Ger Geldhof (bondsbestuur Abvakabo FNV) over Zorgakkoord

Sociaaleconomische redactie

Manifest vroeg Ger Geldhof waarom Abvakabo FNV het zorgakkoord niet heeft ondertekend en zich voorbereid op een demonstratie Amsterdam op zaterdag 8 juni a.s.

Het sociaal akkoord in de zorg heeft de Abvakabo FNV niet ondertekend. Wat is daar de reden van?

Ik ben steeds betrokken geweest bij deze onderhandelingen. Er dreigden 100.000 banen weg te vallen in de thuiszorg, terwijl de politiek juist zegt dat ouderen langer thuis moeten wonen. De behoefte aan zorg verdwijnt niet, die wordt alleen maar groter. Een recente wetenschappelijke studie heeft uitgewezen dat de voorgestelde bezuinigingen van 1,1 miljard op de thuiszorg maar een besparing opleveren van 250 miljoen. Als je dan kijkt naar wie er geraakt gaan worden dan is dat een absurde bezuiniging. We hebben het namelijk over een uiterst kwetsbare groep van vooral ouderen die thuiszorg nodig hebben.

Ons uiteindelijke voorstel was om 0,3 procent in te leveren op toekomstige loonstijgingen in de hele zorg. Dat bracht voldoende geld op om het geheel van 1,1 miljard bezuinigingen op de thuiszorg niet door te laten gaan. Daar hebben werkgevers en het kabinet Nee tegen gezegd. Daarmee is het duidelijk: het gaat niet om de centen maar om de ideologie. Ondanks dat er geld voor is, wil men de thuiszorg afbreken. Steeds verder weg van een samenleving waar we solidair voor elkaar zorgen en niet iedereen de boel zelf laat opknappen, of je daartoe nu in staat bent of niet. Jammer dat er bonden waren die dit akkoord hebben ondertekend. Het zijn trouwens bonden die qua draagvlak in de sector geen deuk in een pakkie boter kunnen slaan. De Abvakabo FNV is veruit de grootste bond ten opzichte van deze bondjes.

Het zou een fundamentele fout zijn geweest als wij akkoord waren gegaan met het ontslag van 50.000 mensen. Het kabinet en de werkgevers doen net of we er blij mee zouden moeten zijn nu het aantal ontslagen is gehalveerd. Stel, je werkgever heeft het voornemen om je salaris met 100 euro te korten en de vakbond gaat voor je onderhandelen en weet de korting terug te brengen tot 60 euro. Dan heb je toch ook geen 40 euro winst behaald, nee dan ben je met medewerking van de vakbond 60 euro kwijt.

Wij hebben constructief gekeken naar alternatieven voor deze bezuinigingen. Ook hier hebben wij gewezen op waar het geld te halen valt. Bijvoorbeeld bij de 1,4 miljard winst die door zorgverzekeraars is gemaakt. Werkgevers en kabinet zeggen dat zij van De Nederlandse Bank een eigen vermogen moeten hebben, voor het geval alle verzekerden tegelijk een claim indienen. Dat is natuurlijk een belachelijke eis. Bovendien blijken de verzekeraars veel méér vermogen te hebben dan volgens die al absurde eis nodig is.

We hebben ook gewezen op het rapport van oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink over de verspilling in de zorg aan kosten van onder andere bureaucratie waar je voor 5 tot 8 miljard op zou kunnen bezuinigen. Kortom het geld is er wel, maar de politieke wil niet.

Wat zijn de perspectieven voor de thuiszorg nu er een zorgakkoord ligt?

De Abvakabo FNV heeft nu de handen vrij om acties te voeren. Het volgende grote moment zal daarvoor 8 juni zijn. Want een wet is pas een wet als het door de Tweede en Eerste kamer is gekomen. De eerste grote demonstratie van de thuiszorg op 6 april in Den Haag was een mooi moment. We hielden met 6000 thuiszorgers een grote mars door Den Haag. Dit zijn thuiszorgwerkers die elkaar hebben weten te vinden en waarvan eerst werd gezegd dat ze moeilijk te organiseren waren, vanwege hun geïsoleerde werksituatie. Ze vechten nu terug en ik ben er als landelijk bestuurslid van Abvakabo FNV trots op dat gevecht mede te mogen aanvoeren.

We hebben de polder wel degelijk een kans gegeven met onze voorstellen maar het kan nu niet anders. De strijd in andere sectoren zoals die in het gevangeniswezen of die van de belastingmedewerkers zal ook doorgaan. Zonder strijd, geen overwinning. En we doen ertoe. Bedenk bijvoorbeeld dat de term zorgakkoord zes weken geleden totaal onbekend was. Het is door de acties dat we dat hebben weten neer te zetten.

Kom allemaal naar Amsterdam op 8 juni a.s. (zie verder de site van Abvakabo FNV).

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019