Gouverneur Adán Chávez (Venezuela): "Infiltranten in de staatsinstellingen saboteerden de economie"

mayabeque.jpg
Tijdens de 1 mei-vieringen op Cuba waren overal portretten te zien ter ere van de kortgeleden overleden 'comandante' Hugo Chávez. (Foto: Havantimes)
venez2.jpg
De opkomst tijdens de viering van de overwinning van de nieuwe president van Venezuela, Nicolas Maduro, en de 1 mei-demonstratie was massaler dan ooit. (Foto: noticias24)

Redactie buitenland

Na de Venezolaanse presidentsverkiezingen van 14 april, waarbij Chávez' kandidaat Nicolás Maduro nipt won van Henrique Capriles, ontketende rechts een golf van terreur om de regering met geweld omver te werpen. Een massamobilisatie van het Venezolaanse volk kon het ergste voorkomen, schreef Modaira Rubio, voor de Duitse krant 'junge Welt' op 22 april jl.

Vanaf 15 april vielen overal in het land extreem-rechtse groepen - met daarbij ook paramilitaire bendes uit de aan Colombia grenzende staat Tachira - aanhangers van de regering en overheidsgebouwen aan. Bijzonder doelwit van deze fascistische aanslagen: de meer dan 500 Centra voor Integrale Diagnose. Dat zijn kleine klinieken die met hulp van Cubaanse artsen gratis geneeskunde bieden aan meer dan 20 miljoen Venezolanen. Bij dit geweld vielen minstens acht doden en meer dan 100 gewonden. Er was ook grote materiële schade. Het antwoord van het volk was een spontane massamobilisatie, en in minder dan 24 uur konden de mensen, samen met het leger, de terroristen een halt toeroepen.

Een zwaartepunt van de contrarevolutionaire acties was de staat Barinas, de geboortestreek van de op 5 maart overleden Venezolaanse president Hugo Chávez, en daarom een strategisch doelwit voor de pogingen tot destabilisatie. Gouverneur is er Adán Chávez, de broer van de overleden president. Hij gaf een exclusief interview aan de Duitse krant Junge Welt en enkele lokale media.

Adán Chávez is ervan overtuigd dat de oppositie "dit draaiboek van geweld, net als bij de putsch van 2002, allang voor de verkiezingen had opgesteld". Ook de acteurs zijn dezelfde als toen: "Hun doelstellingen zijn identiek. Ze willen een burgeroorlog uitlokken en de mensen tegen elkaar opzetten, om dan te kunnen zeggen dat een buitenlandse interventie nodig is om de situatie onder controle te krijgen."

"De eerlijke mensen die voor de oppositie gestemd hebben moeten zich nu bezinnen over waar die voor staat: politieke vervolging, moord, brandstichting van gezondheidscentra en van partijlokalen van links. Zij vertegenwoordigen het fascisme, en willen alles wat ruikt naar Chávez van de kaart vegen, dat is alles wat ten dienste staat van het volk", vervolgde Adán Chávez.

Het is ook nodig om "verder te onderzoeken wat er is misgelopen, en alleszins een fase van aanpassing en heroriëntatie te beginnen, zodat we kunnen vaststellen waar we gefaald hebben." Zo vond er tijdens de kiescampagne sabotage plaats van de stroomvoorziening en van de economie, door "geïnfiltreerden in het staatsapparaat" en door groepen "die nog altijd over een grote economische macht beschikken. Dat heeft ertoe geleid dat het weifelende deel van de bevolking bij het uitbrengen van zijn stem naar het kamp van Capriles is overgelopen. Die heeft het volk ook een rad voor ogen gedraaid door zich, op advies van zijn gringo-raadgevers, als Chávez te verkleden. Hij nam zijn betoog over, gebruikte zijn symbolen en beweerde dat zijn plannen dezelfde waren als die van Chávez. Er zijn mensen die in deze val zijn gelopen, maar dat zijn daarom nog geen verloren stemmen. Het zijn kiezers die we kunnen terugwinnen, nu zij het geweld gezien hebben. Maar als Capriles zou hebben gewonnen, zou er hier een burgeroorlog zijn uitgebroken", waarschuwde Adán Chávez nog.

