19e Congres van KKE succesvol afgerond

Nieuwe secretaris-generaal: Dimitris Koutsoumpas

Redactie buitenland

De discussies en de stemmingen over de besluiten van het 19de Congres van de KKE werden gehouden in een sfeer van ideologisch-politieke eenheid en na aanzienlijke beraadslagingen. Er spraken 77 afgevaardigden op het Congres dat het nieuwe partijprogramma, de nieuwe statuten en de politieke resolutie van het Congres unaniem aannam. Dat gold ook voor het verslag en de slottoespraak van het Centraal Comité van de KKE.

Het 19de Congres van de KKE werd beëindigd met de verkiezing van het nieuwe Centraal Comité. Dat bestaat nu uit 63 kameraden in plaats van de 77 die op het 18e Congres waren gekozen. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit zeven kameraden in plaats van vijf.

Het Centraal Comité koos in zijn eerste zitting Dimitris Koutsoumpas als secretaris-generaal van de KKE. De afgetreden secretaris-generaal, Aleka Papariga, werd verkozen als lid van het CC van de KKE.

De nieuwe secretasris-generaal heeft een lange staat van dienst. Zijn familieleden waren militanten in het nationaal verzet EAM, sommigen van hen werden geëxecuteerd door de nazi-bezettingstroepen. Anderen werden door de buitengewone militaire rechtbanken in de periode van de burgeroorlog gevangengezet en verbannen. Zijn vader, Apostolis Koutsoumpas, lid van de KKE, werd gearresteerd in 1945 in Lárisa, berecht, gevangengezet en voor acht jaar verbannen. In Athene kwam hij in contact met de illegale organisatie van de KNE en nam hij deel aan de gebeurtenissen in de Polytechnische Universiteit in november 1973 en werd lid van de anti-EFEE en de KNE in december 1973, die werkzaam waren in de illegaliteit tot de val van de dictatuur in de zomer van 1974. In december 1974 werd hij lid van de KKE en werd gekozen in het Centraal Comité van de KKE op het 12e Partijcongres in mei 1987. Tijdens de splitsing van 1991 streed hij als secretaris van centraal-oostelijk Griekenland en Euboia en lid van het Centraal-Comité, samen met andere kameraden om de partij, haar principes, haar wereldbeeld, te verdedigen tegen de splitsing van de opportunistische groep die naar Synaspismos ging. Daarna bekleedde hij nog tal van andere functies op het hoogste niveau van de partij.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019