Volkscongres in China

Hoofddoel: Stabilisering van economie en samenleving

wencongres.jpg
Scheidend president Wen Jiabao spreekt Volkcongres toe. (Foto: news.xinhuanet.com)
volkscongres.jpg china-wen-jiabao-600_full_600.jpg
Wen Jiabao. (Foto: csmonitor.com)

Rainer Rupp

Tijdens het Volkscongres van de Volksrepubliek China (4 tot 17 maart 2013) zal na de partijleiding nu ook de regering verjongd en aangepast worden. De scheidende president Wen Jiabao heeft ter inleiding aan de deelnemers een kritische balans voorgelegd, waarin hij vooral de toenemende onevenwichtigheid en ongecoördineerde ontwikkeling van de economie van het land bekritiseert. Overal in het land komt dit tot uiting in groeiende sociale spanningen, waarvan de oorzaken liggen in de toenemende inkomensverschillen en in de groeiende kloof tussen stad en land waar het arbeids- en levensomstandigheden betreft.

Om deze verschuivingen te keren heeft de Chinese leider al twee jaar geleden besloten dat de omvangrijke, bijna uitsluitend door export gedreven groei van de economie met gemiddeld 10 tot 12 procent nu afgeremd moet worden en geherstructureerd. Tegelijkertijd moet daarmee voorkomen worden dat China wordt besmet met de in het Westen heersende crisis van banken en economie. Met langzamere maar intensievere groei, ondersteund door aanzienlijke loonsverhogingen op grote schaal werd in 2012 de binnenlandse vraag versterkt en de productie minder afhankelijk van export en de grillen van het Westen. Maar de noodzakelijke herstructurering van de economie zal een hele generatie duren en voor een oordeel daarover is het veel te vroeg.

Het is Peking zeker gelukt om in 2012, ondanks alle onheilspellende boodschappen, de economische groei van 7,5 procent af te remmen en dat niveau te stabiliseren en tegelijkertijd de inflatie van meer dan 5 procent naar 3 procent terug te brengen. Dat zijn ook resultaten die tijdens het congres als doelstellingen voor 2013 zullen worden genoemd. Alleen het begrotingstekort zal van 1,5 procent van het bruto binnenlands product in 2012 met 2 procent toenemen in 2013. Tegen deze achtergrond kunnen ook de Duitse exporteurs voor het lopende jaar rekenen op een stabiele vraag vanuit China, maar wel van een kleinere omvang dan de afgelopen decennia.

Ondanks dat schijnen de 'weldoeners' in de Duitse media China ontdekt te hebben als het nieuwe 'Rijk van het Kwaad'. In hun berichten over de bijeenkomst van het "niet vrij verkozen Chinese parlement" zijn het plotseling de Chinezen die een bedreiging vormen voor de wereldvrede, alleen omdat Peking volgend jaar de militaire uitgaven van 114 miljard dollar met 10,7 procent wil verhogen.

Dat Washington bijna 1.000 miljard dollar per jaar uitgeeft aan zijn militaire- en veiligheidssector, blijft onvermeld, evenals de democratische legitimatie van de door VS-kapitaal gekozen en betaalde afgevaardigden en senatoren in Washington. En natuurlijk ontbreekt in die van krokodillentranen doordrenkte berichten "de situatie van de mensenrechten" in China niet.

Maar de bevelen tot martelingen en het buitengerechtelijk doden van verdachten worden niet door de Chinese maar door de Amerikaanse president gegeven.

Sbg, 5 maart 2013, vertaling J. Bernaven.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019