PERSBERICHT: NCPN doet mee aan verkiezingen De Friese Meren.

De NCPN is de laatste tijd vanuit Lemmer en de dorpen, maar ook daarbuiten, nogal eens benaderd met de vraag: hoe het straks zal gaan als de gemeente Lemsterland gefuseerd is en als bestuurlijke eenheid dan niet meer zal bestaan?

Om aan die onzekerheid een eind te maken, vond de laatst gehouden ledenvergadering het nodig de bevolking van Lemsterland, maar ook die van Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat te laten weten dat de NCPN zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november a.s.

De NCPN en haar raadsfractie worden, zo hebben velen dat genoemd, als het sociale gezicht van Lemsterland gezien. Dat zo'n sociaal gezicht ook voor de bevolking van de andere twee gemeenten hard nodig is, hebben wij de laatste tijd zelf kunnen ervaren.

Bovendien is het nodig dat in de nieuwe, grote gemeente de mensen in Lemmer en in onze dorpen niet in de vergetelheid raken en dat ze voldoende aandacht krijgen.

Gezien de voortdurende aanvallen op sociale wetten en regelingen, de in het vooruitzicht gestelde afbraak van de zorg, moet er voor elke sociale centimeter geknokt worden. De NCPN-mentaliteit, strijdlust, ervaring en deskundigheid zijn dan ook straks meer dan ooit nodig.

Ook de bevolking in de andere twee gemeenten zal daarom met de NCPN moeten kunnen kennismaken.

NCPN-afdeling Lemmer,
Polderdijk 36, Lemmer.
28 maart 2013.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019