Onderwerp: ingezonden stuk ZF

HETE SOEP

'Ook hier wordt de soep niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend'. Zo worden klachten van een aantal partijen - waaronder de NCPN - gekleineerd. Geheel ten onrechte. Als onze NCPN-fractie een aantal zaken in de gemeenteraad opnoemt, dan is daar geen speld tussen te krijgen. Dat lukt dan ook het college niet. WMO-loket weg; sociale dienstbalie weg; openingstijd servicepunt slechts 21 uur per week; geen brievenbus te bekennen; pgb-gelden te laat uitgekeerd en nog andere zaken. Het enige wat B & W hier tegenoverstellen is: er is altijd iemand van het domein zorg aanwezig, dat de soep niet zo heet is... Dus één persoon die én sociale zaken én de WMO moet behappen. Wat een geruststelling...! Het gaat ons niet om die paar mensen die zeker op het servicepunt hun best zullen doen, maar om B & W en een raadsmeerderheid die meer afbreken dan opbouwen. En het soms nog beter willen doen dan de slopers in Den Haag.

Rinze Visser, fractievoorzitter NCPN.
Kof 8, 8531 AT Lemmer.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019