Het chavisme heeft bewezen op zo'n 7,5 miljoen 'harde' stemmen te kunnen rekenen. "Wij wonnen in 71 procent van de gemeenten, en dat is een goed teken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En waar we verloren, was dat telkens met miniem verschil", zei de broer van de overleden president Hugo Chávez nog.

Op 15 april werden in zijn geboortestaat Barinas leiders van het chavisme omsingeld en belegerd in hun huizen. Door brandstichting werden twee gezondheidscentra gedeeltelijk onbruikbaar gemaakt. Cubaanse artsen en cultureel werkers van de missies Barrio Adentro en Cultura Corazón Adentro werden bedreigd. Uiteindelijk werden in Barinas 60 mensen opgepakt, waarvan er meer dan 40 een paar dagen nadien alweer vrijkwamen. Twee personen, die gesnapt werden met explosieven, bevinden zich nog in hechtenis.

"We hebben de putsch kunnen stoppen", vervolgde Chávez. Ons volk is op heel gedisciplineerde manier de straat opgegaan, met liefde voor zijn vaderland, vreedzaam, zonder geweld. Als gouverneur en als lid van de politieke leiding van de Revolutie zeg ik in vol bewustzijn dat wij erop voorbereid zijn om elke poging tot destabilisering door het fascisme de kop in te drukken. Maar we mogen onze aandacht niet laten verslappen, want zij zullen doorgaan met hun antidemocratische avonturen."

Adán Chávez wees erop dat de oppositie, ondanks de straatprotesten en het geweld, geen gerechtelijke stappen heeft ondernomen tegen het resultaat van de verkiezingen van 14 april. "Zij hebben de verkiezingen niet voor de rechtbank aangevochten. Maar kijk eens wat een chaos ze hebben gecreëerd. Aan ons nu om verder te werken aan de verdieping van de Revolutie, aan het versnellen van de veranderingen. Het klopt dat er infiltranten zijn in onze instellingen. Het is nodig om voor eens en altijd de oude staat van de bourgeoisie af te breken, om plaats te maken voor een nieuwe socialistische en gemeenschappelijke staat. We moeten een einde maken aan de bureaucratie en de corruptie."

Vicepresident Arreaza: "De regering van de straat"

Redactie buitenland

Na de nipte verkiezingsoverwinning van Nicolás Maduro wil zijn ploeg een 'regering van de straat' beginnen en heel het land rondreizen.

"Het is niet de bedoeling om op een podium te gaan staan of voor een lokale zender te gaan spreken en dan te zeggen dat we in die stad zijn geweest. Het komt erop aan het volk te ontmoeten", verduidelijkte vicepresident Jorge Arreaza op de Venezolaanse openbare omroep.

Arreaza zei verder dat de nieuwe regering "de logica van het kapitaal wil vervangen door de logica van de arbeid en de democratisering van de eigendom, de wetenschap en de technologie". Voor de strijd tegen de criminaliteit moeten de veiligheidsdiensten worden versterkt, maar het gaat evenzeer om een maatschappelijke dialoog om de oorzaken van de misdaad te bekampen: armoede, verwaarloosde woningen en een falende stadsplanning. Als verder prioritair thema noemde de vicepresident de problemen in de stroomvoorziening. Ook daar gaat het om een tweesporenbeleid: maatregelen nemen tegen de sabotage door een deel van de leiding van het staatsenergiebedrijf Corpoelec, en een campagne voor bewuster stroomverbruik.

Bron: Junge Welt, 22 april, vertaald en geplaatst door Solidair, 23 april 2013.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019