'Mensheid zal NAVO verslaan'

Internationale bijenkomst tegen NAVO. (Foto's Eda Yenil)

Eda Yenil

In Istanbul vond op 2 en 3 februari jl. een conferentie plaats met de titel 'De Mensheid zal de NAVO verslaan'. De Turkse Communistische Partij (TKP) organiseerde deze internationale conferentie waaraan deelnamen de Partij van de Arbeid van België, de Communistische Partij van de Volkeren van Spanje, de Hongaarse Communistische Arbeiderspartij, de Portugese Communistische Partij en de Communistische Partij van Griekenland. De NCPN was ook uitgenodigd, maar bleek verhinderd. De partij stuurde een begroeting waarin ook de recente demonstraties werden vermeld.

Ook waren vertegenwoordigers van de Turkse Peace Association en de Wereldvredesraad aanwezig. De conferentie werd gehouden naar aanleiding van de plaatsing van Patriot-raketten en NAVO-militairen uit Nederland, Duitsland en de VS.

Namens het Internationaal Bureau van de TKP leidde Kaya Tokmakçioglu de conferentie in: "Wij hebben tegen de NAVO meerdere protesten georganiseerd. Wij willen de NAVO niet in ons land en ook niet in andere landen. De NAVO voert imperialistische interventies uit op verscheidene plaatsen op de wereld. Wij organiseren deze conferentie op een moment dat de NAVO haar aanwezigheid in ons land verhoogt. Internationalisme en anti-imperialisme horen bij elkaar. Het is zeer belangrijk om gemeenschappelijk strijd te voeren. Wij zijn nu bij elkaar om onze strijd in de verschillende landen aan elkaar door te geven."

Daarna hield Kemal Okuyan namens de TKP een speech waarbij hij de nadruk legde op de noodzaak van de strijd tegen de NAVO in Turkije: de bevolking moet eerst overtuigd worden van de noodzaak om tegen de NAVO strijd te voeren. "De NAVO is de terroristische arm van het internationaal kapitaal. Wij kunnen niet de schuld helemaal afschuiven op Amerika en het kapitaal in Turkije buiten schot laten. Net als andere kapitalisten zijn ook de Turkse verantwoordelijk voor alles wat misdaan is tegen de volkeren van de wereld. Als de bevolking de NAVO niet wegstuurt, zal een eigen leven niet kunnen worden opgebouwd. De NAVO moet weg uit Turkije. Daarna pas kan Turkije zijn vrijheid krijgen."

Iraklis Tsavdaridis hield namens de Wereldvredesraad een speech waarin hij zei dat de TKP de gevoelens weergeeft van de mensen die tegen de oorlog zijn. Hij zei "Deze conferentie wordt gehouden tegen de oorlog in Syrië. De NAVO is één van de grootste oorlogsorganisaties en kan nooit in combinatie met vrede genoemd worden. De interventie in Syrië moet worden gestopt en mensen moeten strijden tegen de NAVO."

Elisseos Vagenas sprak namens de Communistische Partij van Griekenland. Hij zei: "Wij proberen het ware gezicht van de NAVO en van de Europese Unie aan onze bevolking te laten zien. De NAVO en de EU staan niet alleen voor de Griekse bevolking, maar voor alle volkeren groei en ontwikkeling in de weg en vormen door hun imperialistische interventies en oorlogen een voortdurende bron van nieuwe tegenstellingen. Alleen de arbeidersklasse kan hiertegen strijd voeren, die intensiveren en voor socialisme vechten.".

Astor Garcia sprak tijdens de conferentie namens de Communistische Partij van de Volkeren van Spanje. "Wij moeten ook naar de imperialistische machten kijken die de NAVO vormen. Deze machten werken samen aan bepaalde doelen waardoor ze vanuit een bredere blik moeten worden bekeken. De internationale operaties worden soms door de NAVO en soms door de EU georganiseerd."

Namens de Hongaarse Communistische Arbeiderspartij sprak Gabor Benyovzsky: "Wij denken dat de communistische partijen een internationale samenwerking moeten vormen om tegen de NAVO te vechten. Wij hebben nog meer gezamenlijke protesten nodig. Wij moeten de tegenstand tegen Amerika versterken. Als wij vrede willen, moeten wij eerst van het kapitalistische systeem af."

Mario Franssen vertelde namens de Partij van de Arbeid van België over hun protesten en activiteiten tegen de NAVO. Tevens meldde hij dat de PVDA ook organisaties steunt die tegen de NAVO en de oorlog optreden. "Wij hebben steeds tegen de NAVO geprotesteerd in Brussel maar iedere keer stoten wij op een muur van politiegeweld. Wij moeten echter blijven strijden."

Namens de Portugese Communistische Partij sprak Luis Carapinha. Hij zei: "Wij steunen de campagne van 'Ja voor Vrede, Nee tegen Oorlog'. Samen met andere bewegingen kunnen we met zo'n campagne laten zien dat de bevolking van Portugal tegen de NAVO en haar oorlogszucht zal vechten."

De Turkse Peace Association bij monde van Aydemir Güler sprak over de situatie in Turkije en Syrië: "AKP, de regeringspartij zal moeten verklaren waarom Turkije de terroristen onderhoudt en hen bewapent. De andere partijen zoals CHP en MHP volgen dezelfde politieke lijn en doen niet anders en de BDP heeft helaas de Patriots niet als onderwerp opgenomen in haar agenda." [1] Aydemir Güler zei ook dat alleen de bevolking van Syrië mag beslissen over het lot van het land. "Wij zullen in april 2013 een groot protest organiseren en van Istanbul naar Hatay gaan. Daar zullen we met zijn allen scanderen "weg met het imperialisme, lang leve de vrede."

Met een slotverklaring hebben de partijen en de deelnemers verklaard dat de strijd tegen de NAVO zal worden voortgezet. "De NAVO heeft tot nu toe in verschillende landen ingegrepen en hebben nu plannen om Syrië aan te vallen. De imperialisten en hun cliëntstaten in de regio steunen sinds het begin van de crisis de gewapende oppositie en verstrekken hun financiële middelen en wapens. De Patriot-raketten aan de grens tussen Turkije en Syrië vormen een reële bedreiging voor vrede en soevereiniteit van de volkeren. Op deze manier is Turkije niet alleen voor Syrië maar ook voor Iran een directe bedreiging geworden.

Wij veroordelen alle vormen van actie van de NAVO die uitgevoerd worden tegen Iran en Syrië. Alleen de Syrische bevolking heeft het recht om over haar lot te beslissen. Wij verklaren dat wij in volle solidariteit met de bevolking van Syrië onze strijd zullen voortzetten tegen de imperialistische plannen."

[1] CHP Republikeinse Partij, MHP Partij van Nationalistische Beweging, BDP Democratische Samenlevingspartij.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019