Wethouder Oldambt valt communisten aan

Volgens het Dagblad van het Noorden van dinsdag 29 januari jl. zou wethouder Polman van de gemeente Oldambt hebben gezegd dat de Blauwe Stad veroverd is op de communisten. Finsterwolde en Beerta waren namelijk afgeschreven gebied, overgeleverd aan het communisme.

De VCP heeft de Wethouder om excuses gevraagd.

Op donderdag 31 januari antwoordde de wethouder in het Dagblad van het Noorden dat hij geen excuses kan aanbieden omdat het niet gezegd zou zijn. Hij laat evenwel achterwege om te verduidelijken wat hij wel heeft gezegd.

De NCPN afd. Oldambt ondersteunt de VCP in haar reactie op de berichtgeving in de pers. De NCPN zal hiertoe mede om spreekrecht vragen als de zaak in de gemeenteraad of in de commissie wordt behandeld.

De NCPN afd. Oldambt is blij dat ook Groenlinks deze zaak niet laat passeren en om een debat heeft gevraagd. De NCPN meent echter, om recht te doen aan de eervolle geschiedenis van het gebied waar Oldambt toe behoort, dat het de gemeenteraad zou sieren als de hele raad het initatief van de VCP zou ondersteunen.

De NCPN acht het van belang dat in deze zaak ex-gedeputeerde Beukema en het raadslid Geesink zich eveneens publiekelijk willen uitspreken over deze zaak. Zij hebben immers bij de aanleg van de Blauwe Stad samengewerkt met communisten.

Geachte heer Norder,
wilt u bovenstaand bericht doorsturen naar het college van B en W en aan de fractievoorzitters?

Bij voorbaat onze dank.
Namens de NCPN afd. Oldambt,
Hans Heres, 1 februari 2013.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019