Gevaarlijk pokerspel om Syrië

obama_chemwapens.jpg
Jaja, eerst "Massavernietigingswapens in Iraq" en nu "Chemische Wapens in Syrië"?

Redactie buitenland

Obama houdt alle opties open voor Syrië. Nu het Syrische leger er meer en meer in slaagt de buitenlandse troepen in dat land te verslaan wordt het Westen steeds agressiever.

Steeds vaker wordt gepleit voor openlijke inmenging en uitbreiding van de wapenleveranties, met de idiote beschuldiging van het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger als dekmantel.

De vergelijking met de smoezen om Irak te kunnen binnenvallen valt op. De Syrische regering heeft geen enkel voordeel bij het gebruik van chemische wapens. Niet alleen vanwege de politieke consequenties, maar ook vanwege de militaire beperkingen. Het gebruik van dit soort middelen bleek in Irak weinig doelmatig en effectief. De 'rode lijn' van Obama is dan ook alleen bedoeld als politiek drukmiddel.

Het Syrische leger blijkt steeds zelfverzekerder en doeltreffender. De versnipperde groepen die allemaal hun eigen doelen nastreven in Syrië vallen steeds meer uiteen. Tussen de zogeheten rebellen zitten extreem radicale en religieuze organisaties als Al-Qaeda. De Israëlische oud-generaal Uri Sagi zegt het zo: Het Westen denkt dat de rebellen lieverdjes zijn, maar het zijn slechterikken. We moeten internationale interventie voorkomen, tenzij... Hij is vooral bang dat de Syrische regering de controle over de strijd verliest en dat er vijandigheden uitbreken - bedoeld of onbedoeld tussen Syrië en Israël aan de grens op de Golan Hoogvlakte.
De Israëlische aanvallen op doelen in Syrië zijn ontoelaatbaar en vergroten de spanningen in het gebied.

Het wordt de hoogste tijd om te zoeken naar politieke oplossingen. De militaire druk opvoeren is levensgevaarlijk.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019