Communisten en vakbeweging

"Op de demoralisatie van de massa's en op het provoceren van de revolutionairen mogen wij niet antwoorden met een 'program' dat de deur wijd openzet voor de meest schadelijke fouten en voor nieuwe schommelingen in het denken, en ook niet met een tactiek, die de afstand tussen de revolutionairen en de massa's vergroot, die de voornaamste oorzaak vormt voor onze zwakte en van ons onvermogen om de beslissende strijd direct aan te binden. Wij dienen te antwoorden met het leggen van verbindingen tussen de revolutionairen en het volk en het leggen van een dergelijke verbinding kan vandaag de dag niet anders plaatsvinden dan door de ontwikkeling en versterking van de sociaal-democratische arbeidersbeweging. Alleen de arbeidersbeweging wekt de werkelijk revolutionaire en progressieve klasse op, die bij een ineenstorting van de huidige politieke en sociale toestanden niets te verliezen heeft, de klasse die het laatste en onvermijdelijkste produkt vormt van deze toestanden, de klasse die alleen de onvoorwaardelijke en onverzoenlijke van deze toestanden is."

Uit: Lenin, Revolutionair avonturisme (een bundel artikelen), geschreven eind november 1902.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019