Van de redactie

De kapitalistische crisis woekert voort en de schadelijke gevolgen voor de meerderheid van de bevolking worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. Koppen in de krant, zoals: 'De werkloosheid vliegt omhoog', 'Het gaat toch echt weer iets slechter' en 'Marx blijft dreigen om via achterdeur bij ons binnen te komen' geven de panieksfeer goed aan. De tegenstelling tussen de voorstanders van versnelde begrotingsdiscipline en de rekkelijken die een adempauze willen en hopen op economische groei verscherpen zich. Intussen verdiept de systeemcrisis zich gewoon. Niets aan te doen. Het is inmiddels overal te horen, te zien en te lezen.

Het koningshuis heeft een opvolger gekozen. Veel tam-tam en een oranje- feestje. Maar nu weer gewoon over tot de orde van de dag: steeds meer slachtoffers van de kapitalistische crisis. Een dag na het opgeklopte oranjegedoe werd het rode feest in tal van steden op de wereld en in Nederland gevierd. Manifest laat daarvan een glimp zien in de krant en op de website. In Rotterdam en Amsterdam vonden marsen plaats, elders waren er bijeenkomsten in zalen. De sfeer was radicaler dan voorgaande jaren. In de eengemaakte meeloperspers was er weinig of niets van te merken. Maar zelfs sommige PvdA-coryfeeën moesten hier en daar alle zeilen bijzetten om de leden onder druk te zetten. Meedoen of regeringscrisis? De krampachtigheid toont al aan dat het huwelijk van Samsom en Rutte binnenkort gaat stranden. Rood wordt roder en sterker.

Het Sociaal Akkoord staat inmiddels al onder druk. Ondanks een draai naar meer begrotingstolerantie dwingt Brussel de Nederlandse regering zich te houden aan de 3%-norm. Het kabinet moet dus in 2014 toch hard gaan bezuinigen. Alleen dit jaar worden de overschrijdingen door de Brusselse vingers gezien. En vanwege de stagnatie van de economie moet waarschijnlijk zelfs meer dan het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag van 4,3 miljard euro worden bezuinigd. Rutte moet komende zomer met de billen bloot ondanks zijn grootspraak. Het Sociaal Akkoord is zo lek als een mandje.

Als deze krant bij u thuis verschijnt hebben de FNV-leden een nieuwe voorzitter gekozen. Op 15 mei wordt die keuze openbaar gemaakt. Wordt het Ton Heerts die zich liet inpakken en graag wil doorpolderen, wat bij hem betekent doormodderen, of Corrie van Brenk, de strijdbare voorzitter van de Abvakabo FNV? De Nederlandse polderaars en hun mediavrienden hebben er alles aan gedaan om Heerts op een voetstuk te plaatsen. We kunnen alleen de hoop uitspreken dat de leden het theaterstuk door hebben. Zeker nu duidelijk wordt dat de basis onder het akkoord wordt weggetrokken. Het hoofdstuk 'sociaal partnerschap' moet worden gesloten. De komende jaren vragen om een activerende vakbeweging, maakte Ger Geldhof in zijn 1 mei-toespraak in Amsterdam duidelijk.

Schandalen, schandalen...

De kranten staan vol met schandalen. De betrokkenheid van Nederlandse rijken en multinationals bij het wegsluizen van enorme kapitalen naar belastingparadijzen wordt met de dag duidelijker. Multinationals stallen jaarlijks biljoenen euro's en Nederland is favoriet bij brievenbusfirma's.

In 2012 stroomde 2700 miljard euro aan buitenlands kapitaal naar Nederland. Daarvan stroomde 2260 miljard door ons land om de belasting te ontwijken. Circa 440 miljard euro werd ook daadwerkelijk in Nederland geïnvesteerd, blijkt uit nieuwe cijfers van de OESO. De cijfers laten zien op welke schaal internationale bedrijven en rijke particulieren bezig zijn met belastingontwijking. De kapitaalstromen naar Nederland en Luxemburg zijn groter dan de directe investeringen in de Amerikaanse, Britse en Duitse economie samen! Nederland is een geliefd toevluchtsoord voor grote bedrijven en rijken. Deze Nederlandse aanpak ligt steeds meer onder vuur. De Europese Commissie becijferde onlangs dat de lidstaten jaarlijks 1000 miljard euro mislopen door belastingontduiking en -ontwijking. Geld dat de overheden bijzonder goed kunnen gebruiken in deze financieel barre tijden.

