Persbericht NCPN-fractie, afdeling Lemsterland

De gemeenteraadsfractie van de NCPN in de gemeente Lemsterland heeft verzocht het college van B en W te kunnen interpelleren over de gang van zaken m.b.t. de voorstellen tot besluitvorming over de Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand, welke geleid hebben tot besluitvorming op 30 januari jl.

In de Toeslagenverordening zijn twee artikelen opgenomen die voor belanghebbenden in Lemsterland en Gaasterlán-Sleat een behoorlijke verslechtering betekenen ten opzichte van de situatie voor 2013. Het gaat hier om kortingen van ca. 127.- euro per maand! De NCPN-fractie is van mening dat het besluit op ONJUISTE gronden genomen is.

De NCPN-fractie houdt er rekening mee dat het college verstrikt is geraakt in de nogal ingewikkelde materie. De NCPN-fractie is echter van mening dat een door het college gedane toezegging, waardoor de kortingen in veel gevallen kunnen uitblijven, in de Verordening opgenomen moet worden. Ten tijde van de besluitvorming is dat niet gebeurd.

De NCPN-fractie houdt er ook rekening mee dat het college bewust misleid heeft om een meerderheid voor zijn voorstellen te bewerkstelligen. De NCPN wil met de interpellatie het college hierover TER VERANTWOORDING roepen.

Lemmer, 8 maart 2013.

Rinze Visser, fractievoorzitter NCPN gemeenteraad Lemsterland.

TAALVERVUILING

Het moet al heel lang geleden zijn dat de woorden van politici en andere gezagsdragers zó onecht en onterecht waren als de laatste tijd. Zij zeggen dat de solidariteit moet terugkomen, maar ze breken in werkelijkheid de wetten die deze moeten waarborgen af. Zij praten over moderniseren, maar bedoelen terug naar vroeger, de armoedige tijden. Men zegt zich zorgen te maken over bonussen, maar vindt salarissen van 25- tot 50-maal het minimumloon best acceptabel en laat het volk inleveren. Men zegt dat mensen klagen over verloederde bloemperkjes, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn; want grasveldjes zijn veel goedkoper in onderhoud (bezuinigingen op openbaar groen). De aangekondigde sloop van veel verzorgingshuizen zal zeker verkocht worden als goed voor de oude medemens. Brutaliteit en cynisme kennen geen grenzen meer. Men noemt het democratie, maar het is de dictatuur van de elitaire leugen. Het zal net zo lang duren als wij het verdragen.

NCPN-afdeling Lemsterland
Polderdijk 36, Lemmer


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019