Ingezonden: Voor goede (thuis)zorg!

Wij zijn de thuiszorg!

De thuiszorg-medewerkers van ViVa Haarlem vochten hard tegen loonsverlagingen. De komende acties gaan om behoud werk. (Foto: SP Foto's/Flickr/cc/by-nc-nd)

De regering is van plan om drastisch te bezuinigen op de thuiszorg, met wel 75 procent! Tegelijkertijd wil diezelfde regering dat ouderen en gehandicapten langer thuis blijven wonen.

Behalve dat er onvoldoende ondersteuning zal zijn voor mensen in de thuissituatie, zal er eveneens bezuinigd gaan worden op verzorgingshuizen!

Onherroepelijk zal e.e.a. leiden tot duurdere ziekenhuisopnames en/of verpleeghuisopnames. Daarnaast zijn de bezuinigingen zeer slecht voor de werkgelegenheid, die heel zwaar zal worden aangetast.

De noodzaak van de bezuinigingen waarmee iedereen op alle terreinen om de oren wordt geslagen is bedenkelijk. Het gaat hier om politieke keuzes: kiezen voor een koud neoliberaal beleid met alle gevolgen van dien, zoals toename van criminaliteit en onveiligheid? Of kiezen voor behoud van een echte sociale samenleving, een samenleving waarin het goed vertoeven is?

Op 4 februari 2013 vond een landelijke demonstratie plaats te Nieuwegein, georganiseerd door de Abvakabo FNV. Daar vond een groot thuiszorgdebat plaats met politici en thuiszorgers. De Abvakabo FNV legt er vooral de nadruk op dat de kwaliteit van de huishoudelijke zorg hoog in het vaandel moet blijven staan en dat dus ook de beloning van de thuisverzorgers niet moet worden afgebroken. Abvakabo FNV is voor behoud van de THUISZORG met kwaliteit, in het belang van de werkers en cliënten!

De Abvakabo FNV-afdeling Zeeuws-Vlaanderen wijst op het belang van de verdediging van de zorg in haar geheel. Nu de thuiszorg, morgen de verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en daar zal het vast niet bij blijven.

De zorg wordt onbetaalbaar gemaakt terwijl de schuld van die onbetaalbaarheid gelegd wordt op de schouders van de gewone mensen, van de bevolking. Dankzij de privatisering worden er ondertussen miljoenen binnen geschraapt over de hoofden van de gewone 'zieken' heen. Een ander beleid is mogelijk en noodzakelijk, maar dat komt niet vanzelf. Niet de winst centraal maar de mensen!

De regering Rutte is van plan om structureel 5,7 miljard op de zorg te bezuinigen, een bedrag dat zij wil leggen op de schouders van de mensen die werken in de zorg en de mensen en hun families die van de zorg afhankelijk zijn. Wat geld oplevert wordt geprivatiseerd, wat geld kost wordt geschrapt. De gezondheidszorg wordt ingericht als een winstfabriek.

Rutte 2 zal uiteindelijk ook andere sectoren afbreken, behalve de thuiszorg, ook de verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, onder het motto 'scheiden van wonen en werken', zo wil de regering nog alleen maar mensen toelaten vanaf zorgzwaartepakket 5 (9 is terminaal).

L. Brusselaers
Tel. : 0114 383560 (werk), 0114 690433 (prive).
E-mail: l.brusselaers@mwzvl.nl, brusselaers@zeelandnet.nl.

Ingezonden stuk is ingekort. Zie ook analyse Thuiszorg op: www.ncpn.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019