Rijken rijker, armen armer

Meer en meer mensen raken hun baan kwijt en kunnen rekeningen niet meer betalen. De kans om werkloos te worden stijgt met de dag. De snelheid van de afbraak is nauwelijks bij te houden. Het aantal mensen dat uit de boot valt neemt snel toe. Mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt totdat ze door ziekte of werkloosheid werden getroffen zijn nu afhankelijk van een verzorgingsstaat die in sneltreinvaart wordt afgebroken. Met grote brutaliteit worden de versoberingen voor de slachtoffers van het systeem doorgevoerd, terwijl de rijken hun miljarden wegsluizen naar belastingparadijzen. De rijken profiteren van nieuwe belastingverlagingen en miljoenen kostende investerigsplannen die worden betaald door de belastingbetalers. De armen worden gestraft voor het arm-zijn en de rijken worden beloond omdat zij rijk zijn, gebaseerd op een ideologie die haat en minachting voor de arbeidersklasse uitstraalt. De actuele betekenis van de termen arbeidersklasse en heersende klasse wordt door steeds meer mensen begrepen. Er is een heuse oorlog gaande, een klassenoorlog.

haifaaissamimadah.jpg
Mw. Haifa Aissami Madah, ambassadrice van de Bolivariaanse Republiek Venezuela tijdens de filmavond 'Van Bolivar tot Chávez' op maandag 29 april jl. in Den Haag. Zij ging uitvoerig in op de huidige politieke situatie in haar land (zie pagina 7). (Foto: Manifest/wvdk)

De nieuwe klassenstrijd is pas net begonnen. De kapitalistische beerputten worden dagelijks meer geopend. De woede onder de bevolking groeit. De vakbeweging toont weer aarzelend een strijdbaar en politiek gezicht. Het zal gaan om een langdurige consequente (her)opbouw van een activerende vakbeweging, het zoeken naar eenheid. Centraal staat de opbouw van een brede democratische linkse beweging die zich richt tegen het Europa van het Kapitaal. Dat betekent op dit moment vooral: de klassenstrijd in eigen land versterken, zoeken naar eenheid en linkse samenwerking.

In de reeks vertalingen uit de Socialist Voice plaatsen we deze keer het één na laatste artikel. In deze artikelen wordt herhaaldelijk gewezen op de noodzaak voor het kapitalisme van een gigantische (draconische) kapitaalvernietiging (zoals gebeurde gedurende WO II). De strijd voor het socialisme krijgt steun uit kapitalistische hoek. Er is een gigantische oorlog gaande tussen de rijken onderling. Geprobeerd wordt m.n. het kapitaal van de grote westerse multinationals en banken te sparen en dat van kleinere bedrijven en banken en rijke particulieren en van niet-westers kapitaal te laten verdampen. Maar de aanvallen op de werkende klasse gaan ook gewoon door. De plannen om de spaarrentes nog verder te verlagen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De spaarrekeningen worden steeds minder waard.

Internationaal

De Bolivariaanse Republiek Venezuela heeft een nieuwe president: Nicolas Maduro. Zijn overwinning was tamelijk nipt. Direct na de uitslag probeerden de tegenstanders chaos in het land te bewerkstelligen. De pogingen werden verijdeld, maar de verhoudingen blijven gespannen. Tijdens bijeenkomsten in Amsterdam en Den Haag legde de ambassadrice van Venezuela, Haifa Aissami Madah, de gecompliceerde situatie uit. Manifest komt daarop terug. De NCPN zal binnenkort een officiële ontmoeting hebben met de ambassadrice. Er staan grote belangen op het spel voor de bevolking van Venezuela, de bevolking in andere delen van Latijns-Amerika en zeker ook voor alle progressieven in de rest van de wereld. Onder leiding van de VS zal er daarom alles aan worden gedaan te proberen de nieuwe regering ten val te brengen. De geweldige 1 mei-viering in Caracas toont echter dat de meerderheid van de bevolking een coup niet zal tolereren. In Venezuela wordt voortgebouwd aan de Revolutie.

koytsoympas-syntagma-2.jpg
Aan de 1 mei-viering op het Syntagmaplein nam ook de nieuwe secretaris-generaal van de KKE, Dimitris Koutsoumpas, deel (vooraan met colbert) (Foto: KKE )

Tijdens het 19e Congres van de Griekse CP werden belangrijke strijdbare besluiten genomen. Er werd een nieuwe secretaris-generaal gekozen: Dimitris Koutsoumpas. Ook in Athene en tal van andere plaatsen in Griekenland vonden grote, inspirerende 1 mei-vieringen plaats. De Turkse TKP koos dit jaar voor een eigen demonstratie. De opkomst was naar verwachting hoog.

Het kapitalisme wordt steeds gevaarlijker, maar de tegenstand groeit. Het is tijd voor een menselijke samenleving: het socialisme.

Manifest zal ook dit jaar weer zaken verhelderen en een basis leggen voor de praktische strijd in buurten en bedrijven en een bijdrage leveren aan het omzetten van de opkomende spontane elementaire beweging (als gevolg van het brutale optreden van het kapitaal) in georganiseerde maatschappelijke strijd, met name in de vakbeweging.

De verslagen van de verschillende 1 mei-vieringen staan op de website www.ncpn.nl.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'Marxistische analyses'.

Deze keer alleen op de website:

  1. 1 mei-vieringen in Twente, Amsterdam, Rotterdam en Bergen op Zoom,
  2. Toespraak Ger Geldhof (Bondsbestuur Abvakabo) tijdens 1 mei-viering,
  3. Russische CP voor socialisme, Nick Wright, vert. Ardengo Persijn,
  4. Discussie over Syrië in Twente, Marco Hanekamp,
  5. Succes van antifascisten in Bronckhorst/Vorden, redactie Manifest.

Manifest nummer 06/2013 verschijnt op donderdag 6 juni 2013.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019