Recente verkiezingen op Cuba

Interview met mw. Zelmys M. Domínguez Cortína, ambassadeur van de Republiek Cuba in Nederland (deel 2, het eerste deel stond in Manifest 3/2013)

22.png
Jong en oud in een verkiezingslokaal. (Foto: CubaSolidarity.blogspot.com)
Kortgeleden vonden op Cuba parlementsverkiezingen plaats. Er wordt in de meeste media in Nederland schamper gedaan over het democratische gehalte van de Cubaanse rechtsstaat. Kunt u ons nader informeren over het Cubaanse politieke en electorale systeem? Hoe verliepen de recente verkiezingen in 2013?
ZDC
"Iedereen die deelnam aan de verkiezingen op 3 februari 2013 jl. deed dat om het diepgaande democratische proces goed of af te keuren. Het hoogtepunt vormde de verkiezing van de kandidaten voor de Nationale Vergadering (het Cubaanse parlement), en voor de provinciale besturen. De voltooiing van een proces dat kort daarvoor in de woongebieden begon, op dezelfde basis, van onderaf, georganiseerd zoals de gehele Cubaanse sociale structuur. In totaal stonden 8.668.457 Cubanen geregistreerd. Er namen 7.877.906 Cubanen (90,88%) deel aan de verkiezingen voor de Nationale Vergadering door hun stemformulieren in stembussen te deponeren. Hiervan waren 7.418.522 stemformulieren goed ingevuld en dus geldig (94,17%). Soortgelijke aantallen kwamen ook bij de provinciale verkiezingen uit de bus."
wat gebeurde er na de verkiezingen? Wordt de Cubaanse Revolutie voortgezet? Er wordt nogal gespeculeerd op drastische veranderingen.
ZDC
"Na de verkiezingen werd de nieuwe Nationale Vergadering gevormd en werd op 24 februari Raúl Castro Ruz herkozen als voorzitter van de staats- en ministerraad. Hij hield een belangrijke toespraak die de centrale doelstellingen in de komende jaren voor het werk van het Cubaanse parlement markeerde. Hij zei: "Ik ben niet als president verkozen om het kapitalisme te herstellen op Cuba, noch de Revolutie uit handen te geven. Ik ben gekozen om het socialisme te verdedigen, te behouden en te perfectioneren, niet om het te vernietigen".
Wat zijn volgens u de kernkwesties die nu moeten worden opgelost?
ZDC
"In overeenstemming met de afspraken van het 6e Congres van de Cubaanse Communistische Partij, goedgekeurd door de Cubaanse Nationale Assemblee, zal het nodig zijn om de uitgangspunten van de grondwet van de Republiek te harmoniseren met de veranderingen die gepaard gaan met de geleidelijke implementatie van de strategische richtlijnen van het huidige Cubaanse economische en sociale model dat tegenwoordig toepassing vindt in het dagelijks leven van de Cubaanse bevolking, bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren en versterking van het Cubaanse socialisme.

Het is bijvoorbeeld de bedoeling om in de grondwet een limiet van twee constitutionele perioden van vijf jaar op te nemen voor leidinggevenden van de staat en de regering en voor deze taken ook maximale leeftijden vast te stellen. Maar dit zal tijd kosten, want sommige dingen kunnen worden gewijzigd door het Cubaanse parlement, maar voor andere veranderingen is een referendum vereist. Toch meldde president Castro dat het in zijn geval gaat om zijn laatste mandaat."

Er werd in de Nederlandse media veel aandacht aan geschonken. Het tijdperk van de Castro's zou ten einde lopen. Hoe wordt de continuïteit van de Cubaanse Revolutie gewaarborgd?
ZDC
"Tijdens de eerste zitting van de nieuwe Nationale Vergadering werd Miguel Díaz-Canel Bermúdez gekozen als eerste vicevoorzitter van de staatsraad en vervolgens werd zijn benoeming tot eerste vicevoorzitter van de ministerraad goedgekeurd.

Raúl Castro zei hierover: "Deze beslissing is van bijzonder historisch belang omdat het een bepalende stap is in het vormgeven van de toekomstige richting van het land, door de geleidelijke en ordelijke overgang van de nieuwe generaties naar de belangrijkste posten. Een proces dat we de komende vijf jaar moeten realiseren. Daarbij moeten we pro-actief en gericht handelen op deze weg naar de toekomst. We moeten voorkomen dat er een herhaling ontstaat van de situatie waarin er onvoldoende reserves waren van capabele personen, klaar om topposities in het land in te nemen en te verzekeren dat de tijdige vervanging van de leiders een natuurlijk en routineus proces wordt."

Tot nieuwe voorzitter van de Nationale Vergadering werd verkozen Esteban Lazo Hernández."

Hoe ziet de samenstelling van het nieuwe parlement eruit? Is er sprake van een evenwichtige man-vrouwverhouding en komen alle bevolkingsgroepen voldoende aan bod?
ZDC
"De nieuw gekozen staatsraad heeft 31 leden, 41,9 procent is vrouw en 38,6 procent heeft een zwarte huidskleur of is mesties. De gemiddelde leeftijd is 57 jaar en de 61,3 procent is geboren na de overwinning van de Revolutie in 1959. Van de Nationale Vergadering werd zelfs 67,26 procent helemaal vernieuwd. Vrouwen maken nu 48,86 procent van het parlement uit. Het aandeel zwarte mensen en mestiezen groeide tot 37,9 procent. Van de leden heeft 82,68 procent een hoger opleidingsniveau en de gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Tien van de 15 provinciebesturen in het land kregen een vrouw als voorzitter. De gemiddelde leeftijd in deze posten is 47 jaar; allen hebben een universitaire opleiding."
Hoe kijkt u terug op deze historische verkiezingen?
ZDC
"Deze gegevens bevestigen de kwaliteit van het Cubaanse verkiezingsproces en het potentieel dat die organen van de volksmacht en deze Nationale Vergadering als het hoogste orgaan van de staatsmacht hebben om de grote uitdagingen uit te voeren die in de grondwet worden genoemd.

De nieuwe legislatuur zet de revolutionaire traditie voort van de volksmacht en geeft de richting aan hoe het Cubaanse economische model te actualiseren en een welvarende en duurzame, socialistische maatschappij op te bouwen, minder egalitair, maar eerlijker."

Ik dank u hartelijk voor dit interview en wens de nieuwe Cubaanse regering, het parlement en de bevolking succes toe in de activiteiten om de socialistische Revolutie te versterken.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019