in het haar omdat een overaanbod van bijna hernieuwbare en bijna gratis energie uit windmolens op de markt is. Waar wij op moeten mikken is investering in diverse opslagmogelijkheden voor hernieuwbare energie. Waarom niet op de plaatsen van de afgebroken kerncentrales?

Kom naar de internationale betoging 'Stop Tihange' op zondag 10 maart 2013 om 14 uur op de Grote markt (Grand Place) van Hoei (Huy) (Bereikbaar met de trein). Mensen die meer informatie willen hebben of mee willen mobiliseren kunnen met mij contact opnemen: wiebe.eekman@telenet.be of http://stop-tihange.org .

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019